Print

Het nieuws van oktober 2010

Redactie: Claire Robinson.

Nederlandse vertaling: Chris Hayes.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.

Website: http://www.gmwatch.org

Profiles: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal

Twitter: http://twitter.com/GMWatch

Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

–––––––––––––––––––––––––––––- 

INHOUD

–––––––––––––––––––––––––––––-  

Het laatste nieuws:

* Diverse acties in India

* Lobbywatch

* GG-soja

* Klonen

* Bedrijven

De rest van het nieuws van de maand in het kort

* Groeihormoon BST

* Mislukkingen

* Verzet

* Nieuws over bedrijven

* Aansprakelijkheid

* Film

* Het wereldvoedselvraagstuk

* Onderzoek

* Lobbywatch

* Reacties op het gg-soja literatuuronderzoek

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Het laatste nieuws

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Diverse acties in India

–––––––––––––––––––––––––––––-

De Kisan Swaraj Yatra is een mobilisatie van boeren uit heel India om opnieuw aandacht te vragen voor de landbouwcrisis die India blijft teisteren, en een oproep om een nieuwe richting in te slaan met de Indiase landbouw zodat kleine boeren in hun levensonderhoud kunnen voorzien, de bodem vruchtbaar gehouden wordt, en voedsel en water vrij blijft van giftige stoffen. De bus-Yatra begon op 2 oktober bij de Sabarmati Gandhi Ashram en zal via 20 staten van India reizen om op 11 december aan te komen in Rajghat (New Delhi).

Meer informatie en foto's: http://www.kisanswaraj.in/

GM-zadenverbranding: http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12569:anti-monsanto-protest-in-india

Help mee door de petitie te tekenen om de boeren van India te steunen in hun strijd om hun rechten en inkomen, en laat de regering van India weten dat ze moeten stoppen met het huidige beleid dat slecht is voor de boer maar goed voor de corporaties.

http://www.kisanswaraj.in/petition/

+ Boerengroep roept op tot beëindiging van veldproeven met Bt-aubergine

Organisaties waaronder de Karnataka Rajya Raitha Sangha (KRRS) eisen dat de universiteit voor Landbouwwetenschappen in Dharwad (India) stopt met de experimenten met gg-aubergine.

De demonstranten beschuldigen de universiteit van biopiraterij en het ondermijnen van de rechten van de boerengemeenschap door het ontwikkelen van Bt-brinjal (aubergine).

http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12592

+ Boeren verzetten zich tegen biopiraterij

Kisan Swaraj Yatra protesteert tegen het zich toe-eigenen van boerenvariëteiten door zaadcorporaties. De gelegenheid werd ook aangegrepen om een dialoog aan te gaan met de universiteit, die werd vertegenwoordigd door de pedel en andere wetenschappers en officials. Honderden boeren verzamelden zich bij de universiteit voor landbouwwetenschappen om te laten weten dat de universiteit moet stoppen met toxische technologieën, niet meer de kant van grote corporaties zoals Monsanto en Mahyco moet kiezen, en de gewasvariëteiten van de boeren moet beschermen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12594

+ Boeren en activisten tegen India's "Groen Revolutie"

Mumbai: boeren uit Punjab waarschuwen boeren en beleidsmakers dat het in Punjab gebruikte plan voor een Groene Revolutie de staat kapot heeft gemaakt. "Punjab wordt nu de kankerhoofdstad van India genoemd. De Groene Revolutie heeft boeren slechts drie dingen gebracht: schulden, ernstige ziekten en vergiftigde en karige waterbronnen." Aldus boer Balwinder Singh. "De eerste minister zegt nu dat de overheid RO (waterzuivering met omgekeerde osmose) in elk dorp zal installeren. Maar wat moet er met het vee gebeuren en met de andere dieren die het vervuilde water drinken? Ze zullen allemaal in onze magen eindigen."

"Jo barbaadi ki hai, wo wapas hamare paas ayegi hi ayegi [dat wat we vernielen komt bij ons terug]," zei Singh.

De activisten roepen de stedelijke consumenten op om in hun eigen belang gifvrij voedsel te promoten. De demonstratie voor "voedsel, boeren en vrijheid" wordt gesteund door beroemde Bollywood acteurs en vrijheidsstrijders.

Verwijzend naar de meer dan 200.000 zelfmoorden onder boeren die het land de afgelopen 15 jaar getroffen hebben, zei activist Kavitha Kuruganti van de Kheti Virasat Mission dat er ook veel boeren zijn die hebben laten zien dat er hoop is. "2,8 miljoen acre in Andhra Pradesh wordt beheerd door projecten die de lokale gemeenschappen uitvoeren, met duurzame landbouw. Deze gifvrije landbouw is 's werelds grootste door de staat gesteunde project en wordt voornamelijk door vrouwelijke boeren gerund. Hun oogsten zijn enorm vooruit gegaan. Het is niet waar dat biologische landbouw lagere opbrengsten heeft."

http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12592

+ Levende 'Gandhi' van de natuurlijke landbouw

Mumbai: De bekende biologische boer Bhaskar Save, die de activistentour Kisan Swaraj Yatra (zie vorige maandovericht) op 2 oktober uitzwaaide in Ahmedabad, was in Mumbai om de tour te verwelkomen. Hij wordt wel "de levende Gandhi van de natuurlijke landbouw" genoemd, is 88 jaar oud en gebruikt geen kunstmest, geen pesticiden, geen mechanisch onkruidbeheer of onnodige grondbewerking in zijn boomgaard in Gujarat. Toch maakt hij bijna 400% winst.

http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12592

+ Stop "Project Zonneschijn" van Monsanto

Ahmedabad/Dahod: de boerenactivistentour Kisan Swaraj Yatra speelde een aanval na op de staatsoverheid in Gujarat. Honderden boerinnen voegden zich erbij en eisten dat de eerste minister Narendra Modi een eind zou maken aan de samenwerking met Monsanto in "Project Sunshine".

Kisan Swaraj Yatra zegt dat dit de boeren alleen maar de niet-duurzame richting in stuurt en de markt opent voor Monsanto, die bekend staat om activiteiten die tegen de belangen van de boeren in gaan. Het project heeft boeren voorzien van een hybride mais, die volgens Kisan Swaraj Yatra heel veel water en gesubsidieerde kunstmest nodig heeft.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12550

+ Protest tegen Monsanto

Jalna: Aan de vooravond van Wereldvoedseldag (tevens anti-Monsanto-dag) hebben honderden boeren en activisten gg-zaden op straat verbrand in Jalna. De activisten zeiden dat de verbranding een boodschap is aan corporaties zoals Monsanto: "Ze moeten de Indiase landbouw met rust laten omdat het duidelijk is dat hun doelen tegen de belangen van de boeren ingaan."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12569

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Lobbywatch

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Monsanto samen met Blackwater op het oorlogspad

In The Nation onthult Jeremy Scahill dat Monsanto de diensten heeft ingehuurd van Blackwater, de grootste huurlingenbende ter wereld. Er is overleg tussen de partijen geweest over het bespioneren en infiltreren van organisaties die tegen gentech zijn en van organisaties van dierenrechtenactivisten.

Blackwater opereert nu onder de naam Xe Services, omdat er diverse verhalen uit Irak kwamen over geweld en misbruik, en slachtingen onder burgers door Blackwater. Ze blijven wel de grootste leverancier van securitydiensten aan de Amerikaanse regering, vooral als er iets gedaan moet worden waarvan de klant later wil kunnen ontkennen dat ze er iets mee te maken hadden. 

Silvia Ribeiro van ETC Group schreef erover in de Pravda (de Russische krant):

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12581

http://www.thenation.com/article/154739/blackwaters-black-ops

–––––––––––––––––––––––––––––- 

GG-soja

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Spaanse vertaling beschikbaar van "GM soya – a death sentence for Argentina”

Chile sin Transgenicos (Chili zonder Transgenen) heeft het artikel "GM soya 'a death sentence' for Argentina" vertaald. Stuur het alsjeblieft door aan je Spaanssprekende vrienden en kennissen. Hier staat het, met eronder het Engelstalige origineel:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12590

+ Videoverslag uit Argentinië over problemen met gg-soja en glyfosaat

Een prachtig Spaanstalig nieuwsitem over de gevolgen voor de bewoners van de bespuitingen met glyfosaat. Ook als je geen Spaans spreekt kun je de strekking van de video begrijpen.

http://www.gmwatch.eu/gm-videosb/26-gm-in-latin-america/12580-the-poison-of-the-pampas

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Klonen

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Het tijdelijk verbod op klonen is hypocriet

De EU heeft een halfhartig verbod op klonen in de EU uitgevaardigd. De import van producten van klonen en van voedsel afkomstig van nakomelingen van klonen valt niet onder het verbod.

Wenonah Hauter van Food & Water Europe: "De Commissie ontwijkt de echte problemen hiermee en plaatst de EU in een volkomen schijnheilige positie. Ze bevestigen dat klonen een ethisch mijnenveld is, maar vinden het blijkbaar prima om ervan te profiteren zolang het buiten de EU gebeurt. Dat is ethisch niet te verdedigen. We vragen de Commissie opnieuw: wanneer zal er netjes op het etiket van voedsel staan dat het afkomstig van klonen of hun nakomelingen?"

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12588

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Machtige corporaties

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Belangrijk: steun de Franse wetenschappers

GMWatch sluit zich aan bij de oproep van Franse activisten om professor G-E Seralini en zijn collega's te steunen.

Het onderzoek van Seralini and colleagues over GGO's en de toxiciteit van pesticiden/glyfosaat was in het algemeen belang, en is ook buiten Europa belangrijk, met name voor India, waar het hielp om een moratorium te krijgen op Bt-aubergine, maar ook voor Canada, Europa en de VS. Seralini en zijn collega's worden nu systematisch aangevallen door gg-lobbyisten, die zich verlagen tot laster en foute  logica in hun poging om de wetenschappers in diskrediet te brengen. Seralini en zijn collega's hebben besloten dat de enige oplossing om hun professionele reputaties te verdedigen is om naar de rechter te stappen. Alleen zo kunnen ze doorgaan met hun onderzoek in het algemeen belang. De rechtszaak staat op de agenda voor 23 november 2010 in Parijs.

Steun hun en de zaak waar ze voor staan: een open wetenschappelijk debat. Teken de online petitie.

 http://sciencescitoyennes.org/spip.php?debut_signatures=4775&id_article=1807&page=article

Met name aan academici wordt met nadruk gevraagd om te reageren.

+ Mislukte gok Monsanto met gg-suikerbieten heeft ernstige gevolgen

In 2008 stemde het ministerie van landbouw van de VS (USDA) in met de aanplant van Monsanto's RR-suikerbiet. Bij de aanplant in de afgelopen lente werd 95 procent van de suikerbietenvelden ingezaaid met het gepatenteerde gg-zaad van Monsanto. Maar in augustus dit jaar annuleerde een federale rechter de toelating door de USDA omdat er geen goede milieu-effect-rapportage is gemaakt. Een econoom van de USDA schat dat door het verbod de totale suikerproductie van de VS in 2011 met 20 procent zal verminderen, vanwege de “beperkte beschikbaarheid van conventioneel zaad”. Tom Philpott van GRIST zegt hierover: "Nog niet zo gek lang geleden, in 2008, konden alle suikerbietentelers toe met conventioneel zaad. De genetisch gemanipuleerde zaden waren nog niet verkrijgbaar. Twee jaar later domineren gg-zaden de markt, en is de conventionele markt praktisch weggevaagd.... Waar het hier om gaat is dat er geen echte keus is op de zadenmarkt... de afgelopen tien jaar zagen we een enorme centralisatie gezien in de zaadmarkt. En nu kan één bedrijf met een gepatenteerd, ecologisch twijfelachtig product  alle gentechvrije alternatieven in slechts twee jaar van de kaart vegen."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12586

+ Rel in Minnesota wegens censuur kritische film

De film "Troubled Waters" is een kritische film over agribusiness. Op 7 september zou de film in première gaan maar de vice-voorzitter van de Universiteit van Minnesota (VS) stak daar een stokje voor. De vertoning gaat toch door nadat de universiteit forse kritiek kreeg van de pers en de gemeenschap wegens censuur en wat wordt gezien als een bedreiging van de academische vrijheid.

Afgelopen vrijdag kwamen 2500 pagina's naar buiten over de affaire, waaruit onder bleek dat stafleden van de universiteit bezorgd waren dat ze minder geld zouden krijgen van hun geldschieters die banden hebben met de agribusiness. Daarom hadden ze de documentaire vooraf aan partners laten zien.

http://www.tcdailyplanet.net/news/2010/10/21/more-troubled-waters-university-emails-reveal-big-fear-big-ag

–––––––––––––––––––––––––––––- 

GG conferenties

–––––––––––––––––––––––––––––-

Komende conferenties in Polen en Groot Brittannië

http://gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12589

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

De rest van het nieuws in het kort

Voor diegenen die onze (Engelstalige) weekoverzichten niet volgen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Groeihormoon BST

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Ohio oordeelt dat BST-melk "wezenlijk verschillend" is

Een paar jaar geleden probeerden een aantal staten in de VS om te voorkomen dat er zuivelproducten verkocht mochten worden waarop staat dat het "rbGH-free" is ('vrij van BST-groeihormoon').

Monsanto was toen de eigenaar van rbGH en richtte onder de naam AFACT een groep zuivelboeren op die wel rbGH gebruikten. AFACT richtte zich op een verbod op elke aanwijzing op de verpakking die de consument laat weten dat de melk komt van koeien die geen rbGH hebben gebruikt. AFACT slaagde hier in de meeste staten niet in, maar in Ohio leken ze een kans te maken. Maar nu heeft een gerechtshof in Ohio besloten dat zuivelproducten wel als rbGH-free verkocht mogen worden. Het Hof wees ook de stelling van de Food and Drugs Administration af dat er 'geen meetbare verschillen zijn in de samenstelling' tussen melk van koeien die wel en niet met rbGH behandeld zijn. Deze stelling was een belangrijke sta-in-de-weg voor goede regels over rbGH.

Het Hof noemde drie punten waarin melk van rbGH-koeien afwijkt:

* het heeft een hoger gehalte van het hormoon IGF-1 (wat in verband wordt gebracht met kanker),

* tijdens elke lactatie is er een periode dat deze melk een lagere voedingswaarde heeft, en

* er zitten meer somatische cellen in (oftewel meer pus in de melk).

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12566

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Mislukkingen

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Brazilië kampt met de gekke-soja-ziekte

Op ongeveer de helft van de soja-akkers in de noordelijke provincie Mato Grosso van Brazilië staan gg-variëteiten.
Voorheen was Aziatische roest een plantenziekte die problemen gaf bij soja. Nu is er een andere ziekte, de 'gekke-soja-ziekte', die sojaplanten vernielt.

Er zijn twee hoofdverdachten:

1. Het onkruidsbestrijdingsmiddel glyfosaat. Hiermee wordt gg-soja bespoten. Er zijn verbanden aangetoond tussen glyfosaat en een verhoogd aandeel plantenziektes.

2. No-till farming, waarin de grond zo min mogelijk verstoord wordt met ploegen, eggen en andere grondbewerkingen. Bij gg-soja wordt dit meestal toegepast. Volgens onderzoek stimuleert dit plantenplagen en ziekten, onder meer op de na de oogst ondergronds overblijvende plantendelen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12554

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Verzet

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Publieke onrust in China over gg-gewassen

Het Chinese publiek reageert op de promotie van gg-gewassen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12573

+ India: gg-aubergine schande voor de wetenschap

Zes wetenschappelijke academies, die unaniem advies gaven om het verbod op Bt-aubergine op te heffen, zijn schuldig bevonden aan plagiaat, volgens een verslag in het tijdschrift India Today. De wetenschappers die het adviesrapport samenstelden onderzochten de data die de ontwikkelaars van de genetisch gemanipuleerde aubergine hadden geleverd aan de toelatingsinstanties niet zelf. In plaats daarvan vertrouwden ze op het oordeel van één wetenschapper, P. Anand Kumar, die een positief verhaal in Biotech News schreef. Hij haalde zijn informatie daarvoor uit een rapport van de door Monsanto gefinancierde ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications). De academies baseerden hun zogeheten aanbevelingen dus op claims van de industrie.

Op dezelfde dag dat dit dubieuze adviesrapport van de academies uitkwam, kwam er een ander rapport uit over Bt-brinjal: "The Scope and Adequacy of the GEAC Environment Risk Assessment (ERA)"

van dr. David A Andow van de Universiteit van Minnesota (VS).

Andow concludeert dat de milieu-effect-rapportage van de Indiase toelatingsinstantie voor genetisch gemanipuleerde organismen GEAC te beperkt is en dat het ook geen adequate rapportage was. Door resistentie, voorspelt hij, is het voorspelbaar dat Bt-aubergine in de komende 4 tot 12 jaar niet meer zal functioneren.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12543

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12571

+ EU-staten niet eens met poging EC om GGO's sneller toe te laten

De Europese Commissie vindt dat EU-staten in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie WHO handelen als ze gentechgewassen tegenhouden, en heeft stappen ondernomen om de toelating te versnellen. De EU-staten wijzen die stappen af. “Ik wil hier heel helder over zijn: in Frankrijk gaan we die discussie niet eens aan,” zei Chantal Jouanno (Frankrijk) tijdens een overleg van EU-milieuministers in Luxemburg. Ze zei dat het voorstel van de Commissie geen adequate beoordeling geeft van de impact van gg-landbouw op het milieu, op de volksgezondheid, of op andere socio-economische behoeften. Tot dan is het “buiten de orde”.

Alleen Nederland steunde de Commissie.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12568

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Nieuws over bedrijven

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Aandeel Monsanto blijft dalen

Vorige jaar december noemde Forbes magazine Monsanto nog 'bedrijf van het jaar'. Maar nu is het advies van Jim Cramer, : "Dit is denk ik het slechtste aandeel van 2010" zei hij. Monsanto heeft dit jaar een reeks tegenvallers moeten incasseren en analisten vragen zich af of het maken van winst door het zaad steeds duurder te verkopen nog wel vol te houden is.

Het aandeel Monsanto, dat de afgelopen jaren steeg tot het midden 2008 de top van ca. 145 US dollar bereikte, sloot op 4 oktober dit jaar op krap 48 dollar, 42 procent onder de beginstand van dit jaar. De belastbare inkomsten bleken eind augustus ruim onder de verwachtingen te liggen en het bedrijf gelooft niet meer de eigen winstverwachtingen voor 2012. De eerste resultaten van de maisoogst laten zien dat Monsanto's nieuwste product, SmartStax mais met 8 transgenen, geen hogere opbrengst had dan de mais met 3 transgenen.

Monsanto heeft de prijs van SmartStax al fors naar beneden bij moeten stellen. Maar ook voor de nieuwste soja met de imposante naam 'Roundup Ready 2 Yield'. De verkoop viel namelijk tegen.

Een boer uit Iowa: "Om eerlijk te zijn gaat het vaak om kudde-mentaliteit. [De boeren] geloven het als Monsanto zegt dat [hun variëteiten] meer opbrengst zullen geven." Maar ze beginnen kritischer te worden.

Opbrengstverbetering door traditionele verdeling

Critici zeggen dat gentech-bedrijven zoals Monsanto de hogere opbrengsten grotendeels te danken hebben aan traditionele (gentechvrije) veredeling, maar dat ze die betere variëteiten verkopen met een transgeen erbij.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12541

+ Waarom is Monsanto niet meer populair?

Een scherpzinnige analyse door Tom Philpott van Grist:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12563

+ Boeren VS en gg-zaad

Boeren in de VS klagen dat gg-zaden veel te duur worden en dat de planten niet meer te bestrijden zijn met onkruidbestrijdingsmiddelen [wat een probleem wordt als ze zich uitzaaien waar je ze niet wil hebben], en dat ze de conventionele zaadgewassen genetisch vervuilen.

Toch gebruiken ze de genetisch gemodificeerde zaden. Maar misschien veranderen de boeren van gedachte nu de biotech-zaadbedrijven onderzocht worden vanwege monopoliemisbruik. "De technologie is behoorlijk opgeklopt" vindt Doug Gurian-Sherman, schrijver van het in 2009 verschenen rapport van de Unie van Verontruste Wetenschappers. Het rapport concludeert dat verbeteringen in de oogst hoofdzakelijk te danken zijn aan klassieke veredeling. "Op zijn sloffen doet klassieke veredeling het nog steeds beter dan gentechnologie."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12549

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Aansprakelijkheid

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Historische overeenkomst over aansprakelijkheid bij genetische vervuiling is beperkt

Na meer dan 6 jaar onderhandelen is de internationale gemeenschap het er eindelijk over eens dat geregeld moet worden wie wanneer aansprakelijk is bij genetische vervuiling met GGO's. In Japan is een overeenkomst gesloten met een lange naam: 'de Nagoya Kuala Lumpur Supplemental Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety'. Het is dus een uitbreiding van het Carthagena Protocol voor Bioveiligheid.

Door deze overeenkomst kunnen landen hun eigen aansprakelijkheidsregelingen maken, met financiële regelingen, en zijn ze daarbij enigszins beschermd tegen de Wereldhandelsorganisatie WTO. De WTO kan namelijk juridisch optreden tegen handelsbelemmeringen.

De overeenkomst gaat over directe schade door GGO's zoals genetische vervuiling. Door de gevolgschade niet expliciet uit te sluiten blijft aansprakelijkheid voor producten van GGO's nog mogelijk, en dat is goed voor een effectief en zinnig aansprakelijkheidsbeleid.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12564

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Film

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Recensie "Scientists under attack"

De Duitse filmproducent Bertram Verhaag heeft een sterke film gemaakt die gepromoot wordt als "een politieke thriller over GGO's en de vrijheid van meningsuiting". De film vertelt de geschiedenis van twee wetenschappers, dr. Arpad Pusztai en dr. Ignacio Chapela, die bij hun onderzoek negatieve resultaten vonden over gg-voedsel en gg-gewassen. Recensie:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12567

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Het wereldvoedselprobleem

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Africa's honger stoppen kan niet zonder naar de boeren te luisteren

Er is honger in Afrika – 240 miljoen mensen op dit continent zijn ondervoed. Nu is voor het eerst een degelijk onderzoek gedaan naar wat de kleine boeren in Afrika zien als oplossing voor de honger ten zuiden van de Sahara. Hun antwoorden zijn het tegenovergestelde van de Afrikaanse Groene Revolutie [met ggo's] waar nu veel geld tegenaan gegooid wordt door o.a. geld van de Stichting Bill en Melinda Gates.

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=53186

Persbericht IIED:

http://www.iied.org/natural-resources/media/world-food-day-marked-call-democratise-agricultural-research-and-ensure-food

Nieuwe website: Excluded Voices – Democratising Agricultural Research ('Uitgesloten partijen – democratiseren van landbouwkundig onderzoek')

http://www.excludedvoices.org/democratising-agricultural-research-food-sovereignty-west-africa   

De multimedia publicatie:

http://www.iied.org/pubs/display.php?o=14603IIED (Op deze pagina vind je een pdf van 10,6MB)

+ Vraag Stichting Gates om echte oplossingen tegen honger

De Stichting Gates moet zich steeds vaker verdedigen voor hun dubieuze activiteiten en programma's.

Boerenorganisatie Via Campesina en de AGRA Watch campagnegroep -die een waakzaam oog houdt op de Alliantie voor een Groene Revolutie in Africa (AGRA)- hebben een petitie gestart tegen de Stichting Gates die deze Groene Revolutie opgestart heeft en grotendeels financiert.

De petitie roept de Stichting Gates op om echte oplossingen tegen honger te ondersteunen. Teken deze alsjeblieft en stuur hem rond.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12565

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Onderzoek

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ GG-gewassen niet lonend

De eerste grootschalige economische analyse van de verbouw van gg-gewassen geeft aan dat de gentechvrije boeren de grote winnaars zijn. Boeren die conventionele mais bleven verbouwen verdienden over een periode van 14 jaar meer dan de boeren die overstapten op gg-mais. Volgens de studie profiteerden alle boeren van de reductie van de maisboorder plaag die verband houdt met de introductie van gg-mais in de VS in 1996, maar de conventionele boeren die gentechvrije maisvariëteiten bleven verbouwen profiteerden daarbij ook financieel van de lagere kosten van de zaden.

Reactie van GMWatch: Zelfs als we aannemen dat de analyse van de studie klopt, zal elke verlaging van de hoeveelheid maisboorders in gentechvrije velden die in de buurt zijn van Bt-mais stoppen zodra er resistente maisboorders ontstaan. En de gentechvrije boeren hebben ook nadelen door de gg-gewassen. Denk bijvoorbeeld aan de explosie van secundaire plagen die we zien bij Bt-katoen in China, waar diverse belendende gewassen van te lijden hebben, niet alleen katoenplanten.

Denk ook aan de hoge kosten die veroorzaakt worden door genetische vervuiling zoals met rijst in de VS, en de vlas in Canada, om maar twee recente voorbeelden te noemen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12556

Doug Gurian-Sherman wijst er ook op dat het voordeel [van de verminderde aantasting van de gentechvrije mais door de terugname van de maisboorder] erg klein is in verhouding tot de totale kosten, vergeleken met de hoeveelheid en waarde van mais en de veel grotere voordelen van conventionele veredeling en verbeterde agronomie – iets dat de auteurs van de studie niet meegerekend hebben.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12576

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Lobbywatch

–––––––––––––––––––––––––––––- 

+ Evangelist voor gg-voedsel

Op 7 oktober interviewde de BBC World Service in het milieuprogramma One Planet de gentechnoloog dr. Roger Beachy.

Het interview lijkt op de nieuwe evangelisatie door een deel van de Amerikaanse regering dat doet alsof gg-gewassen de oplossing zijn voor het wereldvoedselprobleem. In het interview claimt Beachy dat gentechnologie gedemoniseerd wordt, maar gaat dan zelf biologische landbouw demoniseren, zoals hij   al eerder deed,  waarbij hij zelfs suggereerde dat biologisch eten gevaarlijk is! Beachy portretteert tegenstanders van gg-gewassen als anti-wetenschappelijk of gewoon heel onwetend. Hij legt mensen ook woorden in de mond, en verwerpt wetenschappelijk valide zorgen over de onbeheersbaarheid van genetische vervuiling door een anekdote te vertellen over een man die (volgens Beachy) een irrationele zorg had over de besmetting van aardappels door gg-mais of gg-katoen.

Een andere geïnterviewde in dit programma is dr. Michael Anoniou, een gentechnoloog die werkt aan medische biotechnologie. Hij deelt Beachy's vertrouwen in de veiligheid van gentechnologie in de landbouw niet.

http://www.bbc.co.uk/iplayer/gd/episode/p00b2rgn/One_Planet_The_father_of_GM_foods_bolivian_seeds_and_wildebeest/

Transcript en commentaar door GMWatch:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12558

+ Voorzitster Science Media in opspraak

Fiona Fox is de voorzitster van de pro-gentech Science Media Centre. Ze is in het nieuws gekomen wegens haar betrokkenheid bij het bedriegen van een medewerker.

http://bit.ly/arFlkw

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12584

–––––––––––––––––––––––––––––- 

GG-soja

–––––––––––––––––––––––––––––- 

Hier is een samenvatting van nieuws naar aanleiding van de publicatie van het rapport "GM Soy: Sustainable? Responsible?" waarin negen wetenschappers een overzicht geven van onderzoek dat aantoont dat gg-soja en de bespuitingen ervan met glyfosaat niet duurzaam zijn.

Het rapport geeft veel aandacht aan onderzoek door de Argentijnse staatswetenschapper prof. Andres Carrasco waarin hij een verband legt tussen glyfosaat en aangeboren afwijkingen bij mensen.

http://www.gmwatch.eu/component/content/article/12479-reports-reports

+ Labonderzoek legt verband glyfosaat en aangeboren afwijkingen

Een samenvatting van het onderzoek van Carrasco voor het Institute of Science in Society:

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12542

+ Roundup: de menselijke tragedie in Argentinië

Artikel over de gebeurtenissen in Argentinië rond het onderzoek van Carrasco:

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12548

+ De pogingen om Carrasco tot zwijgen te brengen

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12553

http://www.lab.org.uk/index.php/news/57-focus/653-gm-soya-qa-death-sentenceq-for-argentina

+ Griekenland stelt vragen in het Europees parlement

Een Griekse Europarlementariër van de Groenen vraagt de Europese Commissie via het Europees Parlement om te kijken naar de bevindingen van Carrasco. Zijn vraag: "Welke maatregelen zal de Commissie nemen in verband met de lopende aanvraag van Monsanto voor toelating voor de teelt van NK603 glyfosaat-bestendige mais, waar de EFSA al haar goedkeuring aan heeft gegeven?"

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-7874+0+DOC+XML+V0//EN

+ GG-soja zit in babyvoeding

Australian Food News schrijft: "Monsanto's herbicide Roundup dat gebruikt wordt op genetisch gemanipuleerde Roundup Ready gewassen is in verband gebracht met de dood van menselijke cellen, aangeboren afwijkingen, kanker en miskramen, blijkt uit een rapport dat bij het Europees Parlement is gepresenteerd door een internationale groep wetenschappers. Het rapport komt op een cruciaal moment voor Australië, waar soja gg-soja en gg-mais zijn gevonden in een populair babymelkpoeder, en waar Roundup Ready koolzaad en katoen verbouwd worden."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12546

+ Protest bij hoofdkwartier Monsanto in Australië

Op Wereldvoedseldag dumpten moeders en consumenten illegale gg-koolzaad onkruid en met gg-soja vervuilde zuigelingenvoeding voor het kantoor van Monsanto in Melbourne.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12570

+ Shane Morris durft weer

We hadden aangenomen dat (voormalig?) Canadese overheidsambtenaar en gg-voedselpropagandist Shane Morris zich gedeisd zou houden nadat hij internationaal veroordeeld was voor meeschrijven aan een verslag dat beschreven is als een "flagrante fraude", en voor activiteiten die leidden tot het sluiten van de website van GMWatch nadat we over het schandaal bericht hadden. Maar Morris is weer opgedoken in Ierland bij de publicatie van het rapport 'GM Soy: Sustainable? Responsible?'.

De Ierse Groene Partij had het rapport aangehaald in de Irish Times. Morris schreef een brief aan de krant waarin hij het rapport 'gebrekkig' noemde en het beschuldigde van angst zaaien. Woordvoerder Trevor Sargent van de Groene Partij reageerde weer op Morris, lees zijn brief hier:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12537