Print
Het nieuws van juni 2010

Redactie: Claire Robinson.
Nederlandse vertaling: Chris Hayes.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.

Website: http://www.gmwatch.org
Profiles: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal
Twitter: http://twitter.com/GMWatch
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

Claire Robinson, Monthly Review editor

–––––––––––––––––––––––––––––-  
INHOUD
–––––––––––––––––––––––––––––-  

Laatste Nieuws:
* Dringende oproep
* Belangrijke opmerking over de AVAAZ petitie
* Gentechvrije successen
* Meer en nieuwe GMO's
* Lobbywatch
* Gentechbedrijven in de problemen
* Verboden en inperkingen
* Synthetisch leven
* Etikettering

Overig nieuws van de maand in het kort:
* Lobbywatch
* Groenwasserij
* Klonen
* Genetische vervuiling
* Superonkruid
* Weerstand en verzet
* GG-dieren
* Onderzoek
* Uitbreidingen en toelatingen
* GM mislukkingen
* Gentechvrije successen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Laatste nieuws
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Dringende oproep
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Steun GMWatch
We herhalen onze oproep voor donaties hier voor diegenen die alleen het maandoverzicht krijgen. Als je al gedoneerd hebt: we waarderen je steun heel erg. Een aantal gevers konden we niet persoonlijk bedanken omdat er geen contactgegevens bij de gift zaten. Diegenen die we niet persoonlijk konden bereiken: je weet wie je bent, heel erg bedankt!

Twee jaar geleden moesten we onze website en mailinglijst-servers wegens een aantal internet-aanvallen offline halen. Dankzij de gulle giften die we toen kregen hebben we sinds toen onze aandacht helemaal kunnen geven aan het herbouwen en diversificeren van onze campagne zodat de impact groter is dan ooit. Maar omdat we meer op de campagne letten dan op fondsenwerving, lopen we nu tegen de grenzen aan en moeten we dringend vragen om steun voor ons werk.

Hoe kun je doneren? Via PayPal of met je debetcard/creditcard op: http://www.gmwatch.org/donations  

Je kunt ook een cheque sturen uit te betalen aan ìNGINî aan:  GMWatch, 26 Pottergate, Norwich, NR2 1DX, UK. Let er nogmaals op, onze accountnaam is NGIN. Meer informatie over wat GMWatch gedaan heeft en een suggestie voor de hoogte van je donatie:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12290

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Belangrijke opmerking over de AVAAZ petitie
–––––––––––––––––––––––––––––-  
Erg belangrijk: als je hebt ondertekend met 1 naam, is je stem niet geldig. Stem dus opnieuw en nu met je volle naam. Laat dit ook weten aan je vrienden en kennissen.
http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Gentechvrije successen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Biologische aardappels worden groter, en hebben minder last van plagen
Biologische landbouw kwam heel positief uit een nieuwe studie naar grotere en plaagvrije aardappels. Door de gebalanceerde combinatie van insecten en schimmels op biologische akkers worden plagen veel beter onder controle gehouden en worden de planten groter, zo vonden onderzoekers van de Washington State University in Pullman (VS). Aardappelplanten die werden blootgesteld aan omstandigheden zoals die voorkomen op de met pesticiden behandelde velden deden het slechter in de experimenten van dit onderzoeksteam.

Aardappeltelers kunnen deze kennis gebruiken om de hoeveelheid bespuitingen te verminderen en het effectiever toepassen van van nature voorkomende plaagbeheersende insecten, zegt entomoloog David Crowder, die dit onderzoek leidde. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature.

William Snyder, co-auteur, zegt dat boeren onder druk staan van bedrijven zoals McDonald's -de grootste afnemer van aardappels- om hun teeltmethoden groener te maken.
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2012250093_taters01m.html

+ Shakespeare ìstimuleert melkproductieî
Vergeet het gg-zuivelhormoon Posilac: het opvoeren van Shakespeare drama's voor zuivelkoeien verhoogt hun melkproductie met maar liefst vier procent.

Rob Forknall, artistiek directeur van het Changeling theater in Kent (GB): ìWe kozen voor een luchtige komedie omdat we dachten dat een aantal van de zwaardere scËnes van Shakespeare het tegenovergestelde effect zouden hebben. We willen de koeien niet verontrusten door het opvoeren van de gruwelijke scËnes in Hamlet en Macbeth. We dachten dat The Merry Wives of Windsor (Nederlandse titel: De vrolijke vrouwtjes van Windsor) precies goed zou zijn, en dat is nu ook gebleken."
http://www.telegraph.co.uk/culture/culturenews/7862914/Shakespeare-plays-help-boost-cows-milk-production.html

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Meer en nieuwe GMO's
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Kijk uit als de Europese Commissie met cadeautjes komt
De Europese Commissie biedt lidstaten die een gentechvrije zone willen worden nu die vrijheid aan, als ze alle bezwaren op het gebied van milieu en volksgezondheid op EU-niveau laten vallen, en als ze niets doet tegen de invoer van nieuwe gg-gewassen door de commissie.  

Maar zoals een belangrijk advocaat over EU-zaken, professor Ludwig Kramer, het zegt: "De Europese Commissie geeft haar lidstaten niet de rechten die ze zegt dat ze hen geeft. Ze heeft de voorwaarden van de overeenkomst zodanig ingeperkt dat biotechbedrijven makkelijk naar de rechter kunnen gaan als nationale overheden de teelt van GMO's verbiedt.î

Greenpeace waarschuwt dat EU lidstaten in een val kunnen lopen die de Europese landbouw voorgoed kan verslechteren. Lidstaten moeten hier niet intrappen, maar het voorstel verwerpen. Ze zouden versterking moeten eisen van de risicobeoordeling in Europa en tot dan zou geen enkel gg-gewas de velden of de markt moeten bereiken.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12327
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12277
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12280

+ Meer over de reden waarom lidstaten de schijnbare gentechvrije zones moeten weigeren:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12312

+ GB: kom in actie: schrijf Caroline Spelman nu
GM Freeze roept iedereen dringend op om te schrijven naar parlementslid Caroline Spelman, staatssecretaris voor het milieu, om voorstellen van de Europese Commissie te blokkeren die de GMO Deliberate Release Directive 2001/18 aantasten, en de richtlijnen voor co-existentie herzien. De Commissie heeft voorstellen op tafel gelegd met een extreem korte deadline, dus doe dit alsjeblieft voor 9 juli.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12303

+ GB stemt voor alle import van gg-mais Europa in
Bij de EU landbouwvergadering heeft Groot BrittanniÎ bij alle zes aanvragen voor de import van gg-mais gestemd. Geen van alle aanvragen kwam erdoor omdat er niet genoeg voor-stemmen waren. De meeste voedselbedrijven in de EU vermijden gmo's in humaan voedsel; de gg-mais zou vooral als diervoer gebruikt worden. Op dit moment hoeft er op de verpakking van producten van zulke dieren niet aangegeven te worden dat gg-voedsel is gebruikt, maar er ligt een wetsvoorstel klaar om dit te veranderen. Het Europees Parlement zal hier op 7 juli over stemmen. De afhankelijkheid van de EU van geÔmporteerd diervoer wordt ook ter tafel gebracht en is het onderwerp van een wetsvoorstel in het parlement van Groot BrittanniÎ.
http://www.gmwatch.eu/latest-listing/1-news-items/12325-uk-votes-for-all-6-gm-applications-in-europe

+ Frankrijk houdt vol dat gg-beoordelingen nagezien moeten worden maar Commissie weigert
Frankrijk heeft laten weten dat het zich niet kan vinden in de conceptregels volgens welke overheden binnen de Europese Unie zelf kunnen bepalen of ze gg-gewassen toelaten of verbieden voordat er een complete beoordeling is gedaan door het toelatingssysteem van de EU, geleid door de EFSA.

De Europese Commissaris voor het Milieu, Jazez Potocnik, zei: ìWe zouden de toelating van GMO-teelt moeten baseren op de wetenschappelijke beoordelingen door de Europese Voedselautoriteit EFSA, om te garanderen dat deze organismen geen invloed hebben op de gezondheid of het milieu... Vanuit het wetenschappelijk gezichtspunt wordt geen enkel Europees land blootgesteld aan enig risico... We hebben geen redenen om dit instituut niet te vertrouwen.î

Reactie van GM-Vrij Ierland: ìDit is voedselfascisme in actie.î
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12280
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12328-gmo-food-fascism-at-the-european-commission

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Lobbywatch
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ GM is tegen keuzevrijheid
Een brief van Peter Melchett van de Soil Association (de belangenorganisatie van de biologische sector in Groot BrittanniÎ) werd gepubliceerd in de EDP krant als reactie op een voorgaande letter door prof. Derek Burke waarin Burke claimde dat anti-GM activisten boeren en consumenten beroven van hun keus om GM te telen en te kopen. Burke leidde de reguleringscommissie in GB die toestemming gaf voor de verkoop van de eerste gg-voedingsmiddelen.

Melchett citeert Mark Price, CEO van de Britse supermarktketen Waitrose, die zei: "Waitrose blijft bij haar geen-GM standpunt, deels omdat we weten dat onze klanten het niet willen. Het grootste probleem is dat het om een alles-of-niets deal gaat, en dat is gewoon niet eerlijk tegenover de boeren die gentechvrij willen blijven."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12318

+ Pro-GM ìboerennetwerkî huurt ruimte lobbybedrijf voor gm-voedsel-proeverij
Onlangs was er een opmerkelijke biotech promotie in Brussel. Een 'boerennetwerk' gaf mensen in Brussel op 28 juni de kans om wat gentechproducten te proeven, precies tegenover het Europarlement. Op het menu stond gg-polenta, in Spanje gemaakt van Monsanto's MON810 Bt-mais, met daarbij een keur aan vlezen en worsten, ongetwijfeld gemaakt van dieren die met Roundup Ready soja waren gevoerd.

De bijeenkomst was georganiseerd namens het Farmers Biotech Network ('boerenbiotechnetwerk') door Het Centrum  (voorheen 'Brussels eerste Denk-Do Tank' genoemd ñ "die pioniert met nieuwe vormen van dialoog" ñ dat nu is samengegaan met Edelman Publieke Zaken onder de naam 'Edelman The Centre'). Het Boerenbiotechnetwerk claimt "boeren uit heel Europa samen te brengen die de nieuwe gg-gewassen willen verbouwen" en stelt dat de toegang van de Europese boeren tot deze "innovatieve technologie" gehinderd wordt door "een extreem restrictief GM-beleid, dat de EU nu om politieke redenen toepast".

Volgens een lid was dit netwerk in Groot BrittanniÎ gevormd door boeren die voorheen deelnamen aan gg-veldproeven, die met elkaar in contact waren gebleven. Maar op de website van het FBN blijkt het netwerk in werkelijkheid uit 18 boeren te bestaan: drie uit Groot BrittanniÎ, drie uit RoemeniÎ en drie uit Duitsland, twee uit Spanje, twee uit Portugal en twee uit Frankrijk, en 1 uit respectievelijk Denemarken, Hongarije en Bulgarije. Het is niet duidelijk hoe deze boeren bij elkaar gebracht werden.

Een van de drie ondersteunende leden van het Europese parlement, de Duitse liberaal Britta Reimers, verscheen op het GM-feest. Ze herhaalde de klacht van de diervoederindustrie dat het zero-tolerance beleid op niet-toegelaten GGO's in voedsel en diervoer vernietigend was voor de concurrentiepositie ìin deze tijden van financiÎle crisisî. Een voorstel over dit onderwerp wordt verwacht tegen het einde van dit jaar, maar Reimers zei dat dit eerder moest komen: ìWe kunnen onze poorten niet sluiten.î  Bob Fiddaman, een van de aanwezige boeren, nodigde Reimers en de andere gasten uit voor een maal dat "de keuze van de consument zou vergrootten". Hij zei dat gg-gewassen oplossingen bieden voor de voedselzekerheid en klimaatsverandering.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12326

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Gentechbedrijven in de problemen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Monsanto leidt nederlaag bij Hooggerechtshof VS
Het Amerikaanse Hooggerechtshof vaardigde op 21 juni een besluit uit over het planten van gg-luzerne (alfalfa). Een lagere rechtbank had dat op verzoek van het Centrum voor Voedselveiligheid CFS verboden. En, hoewel het Hooggerechtshof Monsanto ten dele haar zin gaf door het terugdraaien van een deel van de uitspraak van het lagere hof, besloot het ook dat het verbod op gg-luzerne in stand blijft, waarmee de verbouw en verkoop van gg-luzerne illegaal blijft.

Het Hooggerechtshof bepaalde dat het gerechtelijk bevel tegen de verbouw onnodig was aangezien door de uitspraak van het lagere hof RR-luzerne een gereguleerde artikel werd en de aanplant dus verboden. Met andere woorden, het gerechtelijk bevel was ìoverkillî omdat het lagere federale hof had vastgesteld dat het Amerikaanse ministerie van Landbouw USDA een nationale milieuwet -de National Environmental Policy- had overtreden en ook andere milieuwetten toen het Roundup Ready luzerne toeliet. Het Hof oordeelde dat het nietig verklaring van het besluit van de USDA om het gewas toe te laten voor de verkoop voldoende was.

Monsanto en veel van de Amerikaanse media interpreteerden het oordeel van het Hooggerechtshof als een overwinning voor Monsanto, en in de koppen stond dat het verbod op gg-luzerne was opgeheven, maar volgens het CFS is dat niet juist.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12304
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12302

+ Hoe kan het dat de media zich vergisten over het gg-luzerne verbod
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12309

+ West Virginia overweegt aanklacht tegen Monsanto wegens consumentenbedrog
Vertegenwoordigers van de Amerikaanse staat West Virginia hebben Monsanto laten weten dat ze onderzoeken of het bedrijf wetten ter bescherming van de consument hebben overtreden bij het op de markt zetten van haar nieuwe RR2 gg-sojazaden.

Het kantoor van de procureur-generaal van West Virginia schreef aan Monsanto dat ze gekeken hebben naar onderzoeken van landbouwdeskundigen die laten zien dat de geadverteerde hogere opbrengsten van de dure nieuwe sojabonen niet gehaald zijn.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12311

+ Royalties Monsanto onderzocht in India
De manier waarop Monsanto in India auteursrechten berekent over Bt-katoenzaad ligt onder vuur. Het lijkt erop dat Monsanto de berekeningen baseert op het toegevoegde inkomen dat boeren hebben door het gebruik van Bt-zaden: een formule waarin de besparingen op pesticidengebruik zijn meegenomen. Maar zoals G V Ramanjaneyulu, uitvoerend bestuurder van het Centrum voor Duurzame Landbouw (CSA) in Hyderabad, aangeeft, is de productiviteit niet zomaar een functie van de zaden maar een combinatie van vele factoren waaronder goede landbouwpraktijken: "De zaadbedrijven vinden dat zij de successen behalen en dat de mislukkingen de schuld zijn van de boeren."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12317

+ Inkomsten en aandelen van Monsanto storten in
Inkomsten dalen met 44%; aandelen met 47%.
http://www.bloggingstocks.com/2010/06/30/monsanto-getting-lost-in-the-weeds/

+ Bayer trekt zich terug uit gg-rijst toepassing in BraziliÎ
In 2002 diende Bayer voor het eerst een verzoek in om toelating van hun gg-rijst te op de Braziliaanse akkers. Het enige probleem van hun plan is volgens Greenpeace dat de Braziliaanse rijstboeren en -producenten helemaal geen gg-rijst willen. Bayer heeft dat eindelijk begrepen, en gisteren trokken ze hun aanvraag uiteindelijk terug.

Bayer laat weten dat ze hun toepassing hebben teruggetrokken om ìde dialoog te verbreden met de belangrijkste spelers in de rijstproductie in BraziliÎ.î
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12307

–––––––––––––––––––––––––––––-  
GM verboden en inperkingen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Chinese overheid pakt gg-rijst aan
Hoewel de Chinese overheid de commerciÎle verkoop van gg-rijst verbiedt, worden er nog steeds gg-rijstzaden verkocht aan boeren in de provincie Hunan. Een recent onderzoek leverde 1500 kg gg-zaad op in drie dorpen nabij de stad Yueyang in Hunan.

De verdachte zaden zijn in beslag genomen, en de reeds geplante zaden vernietigd ñ waarbij de getroffen boeren gecompenseerd werden naar gelang hoeveel ze hadden betaald voor de zaden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12310

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Synthetisch leven
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Kunstmatig leven: laat het volk beslissen
De bevolking is niet betrokken bij de ontwikkeling van synthetisch leven, zeggen Tom Wakeford en Jackie Ha in een artikel voor The New Scientist. De auteurs zeggen dat de hype over synthetische biologie overheden kan verleiden om geld weg te halen van technieken die hun nut al bewezen hebben. De ìsynbioî wereld claimt dat ze organismes kunnen maken die een eind kunnen maken aan klimaatsverandering door het absorberen van het teveel aan koolstof.

Wakeford en Ha zeggen dat het bij het debat betrekken van de bevolking van vitaal belang is omdat het volk vaak gelijk heeft: ìIn de hoofden van de onderzoekers wordt de angst voor inentingen, GM, en zelfs voor BSE, vaak op een hoop gegooid, als ware het een strijd tussen de domme massa en de Wetenschappelijke Waarheid. Het probleem is dat in het geval van GM en BSE de massa voor een deel gelijk had. De risico's van het voeren van koeienhersenen aan koeien was niet goed beoordeeld, en gg-voer was geen wondermiddel om de oogsten van kleine boeren te verbeteren. In beide gevallen warden de officiÎle voorspellingen niet alleen gebrekkig, maar waren de experts ook niet zomaar bereid om open te praten over hun onzekerheden en de gaten in hun kennis over de materie.î
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12308

–––––––––––––––––––––––––––––-  
GM Etikettering
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Europa: kom in actie ñ kans om voedsel van met gg-voer gevoerde dieren te etiketteren
Op 7 juli 2010 komt het hele Europarlement bijeen om te stemmen over belangrijke amendementen op de 'Novel Food Regulations' (regelgeving over nieuwe voedingsmiddelen) die in mei massief gesteund werden door de EU Milieucommissie. Dit zijn ze:

1) de nieuwe eis dat alle voedsel afkomstig van dieren die gg-producten eten als zodanig geÎtiketteerd worden,

2) verzet tegen elke toelating van voedsel afkomstig van gekloonde dieren en hun nakomelingen, en een verzoek aan de commissie om te komen met een apart voorstel om dat helemaal te verbieden,

3) de eis dat er specifieke risicobeoordelingen komen voor voedsel dat gemaakt is met nanotechnologie voordat het op de markt komt, en tot dan niet goedgekeurd wordt.

Deze stem kan de maas in de regelgeving sluiten waardoor gg-soja en gg-mais nu de EU voedselketen binnenkomen als diervoeder, waar de gemiddelde consument niets van merkt. Het zal de bevolking van de EU echte keuzevrijheid geven tussen gg-gewassen en gentechvrije gewassen, en boeren en handelaren de kans geven duidelijke informatie te geven op hun verpakkingen.

Schrijf je Europese politicus voor 6 juli en vraag om alle voorstellen te steunen, en om niet te accepteren dat de stem over GM apart genomen wordt van de anderen, iets dat mogelijk zal worden voorgesteld.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12316

+ Waar is gg-vrij vlees te koop in Groot BrittanniÎ?
Supermarkt update:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12322

+ VS: gentech-etikettering voorgesteld in het Congres
http://www.patentdocs.org/2010/07/rep-kucinich-introduces-legislation-related-to-genetically-engineered-organisms.html

+ VS lobbyt tegen gg-etiketten in AustraliÎ
Biotechbedrijven uit de VS lobbyen bij de Australische overheid tegen het als zodanig etiketteren van gentechproducten, dit zou volgens hen ongeoorloofde handelsbelemmering met de VS zijn.
http://bit.ly/b5lRXr


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Overig nieuws in het kort
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Voor diegenen die ons weekoverzicht niet lezen

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Lobbywatch
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ GB: Academicus trekt zich terug uit "Publiek debat" over GM door FSA
Een vooraanstaand academicus heeft zich teruggetrokken van de voedselwaakhond van de Britse overheid uit protest tegen het gebruik van belastinggeld voor de promotie van GM. Prof. Brian Wynne was de vicevoorzitter van een stuurgroep die was opgezet door de Food Standards Agency FSA om de publieke opinie over GM voedsel te peilen. Maar volgens hem was de consultatie van begin af aan al gemanipuleerd ten gunste van de controversiÎle nieuwe technologie.

Wynne is het tweede prominente lid van de FSA stuurgroep die wegloopt. Eerder die week trok dr. Helen Wallace zich terug uit de stuurgroep uit protest tegen de nauwe banden die de FSA volgens haar heeft met de agro-chemische industrie. "Belastingbetalers zullen geschokt zijn dat de FSA publiek geld uitgeeft aan een PR-oefening ten gunste van GM bedrijven," zei ze.

De Food Standards Agency, die door de voormalige Labour regering was aangesteld om de publieke opinie over de verbouw en consumptie van het controversiÎle voedsel te peilen, zei dat het de nieuwe coalitie-regering zou vragen of ze door moeten gaan met de dialoog.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12253
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12254
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12257
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12258

+ Sinister bod om de publieke opinie te splijten ñ voedseljournalist Blythman
Joanna Blythman is een Britse onderzoeksjournalist over voedselonderwerpen die prijzen heeft gewonnen. Over de FSA GM "publieke dialoog" zegt ze: "Als onderdeel van het streven om de ingestorte Britse publieke financiÎn weer op de been te krijgen, heeft de nieuwe coalitie beloofd om het aantal dure en ondemocratische semi-overheidsinstellingen die ons publieke leven overwoekeren terug te brengen. Een van de eerste die daarvoor in aanmerking komt is de Food Standards Agency, die de belastingbetaler 135 miljoen Britse pond kost en een bedreiging is voor het publiek. Oorspronkelijk is het opgezet om de consument te beschermen, nu is het verworden tot een spreekbuis van de big business.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12259

+ Meer academici veroordelen FSA GM ìdialoogî
Nog meer vooraanstaande academici schreven aan de krant The Telegraph en veroordeelden de GM ìdialoogî van de FSA.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12265

+ Baas FSA noemt publiek "anti-wetenschappelijk"
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12274
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12272

+ GM lobby betrokken bij belangrijk rapport over de voedselvoorraden van Groot BrittanniÎ
Een machtige lobby-organisatie die de belangen van de biotechbedrijven vertegenwoordigt heeft geholpen bij het schrijven van het concept van een belangrijk rapport van de FSA. E-mails tussen de FSA en de Agricultural Biotechnology Council (ABC) tonen aan dat de lobbyclub belangrijke zinnen heeft toegevoegd ten gunste van gg-voedsel, die ook in het eindrapport terecht zijn gekomen. Het rapport "Food Standards Agency work on changes in the market and the GM regulatory system" onderzoekt hoe gg-producten Groot BrittanniÎ binnenkomen, waar de teelt van gg-gewassen verboden is, via het diervoedersysteem. Volgens het rapport kunnen voedselprijzen omhoog gaan als gg-producten uitgesloten zullen blijven.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12265

+ Wetenschapper noemt FSA "pionier in transparantie"
Neurowetenschapper Colin Blakemore heeft de FSA verdedigd. Hij noemt ze ìeen pionier in transparantieî die zich ìop degelijke wijze committeert aan het beste bewijsî en ìpogingen doet om breed te consulteren zonder vooroordeel in het ontwikkelen van advies aan de overheidî! Ook noemt hij de kritiek op GM-voedsel ìeen heksenjachtî.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12265
Voor meer details over de werkelijke staat van dienst van het FSA en hoe de FSA is beoordeeld als 'extreem vooringenomen':
http://www.powerbase.info/index.php?title=Food_Standards_Agency

+ Doe iets: schrijf je MP
Schrijf je MP dringend om te protesteren tegen de vooringenomenheid van de FSA en tegen de belachelijke verspilling van belastinggeld:
http://bit.ly/but2sn
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12255

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Groenwasserij
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ 230 groepen veroordelen greenwash door RTRS
De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), een groenwasserij waarin het Wereldnatuurfonds en de voedsel- en biotechindustrie zit, wil dat de hoogst schadelijke sojateelt als ìverantwoordî wordt geÎtiketteerd. Daarom is het nu door een alliantie van meer dan 230 internationale organisaties op het gebied van milieu, landbouw en consumentenzaken uit meer dan 30 landen veroordeeld. De organisaties wijzen erop dat de criteria om soja ìverantwoordî te noemen nu door velen afgekeurd zijn.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12245
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12270

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Klonen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ EU: NEE tegen gekloond vlees
Het milieu-comitÈ van het Europese Parlement heeft tegen de toelating van elk voedsel gestemd dat afkomstig is van gekloonde dieren. Hiermee zijn ze op ramkoers met de Europese Commissie en de EU Ministerraad.

Een nieuw Testbiotech rapport, voorbereid voor de Duitse EuroparlementariÎr Martin H‰usling (de Groenen), concludeert dat klonen nadelige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. H‰usling: ìHogere infectiegraden, samen met ziekten en misvormingen aan de lever en hersenen van muizen, schapen en koeien zijn gemeld. Voorts zijn deze effecten ook gezien in de nakomelingen van deze gekloonde dieren. Vanuit het perspectief van de consument is het alarmerend dat onderzoek in de VS een aantal gevallen laat zien waarbij de samenstelling van de melk anders is bij gekloonde dan bij niet gekloonde dieren.î
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12251

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Genetische vervuiling
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Verboden gg-mais gezaaid in Duitsland
Een gg-maisvariÎteit die niet in de EU is toegelaten, met de code  NK603, is per ongeluk door heel Duitsland gezaaid. Het is niet duidelijk hoe deze genetische vervuiling heeft plaatsgevonden, maar het kan de boeren miljoenen euro's kosten, omdat de gewassen vernietigd moeten worden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12267

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Superonkruid
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Uitbraak superonkruiden leidt tot wapenwedloop
Roundup resistente superonkruiden rukken op in velden, wat een tegenaanval van de agribusinees oproept, die de boeren opscheept met grotere hoeveelheden van agressieve oude-stijl herbiciden, schrijft de Wall Street Journal.
Het artikel: ìDoor de akelige invasie van soorten zoals varkenskruid, paardenkruid en Johnsongras die immuniteit ontwikkeld hebben tegen het machtige Roundup, stoffen de chemische bedrijven de krachtige herbiciden van vroeger weer af voor een aanval op de nieuwe Superonkruiden. En de grote chemicaliÎnproducenten ontwikkelen gewasvariÎteiten waar de boeren de oude bestrijdingsmiddelen vrijelijk op kunnen toepassen, in plaats van ze met chirurgische precisie alleen op de onkruiden toe te passen om het gewas te sparen. Dow Chemical Co., DuPont Co., Bayer AG, BASF SE en Syngenta AG geven samen honderden miljoenen dollars uit aan de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde sojabonen, -katoen en -mais die een douche met deze tientallen jaren oude middelen overleven.  Dan Dyer, hoofd onderzoek en ontwikkeling soja bij Syngenta wordt geciteerd:"De herbicide-industrie was hier goed voordat Roundup het bijna van de markt veegde. Nu wordt het weer leuk."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12263

+ Impact van glyphosaat-resistent pigweed op de landbouw van de VS
De snelle verspreiding van glyphosaat-resistent Palmer pigweed is een groot probleem voor de landbouw en is veroorzaakt door Roundup Ready gg-zaden. Een nieuw artikel van het Third World Network gaat op deze zaak in.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12249
Hier beschikbaar als PDF: http://www.biosafety-info.net/article.php?aid=685

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Weerstand en verzet
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Lugar-Casey, gentech en Bill Gates
Een nieuw opiniestuk van AGRA Watch bekijkt de wet van Lugar en Casey van dichterbij. [Noot vertaler: dit is de wet die de voedselhulp in de VS wil koppelen aan gentechnologie]
Deze wet is "een schoolvoorbeeld van de samenhangende belangen van de grote bedrijven, de grote filantropische instellingen, en buitenlands beleid van de VS en de hulp van de VSî. Het stuk belicht ook de nieuwe ontwikkelingen, zowel in de Keniaanse wetgeving als in de internationale politieke economie die :îdreigen om de wereldwijde voedselcrisis te gebruiken als opening om gentechnologie te consolideren als zijnde noodzakelijk voor voedselveiligheidsstrategieÎn.î AGRA Watch werd in 2008 opgesteld als tegenzet tegen de deelname van de [Bill] Gates Foundation in de discutabele Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika, en om de duurzame, agro-ecologische alternatieven die al werken in Afrika te ondersteunen.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12296-lugar-casey-gm-and-gates

+ 10.000 Haitiaanse boeren demonstreren tegen Monsanto
Naar schatting 10.000 boeren kwamen op 4 juni bijeen voor een mars in centraal HaÔti in een protest tegen wat wel ìde nieuwe aardbeving voor Haitiî is genoemd ñ een donatie van 475 ton hybride maiszaden en groentezaden door Monsanto, de agribusiness gigant uit de VS, in samenwerking met USAID.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12276

+ Mexico: eerste gg-mais-gewas leidt tot woede
Mexico's eerste gg-mais-gewas, dat later deze maand geoogst zal worden, roept woede en zorgen op.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12294-gm-crop-battle-in-latin-america

+ Chili: mobilisatie tegen gg-gewassen
Tientallen burgerorganisaties in Chili werken samen tegen de wet voor plantentelersrechten die voor de Senaat ligt, die volgens hen de inlandse zaden in gevaar brengt, een negatief effect heeft op de gezondheid van de consumenten, landbouwexporten bedreigd en de biologische productie, de afhankelijkheid van de boeren van agrochemische corporaties verhoogd, en de prijs van voedsel zal opdrijven.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12294-gm-crop-battle-in-latin-america

+ Bolivie: gg-gewassen zijn niet welkom
De president van Bolivia, Evo Morales, heeft een overgangsperiode van vijf jaar ingesteld waarbinnen de gg-gewassen moeten verdwijnen uit het land, en heeft daarbij een proces gestart om lokale zaden te redden om voedselsoevereiniteit te stimuleren.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12294-gm-crop-battle-in-latin-america

+ Schotse woede nu Britse minister gg-gewassen steunt
De overheden van Schotland en Groot BrittanniÎ kunnen in botsing komen over gg-gewassen nadat een belangrijke Tory minister de verbouw ervan in BrittanniÎ steunt. De nieuwe milieusecretaris voor Groot BrittanniÎ, Caroline Spelman, zei in een kranteninterview dat ze voor gg-voedsel was ìonder de juiste omstandighedenî.
Maar de Schotse regering haaste zich om haar ìfundamenteleî verzet tegen zo'n stap duidelijk te maken, wat mogelijk betekent dat er gg-gewassen verbouwd zullen worden in grensstreken zoals Northumberland en Cumbria, waar ze invloed hebben op Schotland.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12266

+ Duitsland: gg-vrije etiketten leiden tot piekverkoop
's Werelds grootste zuivelbedrijf Landliebe, onderdeel van Campina, krijgt grote toename in verkoop door gg-vrije producten.
http://www.traceconsult.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=167:campinas-landliebe-forces-qgmo-free-causing-sales-to-rise-by-15-percent-in-total-&catid=47:newsticker&Itemid=50&lang=en

+ Tweederde Britten wil geen GM op zijn bord
Een opinieonderzoek door GFK NOP in Groot BrittanniÎ toonde dat tweederde van de mensen wil dat gg-gewassen uit de voedselketen gehouden worden. Het onderzoek werd gehouden in opdracht van Friends of the Earth en GM Freeze. Ook bleek dat 72% extra zou willen betalen voor gentechvrij voedsel.

Het onderzoek komt na de beslissing van voedselverdeler Asda, eigendom van Walmart, om te stoppen met haar voornemen om gg-vrije eieren en gevogelte te leveren. De campagnegroepen roepen Asda en andere supermarkten op om de publieke opinie tevreden te stellen door te beloven om GM uit het vlees en zuivel van de natie te houden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12283
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12286

+ Bulgarije wil kinderen beschermen tegen GMO's
In een amendement op de Voedselwet van Bulgarije wordt gevraagd om een verbod op alle gg-producten en ingrediÎnten in kindervoedsel.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12291

+ Luxemburg verbiedt de "AmFlora" gg-aardappel
De minister van volksgezondheid van Luxemburg, Mars Di Bartolomeo, heeft de verbouw van BASF's "Amflora" gg-aardappel in zijn land verboden.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12297-luxembourg-bans-basfs-gm-potato

–––––––––––––––––––––––––––––-  
GG-dieren
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Was het gentech-varkentje
Terwijl de technologie steeds complexer en onze milieuproblemen steeds ernstiger worden, worden de voorstelde techno-fixen van de industrie steeds bespottelijker en gevaarlijker, zegt Lucy Sharratt in een artikel over het Milieuvarken, genetisch gemanipuleerd om minder fosfor te poepen zodat er minder water vervuild wordt door de mest. Sharratt vindt het milieuvarken een klassiek geval van een onjuiste techno-fix dat de ware oorzaak van het probleem negeert en in plaats daarvan tegen hoge kosten iets glanzends, nieuws en gepatenteerd ontwikkeld voor de verkoop, om de symptomen te maskeren.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12252
Doe wat: het Canadian Biotechnology Action Network is een nieuwe campagne begonnen, "Stop Enviropig": http://www.cban.ca/enviropig

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Onderzoek
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Onbedoelde neveneffecten gevonden bij gg-rijst
In een onderzoek door Chinese wetenschappers zijn drie soorten gg-rijst vergeleken die resistent zijn tegen schimmels of insecten. De planten werden vergeleken met de bijbehorende gentechvrije variÎteit op belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten, aminozuren, vetzuren, vitaminen, spore-elementen en fytinezuur. Fytinezuur bindt zich aan mineralen en sporen-elementen zoals calcium, ijzer en zink en wordt daarom ook wel gezien als anti-nutriÎnt. Er werden significante verschillen voor deze bestanddelen gevonden, behalve voor fytinezuur.

Commentaar van prof. Joe Cummins: ìIn Noord Amerika (net zoals elders) zijn gg-gewassen beoordeeld op veiligheid op basis van bijgeloof en de magische woorden 'wezenlijke gelijkwaardigheid'. Dit onderzoek bij gg-rijst laat zien hoe de vele werkelijke verschillen zijn tussen GM en de conventionele gewassen wetenschappelijk bekeken kunnen worden.î
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12278


+ Onbedoelde effecten gevonden in gg-mais
In een eerder onderzoek werd een vergelijking gemaakt tegen wildtype mais en gg-Bt-mais met een enkel gen erin, die naast elkaar werden geteeld onder dezelfde omstandigheden. In de gg-mais bleken veel andere genen actief te zijn vergeleken met het wildtype, dus niet alleen 1 nieuw gen zoals verwacht zou kunnen worden na het inbrengen van een enkel gen. Er werd geen patroon gevonden in de wijziging. Een plek die actief was geworden in de gm-mais is die van gamma-zeine, een bekend allergeen. Daarbij waren opslag-eiwitten zoals globulines afgeknot voor wat betreft hun controlemechanismen, iets dat kan komen [door schade] tijdens het inbrengen van het gen.

Commentaar van dr. Michael Antoniou: ìZelfs bij de huidige grove analyse blijkt geen gg-gewas werkelijk 'wezenlijk gelijkwaardig' te zijn aan zijn niet-GM isogene oudervariÎteit, als ze naast elkaar geteeld worden op hetzelfde moment en onder dezelfde condities met minimalisering van omgevingsvariabelen zodat de effecten van de GM transformatie onderbelicht kunnen worden.î
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12278
http://www.spectroscopynow.com/coi/cda/detail.cda?id=18631&type=Feature&chId=10&page=1

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Nieuwe GMO's / nieuwe toelatingen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Waarschuwing voor Britse gg-aardappelveldproeven
De eerste Britse veldproeven met gg-aardappels zijn geplant ñ tegen de wens van het publiek in en de klachten van milieuactivisten negerend. De test, betaald door de belastingbetaler, is ontworpen om een gewas te maken dat bestand is tegen de serieuze schimmelziekte phytophtora. Maar critici stellen dat het experiment een verspilling van publiek geld is omdat er al phytophtora-resistente aardappels ontwikkeld zijn met natuurlijke technieken.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12271
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12273
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12269

Senior wetenschapper bij the Sainsbury Laboratory's, Jonathan Jones, heeft de leiding over het project. Jones heeft een lange geschiedenis van vurige steun aan gg-gewassen en is mede-oprichter van Mendel Biotechnology, waar Monsanto de hoofdinvesteerder is.
http://www.powerbase.info/index.php/Jonathan_Jones

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Mislukkingen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ BraziliÎ breekt alweer pesticidenrecord
In 2008 was BraziliÎ wereldleider op het gebied van pesticidengebruik. In 2009 braken ze hun eigen record. Meer dan een miljoen ton werd verkocht, dat wil zeggen gemiddeld 49 pound oer hectare voor de oogst van 2009/2010, of 11 pound per inwoner! Verantwoordelijk voor de toename was het herbicidengebruik op sojabonen.  Ook al was 2009/2010 het eerste jaar van gg-mais in BraziliÎ, met de belofte van een lager pesticidengebruik, het gebruik van toxische chemicaliÎn bleef voor dat gewas gelijk.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12279

+ Paraguay: ontbossing door veeproductie en gg-soja
http://bit.ly/bvv1H9

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Gentechvrije successen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Biologische katoenboeren beter dan GM in India
Een nieuw rapport over de katoenteelt in India door dr. Reyes Tirado voor Greenpeace International toont:

* dat Bt-katoen boeren meer last hebben van plagen dan biologische boeren, door de zware aanvallen die secundaire plagen doen, en resistentie-ontwikkeling bij de bollworm.

* er werden in totaal 26 verschillende chemische pesticiden gebruikt door Bt-boeren die over het algemeen pesticiden toepassen die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ingedeeld worden als Extreem of Zeer Gevaarlijk.

* biologische katoenboeren gebruiken plaagbestrijdingsmethoden waarvoor erg weinig geld nodig is.

* het netto inkomen van katoen lag in het door droogte getroffen seizoen 2009/2010 200% hoger bij biologische boeren dan bij Bt-katoenboeren, het verschil was niet noemenswaardig in het regenrijke seizoen 2008/2009.

* het verschil in inkomen komt grotendeels door de veel hogere teeltkosten voor Bt-katoen.

* biologische katoenboeren houden meer dan twee keer zo veel andere gewassen dan de Bt-katoenboeren; het netto inkomen van de boerderij in zijn geheel is 90% hoger bij biologische boeren (in 2009/10 ñ maar 2008/09 was niet veel anders).

* Bt-katoenboeren gaan 65% hogere schulden dan biologische katoenboeren.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12284

Download het rapport "Picking Cotton – The choice between organic and genetically-engineered cotton for farmers in South India":
http://greenpeace.in/safefood/wp-content/uploads/2010/06/Picking-Cotton.pdf
Foto's en gesproken commentaar:
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/picking-ge-cotton-a-pricy-move-for-indian-cot/blog/12073

+ GM-vrije phytophtora-resistente aardappel verbetert productie kleine boeren in de Andes
http://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=7185&id_region=&id_category=47&id_crop=

+ Keniaanse mais vrij van aflatoxines door gentechvrije biocontrole
Natuurlijk, veilig, kosten-efficiÎnt.
http://www.genet-info.org/information-services/news/en/22110.html

+ Afrika: onderzoekers ontwikkelen gentechvrije striga-resistente Sorghum
http://allafrica.com/stories/201006090299.html