Print

Samenvatting van het nieuws uit januari 2008
Redactie: Claire Robinson
Nederlandse vertaling: Chris Hayes

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.

Stuur dit maandoverzicht door aan iedereen die er in geïnteresseerd is. Het is ook beschikbaar in het Engels, Duits en Portugees. Vertaalhulp is welkom.
http://www.gmwatch.org/p1temp.asp?pid=93&page=1

Claire This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.gmwatch.org / http://www.lobbywatch.org

–––––––––––––––––––––––––––––-
INHOUD
––––––––––––––––––––––––––––––
SABOTAGE, FRAUDE EN GEHEIM OVERLEG
IS HET DE OPLOSSING VOOR HONGER?
WEERSTAND, VERZET, REGELGEVING
NIEUW ONDERZOEK
GENTECHVRIJE SUCCESSEN
MACHTSOVERNAME DOOR CORPORATIES
NIEUWSOVERZICHT GM WATCH 2007
BOEKRECENSIES
LOBBYWATCH
AGROBRANDSTOFFEN
NANOTECHNOLOGIE
KLONEN
KUNSTLEVEN
GENETIC CROSSROADS


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SABOTAGE, FRAUDE EN GEHEIM OVERLEG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ IN HET NAUW GEDREVEN WETENSCHAPPER CLAIMT SABOTAGE
De ruzie over de prijswinnende publicatie die stelde dat Canadese consumenten liever gg-mais eten (maar dat niet vermelde dat er op de bordjes naast de mais suggestieve informatie stond, zoals dat de gewone mais wormstekig zou zijn) krijgt nu echt vreemde trekjes.
Een van de auteurs, Shane Morris, vertelde aan het blad Private Eye dat Greenpeace het onderzoek opzettelijk had gesaboteerd. Volgens Shane Morris zou Michael Khoo van Greenpeace betrapt zijn op het rommelen met de bordjes, om het onderzoek te saboteren. Private Eye vond dit  verhaal twijfelachtig dus vroegen ze aan een van de andere auteurs, Katija Blaine, wat zij van de beschuldiging vindt. Blaine zei dat ze deze versie van het verhaal nog niet eerder had gehoord.

Toen Private Eye aan Morris vroeg hoe het de verschillende versies van het verhaal met elkaar te rijmen zijn wilde hij daar geen antwoord op geven.
Michael Khoo: 'Shane Morris moet wel heel erg wanhopig zijn als hij zulke melodramatische leugens verzint'.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8662

+ VOORAANSTAANDE EXPERTS EISEN TERUGTREKKING ARTIKEL 'WORMSTEKIGE MAIS'
In een open brief aan de redactie en de hoofdredacteur van het British Food Journal (BFJ) vragen veertig wetenschappers om de publicatie terug te trekken omdat het volgens hen 'de goede reputatie van de wetenschap en van dit tijdschrift heeft aangetast.'
Onder de ondertekenaars zijn vooraanstaande experts op het gebied van wetenschapsbeleid en onderzoeksethiek, twee parlementsleden waaronder de vorige minister van Milieu van Groot Brittannië, experts uit Groot Brittannië, Canada, de VS, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Brazilië, Indonesië en Japan.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8698


+ MEACHER REAGEERT OP DE CANADESE OVERHEID INZAKE MORRIS
Nadat de Britse parlementariër Michael Meacher een motie had ingediend over het misbruik van de wetenschap door Shane Morris en anderen, reageerde de Canadese hoge afgevaardigde in Londen. Hij gaf aan dat de Canadese regering zich niet wil bemoeien met Morris' activiteiten en onderzoek, en dat het geen regeringszaken zijn.
Morris reageerde daar per brief op, waarin hij er op wijst dat
1. Morris zelf zware middelen heeft ingezet zoals dreigen met een aanklacht wegens smaad, agressieve publieke stellingname en mogelijk ook zelf smaad heeft gebruikt, zaken die onvermijdelijk uitstralen op zijn werkgevers;
2. Morris al voor hij door de Canadese regering aangesteld werd bekend was als een zeer agressieve pro-GM propagandist;
3. De beschuldigingen tegen Morris over 'onwaarheden' en 'melodramatische leugens' betrekking hebben op zijn gedrag NADAT hij werk kreeg bij de Canadese overheid;
4. De Canadese regering haar ambtenaren normaalgesproken niet toestaat om betrokken te raken bij aggressief lobbyen en controversiële uitlatingen. Het is dus moeilijk voor te stellen dat Morris een dergelijke campagne zou kunnen voeren zonder de stilzwijgende instemming van zijn werkgevers;
5. Morris' wetenschappelijke betrouwbaarheid, in het bijzonder in relatie tot biotechnologie en consumentenzaken, moet onderwerp zijn geweest van de kritische beoordeling bij het bepalen van zijn geschiktheid voor de taken die hij heeft uitgevoerd voor de Canadese overheid; 'het feit dat hij nu beschuldigd wordt van onwaarachtigheid, falsificatie en fraude inzake biotechnologie en consumentenzaken kan toch niet iets zijn waar de Canadese regering een oogje over toeknijpt'

Michael Meacher concludeert: 'Ik hoop dat dit helpt duidelijk te maken hoe parlementariërs in dit land erover denken. Bij ons worden ambtenaren geacht zich niet zo te gedragen als de heer Morris gedaan heeft.'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8709

+ IERSE KAMERLEDEN TEGEN 'BUITENGEWONE BEMOEIZUCHT'
Eerste-kamerlid David Norris en de vicevoorzitter van de Eerste kamer behoren tot de vijf Ierse Senaatsleden die hun zorg uitspraken over de 'buitenproportionele inmenging in de politiek van Ierland door een agent van de Canadese overheid'. Er zijn aanwijzingen dat Shane Morris in het geheim de grootste oppositiepartij van Ierland heeft ingefluisterd hoe ze het best het plan van de regering om van Ierland een gentechvrij eiland te maken kunnen dwarsbomen. Tweede-kamerlid Kathy Sinnott wil een onderzoek naar Morris' activiteiten: 'Deze verborgen inmenging door de Canadese regering is een aanval op de Ierse en Britse soevereiniteit. Ik roep het Europarlement op om dit schandaal te onderzoeken, net zoals we deden met de schending van de regels van het Europese luchtruim door de martelvluchten van de CIA. Er is een grondig onderzoek nodig naar de schaal waarop de geheime beïnvloeding door buitenlandse overheden en corporaties invloed heeft op ons gentech-beleid en besluiten door de Europese Commissie, EU lidstaten en hun wetgevende organen.'
http://www.gmfreeireland.org/press/GMFI38.pdf
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8712

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KAN GENTECHNOLOGIE DE WERELD VOEDEN?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ HET GROTE GENTECHWONDER? – EVALUEREND INTERVIEW
Jonathan Matthews van GM Watch is geïnterviewd in het programma Costing The Earth van BBC Radio 4. De verslaggevers ondervroegen diverse partijen over de vraag of gg-gewassen echt de oplossing zijn voor het hongervraagstuk. De tegenspelers van Jonathan waren pro-gentech lobbyist Dick Taverne en econoom Jeffrey Sachs. De conclusie van de uitzending: 'Ondanks de hype is het de pro-gentech mensen niet gelukt een gg-gewas te noemen dat vandaag ingezet kan worden om de hongerigsten te voeden.'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8704
De tekst van het interview staat op
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8690

+ LATEN MONSANTO EN SYNGENTA DE HONGERIGEN IN DE STEEK?
Twee lidorganisaties van CropLife, Monsanto en Syngenta, hebben zich teruggetrokken uit een internationale analyse over landbouwwetenschappen en landbouwtechnologie. Dit ambitieuze 4-jarige project waar 10 miljoen US$ in is gestoken is er op gericht om een overzicht te geven van de huidige wetenschappelijke kennis, vergelijkbaar met wat het IPCC doet voor klimaatonderzoek.
Het is interessant om te lezen wat wetenschappelijk tijdschrift Nature hierover schrijft: 'Het idee dat biotechnologie op zichzelf niet in staat is honger en armoede terug te dringen is algemeen aanvaard onder landbouwwetenschappers en beleidsmakers.'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8684

––––––––––––––––––––––––––––––
VERZET / VERBODEN / INPERKINGEN
––––––––––––––––––––––––––––––

+ PROTEST BIJ BIOTECHCONFERENTIE IN GRIEKENLAND
Bij de internationale conferentie over biotechnologie Bionova, dat op 2 en 3 februari in Griekenland werd gehouden, werden demonstraties gehouden tegen GGO's en de conferentie. De conferentie wordt door de biotech lobby van de EU, en dan met name door EuropaBio, gebruikt om haar plannen te promoten, waaronder GM en agrobrandstoffen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8683

+ FRANSE BOER BEËINDIGT HONGERSTAKING NA TOEZEGGING VERBOD
De Franse boer José Bové en 15 sympathisanten hebben hun hongerstaking op de achtste dag afgebroken toen de regering een tijdelijk verbod uitvaardigde op het gebruik van Monsanto's MON 810 gg-mais. Een prima begin van het Europese Stop-GGO jaar 2008!
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8669

+ VS: CALIFORNIË WERKT AAN WET OM BOEREN TEGEN GG-PATENTEN TE BESCHERMEN
In Californië (VS) is een wet die boeren beschermt tegen GGO's een stapje dichterbij gekomen. De wet gaat nu naar de Senaat van deze staat. De wet beschermt boeren wiens gewassen met gepatenteerd gg-zaad of gg-stuifmeel zijn besmet.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8710

+ VS: KRITIEK OP GG-SUIKERBIET MONSANTO
Er is een zaak aangespannen tegen het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA dat Monsanto's gg-suikerbiet wil vrijgeven. De kans op genetische besmetting en andere milieuproblemen wordt ingeschat als 'hoog'. Volgens het centrum voor voedselveiligheid CFS, de Sierra Club en twee producenten van biologisch zaad gaat het om de toelating van Monsanto's gg-glyfosaat-resistente suikerbiet.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8693

+ VS: PENNSYLVANIA VERBIEDT ETIKETTERING NIET
Woordvoerders van het ministerie van landbouw van Pennsylvania (VS) zeggen toch geen verbod in te stellen op het als 'vrij van het gg-BST-hormoon' etiketteren van zuivelproducten.
Volgens een woordvoerder zal gouverneur Rendell dit verbod heroverwegen vanwege protesten door consumenten.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8688

+ VS: VOEDSELGIGANT BIEDT GG-HORMOON-VRIJE KAAS
Kraft Foods Inc. zegt dat het in juni een kaaslijn zal starten van melk van koeien die geen rBST hormoon gekregen hebben.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8679

+ CANADESE BOER DWINGT MONSANTO NAAR DE RECHTER
De Canadese boer Percy Schmeiser is bekend omdat hij eerder door Monsanto was aangeklaagd omdat er koolzaad op zijn land gevonden was met genen van Monsanto. Volgens Schmeiser waren die op zijn land gewaaid.
Schmeiser is terug om 'een steen te slingeren' naar Monsanto. Deze keer klaagt hij het bedrijf aan voor 600 Canadese dollars. Schmeiser en zijn vrouw Louise hebben dit bedrag uitgegeven om loonarbeiders gg-koolzaadplanten van zijn veld te laten verwijderen om in 2005 mosterd te verbouwen. Schmeiser redeneert dat de verwilderde planten als vervuiling beschouwd moeten worden, en hij vindt dat de vervuiler moet betalen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8691

+ CANADEZEN NIET BLIJ MET GGO'S
Volgens een enquete uit 2006 zijn de Canadezen niet enthousiast over genetisch gemanipuleerde dieren, vissen en agrarische producten. De meesten geloven dat deze ontwikkeling het leven eerder slechter dan beter zal maken.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8707

+ NIEUW ZEELAND: GG-BOMEN GEKAPT
De politie van Rotorua onderzoekt een inbraak op een omheind proefveld waarbij zo'n 19 gg-bomen beschadigd werden.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8685

+ AUSTRALISCHE SUPERMARKT GAAT GENTECHVRIJ
De onafhankelijke Zuid-Australische supermarktketen Foodland zal net als Coles zorgen dat de huismerken gentechvrij zijn. Zij doen dit omdat de consument duidelijk aangeeft dit te willen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8705

+ SPANJE: MEER DAN 300 WETENSCHAPPERS EN GROEPEN ROEPEN OP TOT MORATORIUM
Meer dan 300 wetenschappers en groepen in Spanje hebben een petitie getekend voor een verbod op het verbouwen van GGO's. 'Deze technologie vernietigd de biodiversiteit en komt uit de militaire industrie. Het is triest dat deze gewassen via Spanje in Europa geïntroduceerd worden, omdat dit land rijk is aan biodiversiteit.' aldus Eugenio Reyes, onderzoeker bij de Botanische tuin van Las Palmas in Gran Canaria (Spanje).
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8696

+ CANADA VERSUS EUROPA – VOEDSELOORLOG
Canada heeft de Europese Unie de deadline van 11 februari gesteld om het beleid over gg-voedsel te versoepelen. Canada wil dat Europa Canadese gg-producten importeert, met name gg-koolzaadolie.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8701

+ LAAT GG TOE OF...
De Amerikaanse Soybean Association heeft gewaarschuwd dat er een serieuze wraakaktie staat te wachten als de EU gg-gewassen niet snel toelaat.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8706
Meer over ASA: http://www.lobbywatch.org/profile1.asp?PrId=10&page=A

+ EU NEEMT JURIDISCHE STAPPEN TEGEN POOLS GG-VERBOD
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8711

+ VERZET TEGEN GG-IMPORT IN IJSLAND GROEIT
In IJsland is steeds sterker protest tegen de invoer van gg-voedsel. De overheid wil de regelgeving strenger maken. De voorzitter van de IJslandse consumentenbond klaagde 'We zijn het enige Europese land waar voedsel met gg-ingrediënten niet als zodanig geëtiketteerd hoeft te worden'.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8705

+ FILIPIJNEN: WETSONTWERP TEGEN GGO'S
Op de Filipijnen is een wetsontwerp ingediend tegen de invoer van GGO's.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8705

+ INDIA: REL OVER UITSPRAKEN
India's National Biodiversity Authority (NBA) chairman Dr. S. Kannaiyan, voorzitter van India's nationale biodiversiteits-autoriteit ligt onder vuur omdat hij gezegd heeft dat alleen door gentechnologie de productie hoger kan en dat alleen gentechnologie het ondervoedingsprobleem kan oplossen. Boeren en consumentenorganisaties veroordeelden zijn ongefundeerde claims en eisen zijn aftreden.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8713
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8695

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIEUW ONDERZOEK
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ ONGEWENSTE IMMUUNREACTIE DOOR GG-PHARMA-MAIS
Bacteriële genen die in mais zijn ingebouwd om de effectiviteit van in gg-planten geproduceerde vaccins blijken ongewenste immuniteitsreacties op te leveren bij muizen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8675

+ GG-KATOEN NIET WINSTGEVENDER
Winstgevendheid hangt het meest samen met opbrengst, en niet met transgenen, volgens een onderzoek door de American Society of Agronomy. GG-katoen is naar voren geschoven als een succesverhaal van gentechnologie, dat zou leiden tot hogere opbrengsten en winst voor de boeren, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en voordelen voor de biodiversiteit. Maar een reeks onderzoeken in China, Zuid Afrika en de VS heeft deze claims onderuitgehaald.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8673

––––––––––––––––––––––––––––––
GENTECHVRIJE SUCCESSEN
––––––––––––––––––––––––––––––

+ MEER VITAMINE A ZONDER GENTECHNOLOGIE
Amerikaanse wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om snel te meten of een maisplant veel of weinig vitamine A bevat, of chemische componenten die voor vitamine A nodig zijn. Dit helpt ontwikkelingslanden om mais met veel vitamine A te ontwikkelen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8708

+ GENTECHVRIJE EIWITRIJKE MAIS
Wetenschappers in Uttarakhand (India) hebben diverse maisvarieteiten ontwikkeld met extra eiwitten, zonder daarvoor gentechnologie in te zetten.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8708

+ OVERZICHT GENTECHVRIJE DOORBRAKEN 2007
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8658

––––––––––––––––––––––––––––––
CORPORATE TAKEOVER
––––––––––––––––––––––––––––––

+ 'OVERNAME' CANADESE BOEREN
Luister naar uitzendingen over hoe GM de Canadese landbouw koloniseert:
http://media.libsyn.com/media/deconstructingdinner/DD010308.mp3
http://cjly.net/deconstructingdinner/audio/DD010308.m3u
Samenvatting: http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8691

+ MINNESOTA VERLIEST ZAAK TEGEN MONSANTO EN DOW OVER VERVUILDE RIVIER
In de krant The Minneapolis Star Tribune staat dat 'wetenschappers van Monsanto en Dow AgroSciences de overheid ervan overtuigd hebben dat de toelaatbare hoeveelheid herbiciden in de rivier twee keer zo hoog mag zijn. Dit ondanks een intern rapport dat juist strengere normen adviseert.' to double the allowable river concentration of an agricultural weed-killer despite an internal review calling for tougher standards.' Voormalig hydroloog voor Minnesota (VS) Paul Wotzka zei: 'Het is niet te geloven hoe snel een overheidsinstantie kan buigen voor een chemiegigant zoals Monsanto.'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8710

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GM WATCH NIEUWSOVERZICHTEN 2007
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HET BESTE NIEUWS UIT 2007
Over verzet
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8681

GENTECHVRIJE DOORBRAKEN
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8658

ONDERZOEK
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8672
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8651

BOEKEN
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8643

FILMEN
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8644

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BOEKRECENSIES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Claire Robinson heeft een recensie geschreven over Dan Hind's boek 'The Threat to Reason: How the Enlightenment Was Hijacked and How We Can Reclaim It'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8655

Stephen Lendman recenseerde het boek van F. William Engdahl 'Seeds of Destruction, The Hidden Agenda of Genetic Manipulation':
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8645

––––––––––––––––––––––––––––––
LOBBYWATCH
––––––––––––––––––––––––––––––

+ CHIEF SCIENTIST PLAYS FAST AND LOOSE WITH THE TRUTH
John Vidal schreef in de Britse krant The Guardian: 'Eind vorig jaar stelde de pro-kernenergie wetenschapsadviseur Sir David King dat gg-gewassen in Afrika de gewasopbrengsten met 40 tot 50 procent verhoogd hadden. Maar hij had het over een project dat helemaal geen gg-gewassen gebruikt. Hij beweerde ook dat Engeland jaarlijks 'miljarden' verliest door geen gg-gewassen te gebruiken. Brian John van GM Free Cymru (Ierland) vroeg zich af op welk 'feit' deze stelling gebaseerd kon zijn. Waarschijnlijk niet meer dan een wilde gok.
Joanne Lawson, van het wetenschappelijk regeringsbureau zei dat King doelde op de potentieel veel grotere Europese- en wereldmarkten die zouden bestaan als het publiek zioch niet zo'n zorgen zou maken over de nieuwe technologie en als die zorgen waren begrepen en aangepakt.' Een stomverbaasde Brian John reageerde: 'Ik heb nog nooit zulke complete onzin gehoord. De getallen zijn zo maar uit de lucht gegrepen'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8660

––––––––––––––––––––––––––––––
AGROBRANDSTOFFEN
––––––––––––––––––––––––––––––

+ EU HEROVERWEEGT PERCENTAGE BIOBRANDSTOF
De milieucommissaris van de EU, Stavros Dimas, heeft toegegeven dat de EU de problemen niet goed had ingeschat die veroorzaakt worden als het plan om 10% van de autobrandstof te laten baseren op planten door gaat.
Recente rapporten waarschuwen dat de voedselprijzen omhoog gaan en het regenwoud versneld gekapt zal worden als deze plannen doorgaan.
Reactie GM Watch: Dat komt er van als de EU haar beleid en onderzoek laat vormen door het bedrijfsleven, met name door het European Biofuels Technology Platform (EBFTP) en BIOFRAC, groepen die gedomineerd worden door olie- auto- en biotechbedrijven.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8674

+ PROTEST IN LONDEN TEGEN PRODUCENT AGROBRANDSTOFFEN
http://www.indymedia.org.uk/en/2008/02/390483.html

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NANOTECHNOLOGIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ SOIL ASSOCIATION VERBIEDT ALS EERSTE NANODEELTJES
De Soil Association, Britse vertegenwoordiger van de biologische sector, is de eerste organisatie ter wereld die nanodeeltjes uitsluit van de door haar gecertificeerde biologische producten. Professor Vyvyan Howard, nanotechnoloog aan de Universiteit van Ulster: '...op het gebied van gezondheid en schoonheid is nog veel onderzoek te doen. Er is aanzienlijk veel bewijs dat nanodeeltjes toxisch en mogelijk gevaarlijk zijn.'
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8680

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KLONEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ GEKLOOND VLEES TOEGELATEN IN VS
Het Amerikaanse ministerie voor voedsel en medicijnen (FDA) heeft het verbod op de verkoop van vlees en zuivel afkomstig van gekloond vee opgeheven.
Vertel je winkelier dat je dit niet wilt kopen! Zeg dat je geen boodschappen wilt doen op plaatsen waar dat niet gegarandeert kan worden.
http://www.FoE.org/No_Food_From_Cloned_Animals
http://action.foe.org/campaign.jsp?campaign_KEY=22275
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8680

+ Het wordt al verkocht
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8682

+ EU: VOEDSEL VAN KLONEN VEILIG
De Europese voedselveiligheidsautoriteit heeft verklaard dat het 'hoogst onwaarschijnlijk' is dat vlees en melk van gezonde gekloonde runderen en varkens riskant zijn voor de consument. Klonen zijn echter geen volmaakte kopieen. Een geneticus aan het Massachusetts Institute of Technology schat dat 4-5 procent van de genen bij klonen niet op de juiste wijze tot expressie komen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8670

+ ETHISCH PANEL EU STAAT NIET ACHTER KLONEN VAN DIEREN
De Europese ethische commissie heeft 'twijfels' over het gebruik van kloontechnieken voor vee omdat gekloonde dieren en hun draagmoeders meer last hebben van gezondheidsproblemen dan conventionele dieren. De EGE (European Group on Ethics of science and new technologies) zegt 'geen overtuigende argumenten te kennen die de productie van voedsel uit klonen en hun nageslacht te rechtvaardigen'.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8689

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KUNSTLEVEN
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ HOU HET IN HET LAB
De ETC Group heeft de oproep voor een moratorium op het gebruik van kunstmatige levensvormen vernieuwd, en wil snel een maatschappelijk debat over kunstmatig leven. De groep reageert hiermee op de aankondiging van J. Craig Venter's onderzoeksgroep dat het een genoom (geheel van chromosomen) had gemaakt ter grootte van dat van een bacterie, gebruik makend van algemeen verkrijgbare synthetische DNA-reeksen.
http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=670

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GENETIC CROSSROADS – Genetisch Kruispunt
Center for Genetics and Society
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

+ SYNTHETISCH LEVEN KAN GEBRUIKT WORDEN BIJ KLONEN
Synthetisch bioloog Christopher Voigt zegt dat onderzoekers overwegen het synthetisch leven op te schalen 'van eenvoudigste leven naar de meest complexe: de mens'. Voigts verwacht dat een synthetisch menselijk genoom – dat gebruikt zou kunnen worden in het onderzoek naar het klonen van mensen – rond 2014 gemaakt kan worden.'
http://www.biopoliticaltimes.org/article.php?id=3892

+ FBI ZET GROOT BIOMETRIEBESTAND OP MET AFBEELDINGEN VAN IRISSEN EN GEZICHTEN
's Werelds grootste databestand van fysieke eigenschappen van mensen zou de Amerikaanse overheid ongekende mogelijkheden geven om mensen in de VS en daarbuiten te identificeren.
http://geneticsandsociety.org/article.php?id=3858

+ JONGEN KRIJGT LEUKEMIE NA GENTHERAPIE TEGEN 'BUBBLE BABY SYNDROME'
Een van de eerste kinderen in Groot Brittannië die gentherapie kreeg voor een afwijking aan het immuunsysteem heeft door de behandeling leukemie ontwikkeld.
http://geneticsandsociety.org/article.php?id=3840

+ STAMCELRESEARCH ONDER TOEZICHT VAN NIET-WETENSCHAPPERS
Shinya Yamanaka, die onlangs bekend werd door zijn werk aan het herprogrammeren van cellen, stelt dat niet-wetenschappers de leiding zouden moeten nemen in de ethische beslissingen over het wetenschappelijk onderzoek..
http://biopoliticaltimes.org/article.php?id=3838

=================================================================

WOORDENLIJST
Verklaring van enkele veelgebruikte termen (toegevoegd door de vertalers)

Agrochemische industrie – producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Bt-gewassen – planten waarin genen gebaseerd op genen uit de bacterie 'Bacillus thuringiensis' zijn ingebouwd waardoor deze planten continu gif aanmaken die ze beschermd tegen insectenvraat.

Co-existentie – het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemanipuleerde gewassen

Contaminatie of besmetting – in deze context het in andere producten terechtkomen van genetisch gemanipuleerd materiaal, bijvoorbeeld de genen door het bestuiven van andere planten, of variëteiten doordat GGO's terechtkomen tussen gangbaar zaad, of gewoon gg-producten tussen geoogste gangbare producten.
Bij het vertalen is gekozen voor het woord besmetting.

GG, GGO, gg- en GM – Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerd Organisme en Genetische Modificatie. Genetische manipulatie is het actief wijzigen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Het is onder voorstanders van GM gebruikelijk om de term 'genetische modificatie' te gebruiken, wij kiezen voor 'genetische manipulatie', dat is duidelijk.
Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd, of recombinant.

Gemodificeerd zetmeel – als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediëntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische manipulatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GGO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.

Hybriden – variëteit waarbij de zaden gewonnen worden door kruising van twee verschillende ouderrassen. Doorgaans is hierdoor de productie hoger. Nadeel voor de boer is dat hij het zaad niet kan bewaren omdat het zaad in de volgende generatie niet meer dezelfde eigenschappen heeft. En dat is tegelijk het voordeel voor de zaadleverancier.

Marker Assisted Breeding – bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.

Pharma / Pharming – het in GG gewassen produceren van stoffen voor medisch gebruik. Samentrekking van de woorden PHARMaceuticals en fARMING.

Synthetische biologie – het imiteren van leven door in het laboratorium samengestelde genomen in cellen tot 'leven' te brengen.