Print

Het nieuws van mei 2010

Redactie: Claire Robinson.
Nederlandse vertaling: Chris Hayes.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.

Website: http://www.gmwatch.org
Profiles: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal
Twitter: http://twitter.com/GMWatch
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

Er zijn al bijna duizend fans op Facebook – help ons de duizend te halen!

Claire Robinson, Monthly Review editor

–––––––––––––––––––––––––––––-
INHOUD
–––––––––––––––––––––––––––––-

Laatste nieuws:
* nieuws van GMWatch
* Lobbywatch
* Gentechvrije doorbraken
* nieuwe toelatingen en toename van GM
* Greenwash
* Bedrijven aan de macht
* Wereldvoedselprobleem
* GG dieren
* “Biobrandstoffen”

De rest van het nieuws deze maand in het kort:
* Lobbywatch
* Bedrijven aan de macht
* Mislukte GGO's
* GG dieren
* GG bomen
* Superonkruid
* Verzet
* Etikettering
* Misdadige corporaties
* Meer GM en toelatingen
* Synthetische biologie

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Het laatste nieuws
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-
Nieuws van GMWATCH
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ De GM videocollectie
We selecteerden een stuk of honderd van de beste video's over GM en gerelateerde onderwerpen. We maakten er een index bij en deelden het in op categorie zodat je makkelijk vindt wat je nodig hebt.
Laat ons weten wat je niet kon vinden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12211

–––––––––––––––––––––––––––––-
LOBBYWATCH
–––––––––––––––––––––––––––––-
+ Doe wat tegen het PR-offensief van de FSA
We roepen mensen in Groot Brittannië op om hun zorg te uiten over het door de Britse belastingbetaler betaalde PR werk dat de FSA (Food Standards Agency) namens de GM industrie uitvoert (details in de opvolgende berichten).
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12244

+ GB: FSA gaat een half miljoen pond verspillen aan PR voor GM
Op 26 mei trok dr. Helen Wallace, directrice van Genewatch UK, zich terug uit de stuurgroep voor de GM dialoog van de FSA (Food Standards Agency). De stuurgroep kwam 27 mei bij elkaar om te stemmen voor een bod van 450.000 Britse pond (545.000 Euro) voor een publieke dialoog over gg-gewassen en voedsel. Voor de evaluatie ligt een extra 50.000 pond (60.000 Euro) klaar.
Nog meer geld zal besteed worden aan ambtenaren en consultants om het geheel aan te sturen. Het budget werd door de vorige Britse regering goedgekeurd en wordt beheerd door de FSA, die wordt voorgezeten door Jeff Rooker, voormalig minister van landbouw voor Labour.

Door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur en interne documenten is te zien dat de dialoog een integraal onderdeel uitmaakt van een PR strategie van de GM industrie.

Bij deze strategie horen claims over niet-bestaande toekomstige voordelen ('GM zal de wereld voeden'), en de toenemende genetische besmetting van gg-vrije import naar Groot Brittannië en Europa zal als onvermijdelijk worden gepresenteerd. Er zal gelobbyd worden om de regelgeving te verzwakken. Dr. Wallace: “Belastingbetalers zullen geschokt zijn dat een voormalig minister publiek geld steekt in een PR-campagne namens GM-bedrijven.”
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12243
De brief waarin Helen Wallace haar terugtrekking aankondigt: http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/resignation.doc

+ Pro-gentech tendens in “dialoog” FSA
De publieke dialoog in Groot Brittannië over genetische manipulatie, in opdracht van de FSA (Food Standards Agency), zal misschien uitgevoerd worden door een adviesbureau dat al opdrachten uitvoert voor een biotechnologiebedrijf. De protestorganisatie GM Freeze beschrijft de 'dialoog' als een "adembenemende, arrogante en cynische poging om de publieke opinie over gentechgewassen te manipuleren." Documenten die ze via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur van een van de biedende bedrijven verkregen bewijzen dat ze gewerkt hebben met een multinational in agrochemicaliën en zaden "om concepten te ontwikkelen die agri-business koppelen met belangrijke wereldproblemen (zoals klimaatverandering, waterschaarste, ontbossing, etc.) en het bedrijf positioneren als een positieve kracht."
In hetzelfde document wordt uitgewerkt hoe het biedende PR-bedrijf zal voorkomen dat ze in discussie raken met mensen die een sterke mening hebben over GM, en hoe ze publiciteit over zichzelf denken te vermijden.

Voormalig Labour minister Lord Jeff Rooker is nu voorzitter van de FSA en staat bekend om zijn uitgesproken voorkeur voor gg-voedsel en gewassen. Drie van de belangrijkste sponsoren van Labour in de jaren '90 en de jaren '00 investeerden aanzienlijk in biotechnologie.
http://www.gmfreeze.org/page.asp?id=428&iType=

+ Volgens eigen definities GM voorstander is de data van Monsanto onbetrouwbaar
Als GM wetenschapper is Pamela Ronald een droom voor spindoctors; ze is getrouwd met een biologische boer waarmee ze het boek “Tomorrow's Table”geschreven heeft. In dat boek geeft ze aan dat GM de toekomst is voor duurzame landbouw. Daarom worden haar artikelen, toespraken en weblog flink gepromoot door de biotech-industrie. In haar boek geeft ze leidraden hoe mensen onderscheid kunnen maken tussen dubieuze claims over GM en wetenschap van hoge kwaliteit.
Als je haar checklist toepast op de wijze waarop gg-gewassen gekeurd worden voor toelating, zie je hoe dubieus deze tak van wetenschap is:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12232
Verderop in deze nieuwsbrief meer over Pamela Ronald.

–––––––––––––––––––––––––––––-
Gentechvrije doorbraken
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Gentechvrij onderzoek cassave presteert beter dan gentechnologisch onderzoek
SciDev.net geeft regelmatig updates over wetenschappers die een extra grote en extra voedzame niet-GM cassave hebben gemaakt die volgens hen "minder kost dan gentechnologie en niet de veiligheidsrisico's bevat waarover mensen zich zorgen maken bij genetisch gemodificeerde gewassen". Cassave staat op de derde plaats van de gewassen die wereldwijd de meeste calorieën leveren.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12240

–––––––––––––––––––––––––––––-
Nieuwe GGO's, en nieuwe toelatingen
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Deze zomer in Japan: gg-papaja
De Japanse overheid heeft besloten om de gg-etiketteringsregels toe te passen op papaja's, waarmee vanaf het begin van de zomer de weg vrij is voor de import van gg-papaja's.
De vrucht is daarmee het eerste in Japan toegelaten gg-voedsel dat rauw gegeten wordt.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12235

+ Syngenta + CIMMYT => gg-tarwe
Syngenta en het Internationaal Centrum voor Onderzoek voor de Verbetering van Mais en Tarwe (CIMMYT) hebben aangekondigd dat ze hun krachten willen bundelen om variëteiten van tarwe te ontwikkelen; zowel conventioneel als met behulp van genetische modificatie.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12236

–––––––––––––––––––––––––––––-
Greenwash
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ "Verantwoorde" soja in de problemen
De Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), een initiatief van de agro-industrie om monoculturen met soja in Zuid Amerika te rechtvaardigen (vooral die met gg-soja), staat momenteel erg wankel op haar poten nu een van de belangrijkste deelnemers zich teruggetrokken heeft en de Nederlandse regering haar steun heroverweegt. De Ronde Tafel is een werkgroep die beweert dat ze milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde sojaproductie promoot. Maar de RTRS wordt door mensen in Latijns Amerika en vele NGO's beoordeeld als een cynische greenwash. Onder de leden van de RTRS bevinden zich Monsanto, Syngenta en het Wereldnatuurfonds.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12236

–––––––––––––––––––––––––––––-
Bedrijven en macht
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Braziliaanse boeren klagen dat Monsanto toegang tot gg-vrij sojazaad inperkt
Het Braziliaanse Verbond van Sojatelers APROSOJA en het Braziliaans Verbond van Gentechvrije Graantelers ABRANGE zijn van plan de juridische strijd met Monsanto aan te gaan via een onderdeel van het Braziliaanse ministerie van Justitie. Volgens de bonden beperkt Monsanto de toegang van boeren tot gentechvrij sojazaad. "Ze dwingen een verkoopverhouding af van 85% gg-zaad tegen 15% conventioneel zaad. Zaadproductie zou de markt moeten dienen. Je mag de markt niet monopoliseren of vormgeven." klaagt de nieuwe voorzitter van APROSOJA, Glabuer Silveira.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12237

–––––––––––––––––––––––––––––-
De wereld voeden
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Eigen voedsel of Gates, GGO's en voedselhulpgeld
In 2008 werd AGRA Watch opgericht. Enerzijds om te protesteren tegen de deelname van de Stichting Gates in de dubieuze Alliance for a Green Revolution in Africa, anderzijds ter ondersteuning van duurzame agro-economische alternatieven die nu al worden toegepast in Afrika.
AGRA Watch heeft ook een kritisch rapport geschreven over het Amerikaanse wetsvoorstel waarin het voedselhulpprogramma van de VS verplicht subsidie moet geven aan gentechonderzoek.
AGRA Watch zegt dat dat wetsvoorstel nationale veiligheidsbelangen en de belangen van corporaties voorop stelt en daarbij voorbij gaat aan de belangrijkste resultaten van peer-reviewed onderzoek van de IAASTD dat agro-ecologische methoden enorme potentie hebben om de wereld te voeden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12242

–––––––––––––––––––––––––––––-
GG dieren
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Ellende op de boerderij
Vorig jaar maakte de Nieuw-Zeelandse staatsboerderij AgResearch vier nieuwe kalveren met gentechnologie. De bedoeling was dat de dieren menselijk FSH-hormoon zouden maken dat zou worden ingezet bij de behandeling van onvruchtbaarheid. Drie van de kalveren ontwikkelden enorme eierstokken “zo groot als tennisballen terwijl ze normaal zo klein als een duimnagel zijn”. Twee van de drie stierven onverwacht op de leeftijd van zes maanden; op de derde “werd euthanasie gepleegd voor wetenschappelijk onderzoek”. Het enige overgebleven kalf produceert nog steeds mens-identieke eiwitten in haar melk.

Pete Shanks van het Centrum voor Genetica en Maatschappij (CGS): ”Er zijn veel reacties mogelijk op dit debacle, maar om te beginnen moeten we opmerken dat de betrokken wetenschappers zich harteloos uitlaten over de sterfgevallen: 'niets om je druk over te maken; en 'het is een deel van het leerproces'. AgResearch, dat "van de bewoners van Nieuw Zeeland is en werkt ten bate van Nieuw Zeeland" hield de sterfgevallen geheim tot ze niet meer onder bekendmaking van de verslagen van de dierenarts uitkwamen doordat critici een beroep deden op de wet voor openbaarheid van informatie. AgResearch wordt geacht de landbouwkundige productiviteit te verbeteren, maar ziet als hoogste doel om 'biotechnologieën te ontwikkelen om Nieuw Zeeland aan de voorhoede van de landbouw te helpen houden.'"
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12241

–––––––––––––––––––––––––––––-
"Biobrandstoffen"
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Biobrandstoffen vervuilen
Recente wetenschappelijke artikelen geven aan dat er bij de verbranding van biobrandstoffen toxische stoffen vrijkomen:
http://www.climatecentral.org/breaking/blog/study_raises_new_questions_about_biofuels

+ Video's: Een introductie in biobrandstoffen
Heldere en beknopte video's die het probleem van biobrandstoffen uitleggen:
http://www.gmwatch.org/gm-videosb/29-myth-of-biofuels

+ Kom in actie tegen biobrandstoffen
Stop de Agrobrandstoffenplannen van luchtvaartmaatschappij Lufthansa:
http://www.rainforest-rescue.org/protestaktion.php?id=584

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Overig nieuws in het kort
Voor diegenen die onze wekelijkse nieuwsoverzichten niet volgen
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-
Lobbywatch
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Franse professor slachtoffer campagne imago-afbraak
Professor Gilles-Eric Seralini publiceerde recentelijk zeven peer-reviewed wetenschappelijke artikelen over de potentiële bijwerkingen van het herbicide glyfosaat en gg-mais op de gezondheid van mensen en zoogdieren.
Hij en zijn collega's – Joel Spiroux de Vendomois en Dominique Cellier – zijn het doelwit geworden van een campagne om ze in diskrediet te brengen. Dat bedreigt niet alleen hun werk als wetenschapper, maar bedreigt ook de fondsen om hun onderzoek, die in het algemeen belang zijn, voort te zetten.
Teken daarom alsjeblieft de petitie om hen te steunen. Er is een petitie voor onderzoekers en een voor overige burgers:
http://www.sciencescitoyennes.org/spip.php?article1801
Achtergrondinformatie en steunverklaringen van wetenschappers: http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12204

+ Spinwatch aangevallen
Spinwatch, de organisatie die op de SpinProfiles site (http://www.spinprofiles.org/index.php?title=GM_Watch:_Portal) profielen bijhoudt van gentech-pushers wordt aangevallen door een ondoorzichtige groep mensen die op agressieve wijze hun pro-bedrijfshouding tentoonspreiden, gebruikmakend van leugens en desinformatie.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12194

+ U.S. STATE DEPT TO AGGRESSIVELY CONFRONT GM CRITICS
Jose Fernandez, US Assistant Secretary of State for the Bureau of Economic, Energy and Business Affairs said at the industry's big BIO conference in Chicago that the State Department would be aggressively confronting critics of GM crops. http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12213

+ Nieuwe definitie van duurzaamheid
Het 'Keystone Center', die in het bestuur stafleden heeft van Monsanto, DuPont, en Dow, organiseert een poging van Monsanto, het Fertilizer Institute en andere groepen om de "technische definitie van duurzaamheid” te schrijven, meldt Commercial Appeal. Na rigoureus onderzoek en diepzinnig nadenken kwam deze coalitie tot een definitie van "duurzame" katoenproductie waaraan ook de huidige industriële methoden die afhankelijk zijn van veel chemicaliën voldoen.
En de toekomst die ze bieden, zegt landbouw- en voedselcommentator Tom Philpott, is "een soort tredmolen van nieuwe chemische oplossingen, bijvoorbeeld gebruikmakend van herbiciden van Syngenta die de puinhopen oplossen van Monsanto's herbiciden."
http://www.grist.org/article/2010-05-11-for-the-agrichemical-industry-organic-cotton-is-a-pest/

+ Biotechlobbyist is nieuwe milieuminister GB
De nieuwe premier van Groot Brittannië, David Cameron, heeft Caroline Spelman uitgekozen als minister van milieu. Spelman was directrice van een firma die lobbyde voor voedsel en biotechnologie. Ze is mede-oprichter en voormalig directrice van Spelman, Cormack and Associates, die in handen van haar echtgenoot blijft.
http://www.guardian.co.uk/uk/2010/may/15/caroline-spelman-environment-lobbying-defra-food-agriculture-politics/print
http://www.sunlight-cops.org.uk/2010/05/14/new-tory-ministers-bio-tech-and-agri-business-lobbying-past-questioned/

+ Biotechbedrijven krijgen makkelijke toegang tot Europese beleidsmakers
Biotechbedrijven krijgen privileges bij de toegang tot de beleidsmakers van de Europese Unie, die critici van de biotech-industrie moeten ontberen.
Dit maakt deel uit van de inspanning om de toelating van nieuwe gg-gewassen te versnellen. Met een hoge weerstand tegen gg-voedsel in dit continent werd de biotech-industrie lang tegengewerkt in hun poging om hun producten in de markt te zetten. In een vertrouwelijke brief uit 2006 waarschuwde het pro-GM handelsverbond EuropaBio de voorzitter van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso dat de politieke situatie de kans "wel eens heel erg zou kunnen verkleinen" om hun theorie te bewijzen dat de verbouw van gg-gewassen in het algemeen belang is. Volgend op die brief besloten hoge EU-ambtenaren dat het een goed idee zou zijn om bijeenkomsten te houden met EuropaBio over onderwerpen die verband houden met nieuwe gg-gewassen.

De Europese voedselautoriteit EFSA, die adviseert over de veiligheid voor mens en milieu, werd ook bij deze driepartijbijeenkomsten uitgenodigd. Monsanto, Dow, DuPont en BASF waren tegenwoordig bij de gesprekken, maar er waren geen critici bij.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12220

+ EU plan uitgelekt: gg-gewassen krijgen extra stimulans
Het bestuur van de EU lijkt zich niet meer te verzetten tegen gentechvrije zones in de EU, nu mogen nationale overheden besluiten of ze wel of niet gg-gewassen willen verbouwen.
Details van het plan, dat de deur open kan zetten naar een wijdverbreide verbouw van gg-gewassen in Europa, ontlokten woedende reacties van milieubeschermers. Het EU-bestuur wil de patstelling in de toelating van gg-gewassen opheffen door een gedeeltelijke toelating mogelijk te maken voor landen die ze wel willen verbouwen, in ruil voor het juridisch mogelijk maken van de gentechvrije status voor een aantal lidstaten. Liever dan de wetgeving te herzien, waarvoor toestemming zou moeten komen van het Europees Parlement dat zich verzet tegen gg-gewassen, probeert de Europese Commissie om de verandering "zo mogelijk binnen de bestaande regelgeving" mogelijk te maken, staat in het document.
Adrian Bebb van Friends of the Earth reageerde verontwaardigd: "De Commissie lijkt erop gericht te zijn om elk democratisch debat met het parlement te vermijden zodat hij de biotechindustrie ter wille kan zijn die gg-gewassen Europa in willen krijgen".
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12190

+ Europese biotech-industrie modificeert de waarheid
Volgens de industrie schaden de Europese wetten over gg-gewassen de diervoederindustrie. Maar dat klopt niet, laat nieuw onderzoek zien. Friends of the Earth Europe analyseerde officiële gegevens van de EU en bewees daarmee dat de bestaande wetten goed functioneren.
De handel in diervoeder werd op slechts zeer kleine schaal verstoord door de incidenten met genetische vervuiling in de afgelopen vijf jaar. Ze kunnen de Europese juridische beschermingsmaatregelen dus niet de schuld geven van problemen in de landbouwsector.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12192

+ Grote milieugroepen 'POLLUTED BY PROFIT'
Johann Hari schreef voor The Independent een artikel over groepen als Conservation International (CI) en Nature Conservancy (TNC), die volgens hem horen bij de meest vertrouwde "merken" ter wereld, en er zijn om de natuur te beschermen en te verdedigen. Maar nu we voor de grootste ecologische crisis in de menselijke historie staan, zijn veel van de groene organisaties die bedoeld waren om de strijd te leiden bezig met geld bij elkaar harken van 's werelds grootste vervuilers – en begraven ze tegelijkertijd het op wetenschap gebaseerde milieubewustzijn, aldus Hari.
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/polluted-by-profit-johann-hari-on-the-real-climategate-1978770.html

+ Bruce Chassy over de biotech-discussie
Bruce Chassy is de pro-gentech wetenschapper die samen met David Tribe de website Academics Review beheert. Academics Review doet zich voor als een objectieve site die ongebonden het wetenschappelijk bewijs voor gg-voedsel-onderzoek beoordeelt. Maar het werkelijke doel van de site lijkt te zijn om Jeffrey Smith in diskrediet te brengen. Smith schreef in twee boeken over de wetenschappelijke kritiek op GGO's. Chassy laat zien hoe onpartijdig hij werkelijk is in een recent interview waarin hij claimt dat GGO's "mogelijk veiliger zijn dan elk [ander product]. Er is geen wetenschappelijke controverse of twijfel over de werkelijke uitkomsten. Ze zijn allemaal positief; goed voor consumenten, boeren en het milieu."
Dit roept de vraag op waarom er dan wereldwijd verzet is tegen GGO's; Chassy verklaart dat dit het werk is van een kleine groep samenzweerders die betaald worden door de biologische sector!
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12218

+ Pamela Ronald's "genetisch gemaakte verdraaiingen"
Pamela Ronald. professor in de plantenpathologie (plantenziektekunde) presenteert zichzelf als een fris geluid in het gentechdebat. Ze vindt dat de biologische landbouw GGO's moeten omarmen en dat gg-gewassen nodig zijn voor ontwikkelingslanden. Maar Phil Bereano, die jarenlang deelnam aan de bijeenkomsten over het Cartagena Biosafety Protocol, zegt dat arme landen en in het bijzonder Afrika het meest kritisch zijn geweest over gentechnologie en de pogingen van multinationals en buitenlandse mogendheden zoals de VS om hun te overreden op GGO's over te gaan. Is het niet tijd, vraagt Bereano zich af in een reactie op een opiniestuk van Ronald in de New York Times, dat witte mensen in de rijke landen stoppen met het vertellen aan gekleurde mensen in arme landen hoe ze moeten leven?
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12223-pamela-ronalds-qgenetically-engineered-distortionsq

–––––––––––––––––––––––––––––-
De macht van bedrijven
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Gentechgiganten beperken onafhankelijk onderzoek
Er is een stille strijd aan de gang tussen de producenten van gg-zaden en wetenschappers die de milieu-effecten van gg-gewassen proberen te onderzoeken. In februari 2009 vertelden 24 wetenschappers van openbare onderzoeksinstituten aan de EPA (een overheidsinstantie van de VS voor milieuregelgeving) dat biotechbedrijven verhinderen dat deze wetenschappers de aan hen toebedeelde taak voor het algemeen belang kunnen uitvoeren. Ze waarschuwden dat de industrie door het onthouden van zaden een onafhankelijke analyse onmogelijk maakt. "Ik heb tientallen wetenschappers gesproken die hemel en aarde hebben moeten bewegen om hun onderzoek te doen" zegt Charles Benbrook, directeur van de National Academy of Sciences Board on Agriculture.
En als hun uitkomsten tegen de belangen van de bedrijven ingaan, aldus Benbrook, "worden deze wetenschappers als persoon en als werknemer bedreigd. De bedrijven, in hun paranoia, hebben een kennisvacuüm gecreëerd en het zijn de boeren die uiteindelijk de slachtoffers zullen zijn."
"Het is duidelijk dat wetenschappers geïntimideerd worden" zegt Doug Gurian-Sherman, senior wetenschapper voor sectie voedsel en milieu van de Unie van Verontruste Wetenschappers (UCS).
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12209

+ Zuid Afrika dringt gg-mais op aan Afrika
In de afgelopen vier maanden heeft Zuid Afrika bijna 300.000 ton gg-mais gedumpt in Kenia, Mozambique en Swaziland. Volgens het Afrikaans Centrum voor Bioveiligheid (ACB) zijn dit de eerste gedocumenteerde gevallen van handelsexporten met GGO's vanuit Zuid Afrika naar de rest van het Afrikaanse continent, en is het een zorgelijke ontwikkeling. Zelfs Kenia, een strategisch belangrijk land voor de biotechbedrijven in Afrika, waar veruit het meeste gg-mais terecht kwam, is niet in staat om deze grote hoeveelheid veilig te verwerken.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12214

+ GGO's, voedselzekerheid en misplaatst hulp in Kenia
De Stichting (Bill & Melinda) Gates heeft plannen om Afrika te overstelpen met gg-zaden onder het mom van hulp. Dit zou je geen hulp moeten noemen, vindt Jos Ngonyo van de Keniaanse Biodiversiteitscoalitie (KBC). Over de door de Stichting Gates en de Rockefeller Foundation gesteunde 'Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) zegt hij: "De Afrikanen zelf zijn niet betrokken bij AGRA. Dit idee wordt aan Afrika opgedrongen en zoiets werkt niet. Het is niet 'over ons zonder ons'." Begin april werd onder leiding van de KBC geprotesteerd tegen 40.000 ton gg-mais uit Zuid-Afrika.
De mais ligt vast in de havenstad Mombassa. Demonstranten zeggen dat de mais een opstapje is naar meer genetisch vervuilende gentechgewassen.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12207

+ Controversiële gift van Monsanto aan Haiti
Monsanto heeft zaden ter waarde van 4 miljoen US$ gedoneerd aan Haïti, waaronder 60 ton conventioneel hybride mais- en groentezaad, vorige week gevolgd door 70 ton mais met komend jaar nog eens 345 ton zaden.
Maar de belangrijkste aanbeveling van Katholieke hulpdiensten in het onlangs door een aardbeving getroffen Haïti is om vooral de locale zaadmarkt te steunen en nu geen nieuwe of 'verbeterde' variëteiten te introduceren. Monsanto zegt in een persbericht dat de hybride zaden gedistribueerd zullen worden onder Haitiaanse boeren via het WINNER project. De directeur van dit door USAID gesteunde project, Jean Robert Estime, speelde eerder een sleutelrol in de Duvalier dictatuur van Papa en Baby Doc, en er is een internationaal arrestatieverzoek voor hem opgesteld in verband met 'grand larceny'(een vorm van diefstal).
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12224-controversy-over-monsanto-donation-to-haiti

+ Wetenschappers tonen dat glyfosaat gewassen en bodem vergiftigd
[Noot vertaler: glyfosaat is de stof in Roundup, het onkruidbestrijdingsmiddel waar RR-gentech-gewassen resistent voor zijn, maar onkruiden niet. Boeren kunnen hierdoor makkelijk spuiten terwijl het gewas al groeit.]
Prima overzicht bij ISIS: http://www.i-sis.org.uk/glyphosatePoisonsCrops.php

+ Bewoners Bronx stoppen Roundup spuiterij
In de Bronx (New York, VS) hebben klokkenluidende burgers voorkomen dat de gemeente een park met een laag van dit herbicide bedekten.
http://riverdalepress.com/full.php?sid=12424&current_edition=2010-05-20
Reactie GMWatch: In Groot Brittannië worden Roundup en andere giftige herbiciden algemeen toegepast in bermen, op wegen in de stad, op stoepen, bij scholen en in parken. Een gul spuitende plantsoenmedewerker spoot eens zoveel mosverdelger dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij was door zijn vrouw opgegeven als vermist, en werd toen dolend aangetroffen in een park.
http://menmedia.co.uk/macclesfieldexpress/news/s/529839_herbicide_blunder_costs_council_10000

–––––––––––––––––––––––––––––-
Falende GGO's
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Wetenschappers willen herziening GM wegens plagen in katoenteelt
Wetenschappers willen dat de lange-termijn risico's van gg-gewassen worden herzien nu veldonderzoek liet zien dat er een explosie van plagen optrad rond boerderijen met gg-katoen. De plagen treden niet alleen op bij katoen maar verspreiden zich ook onder andere gewassen. De onverwachte plaagexplosie geeft aan dat er betere methoden nodig zijn om de gevolgen van de teelt van gg-gewassen te beoordelen.
Volgend op de teelt van gg-katoen zijn miljoenen hectaren landbouwgrond in het noorden van China getroffen door insecten. De wantsen schaden 200 variëteiten fruit, groenten en mais, en zijn de afgelopen tien jaar dramatisch toegenomen, in de periode dat katoenboeren overschakelden van traditionele katoenplanten naar de gg-variëteiten. Een tien jaar lopende studie in zes belangrijke katoenstreken in China toonde dat de wantsen het heel goed naar hun zin hadden en zich verspreidden over de omringende boerderijen.

Het onderzoek, geleid door Kongming Wu! aan de Chinese Academie voor Landbouwwetenschappen in Beijing, is gepubliceerd in US journal, Science.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12208

Dit is niet de eerste studie over problemen met Bt-katoen in China:
http://www.downtoearth.org.in/%5C%5CFull6.asp?FolderName=20060831&FileNAme=news&sid=4&sec_id=4
En er is bewijs dat Bt-katoen ook in andere landen te kampen heeft met een toenemend plaagprobleem.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/6281-bt-cotton-faces-rising-pest-problems
India: Bt cotton devastated by secondary pests: http://www.grain.org/btcotton/?id=398
Incidence of mirid bug, Creontiades biseratense (Distant) on Bt cotton in Karnataka: http://203.129.218.157/ojs/index.php/kjas/article/viewFile/1220/1165

+ Indiase minister: gg-bedrijven schadelijk
Prof. Prem Kumar Dhumal, premier van de deelstaat Himachal Pradesh in India zei dat sommige multinationals schade toebrengen in India door de "verouderde technologie" voor gg-voedsel te verspreiden, en dat bedrijven door adequate regelgeving in toom gehouden moeten worden. Hij stelt voor om een moratorium van 15 jaar in te stellen voor gg-voedsel.
http://himachalpr.gov.in/pressreleaseEng.asp?id=4889

–––––––––––––––––––––––––––––-
GG-dieren
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Varkenstelers niet enthousiast over milieuvarken
Het milieuvarken wacht op goedkeuring door de veiligheidscommissies van Canada en de VS. Na meer dan tien jaar ontwikkeling zijn experts van de varkens in de industrie op zijn best zeer gematigd positief over dit wezen, volgens een artikel dat is geschreven voor de Canadese landbouwsite Producer.com. Het milieuvarken ('enviropig') is een genetisch gemanipuleerd varken dat minder fosfor produceert dan traditionele varkens, en theoretisch de fosforvervuiling (vaak in de vorm van fosfaten) door de intensieve veehouderij zal verminderen. Laurie Connor, hoofd dierwetenschappen aan de Universiteit van Manitoba: “Er is niet zoveel animo in de industrie om die richting in te gaan." Connor wijst ook op het bestaan van fytasen en onderzoek naar uitgebalanceerde voedselverhoudingen waardoor meer fosfor wordt opgenomen en minder uitgestoten (noot vertaler: geplast en gepoept).
http://www.producer.com/Livestock/Article.aspx?aid=22577

+ Dierenleed in experimenten slechts het topje van de ijsberg
De recente onthullingen over het dierenleed als gevolg van experimenten met gg-kalveren bij AgResearch GM zijn volgens de Soil & Health Association van Nieuw Zeeland nog maar het topje van de ijsberg. Woordvoerder Steffan Browning: "AgResearch heeft een historie van problemen [..] zoals een percentage levendgeboren gg-dieren van minder dan 9 procent, misvormde foetussen en kalveren, gangreen aan de uiers en dieren met ademhalingsproblemen".
De toelatingsautoriteit ERMA gaf AgResearch vorig jaar toestemming om experimenten te doen met katten, honden, varkens, cavia's, schapen, muizen, ratten, konijnen, possums, runderen, geiten en kippen met genetisch materiaal van vrijwel alle levensvormen. "Hoeveel katten, honden, konijnen en cavia's, muizen, runderen en andere dieren moeten er lijden voor de onnodige experimenten van AgResearch? In hun mediatour vorig jaar lieten ze trots de ogenschijnlijk gezonde koeien zien maar naar nu blijkt waren dat de zeldzame overlevenden. Het is nu duidelijk dat de eierstokken van sommige kalveren doorgroeiden tot ze scheurden, wat leidde tot hun dood. Maar de wetenschapper die de leiding hierover had, dr. Jummie Suttie, vindt dit blijkens citaten geen probleem."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12189
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12185
http://www.radionz.co.nz/news/stories/2010/05/20/1248045bb3a2

–––––––––––––––––––––––––––––-
GG-bomen
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Nieuw onderzoek toont risco's gg-bomen
Er wordt alarm geslagen over plannen om meer dan een kwart miljoen gg-eucalyptusbomen te planten in de VS. APHIS, de gezondheidsinspectie van het ministerie van landbouw van de VS, overweegt in te stemmen met een aanvraag door ArborGen om 260.000 gg-bomen te planten in zeven staten, ook al geven onderzoekers toe dat deze bomen pollen verspreiden en dat nu al vast staat dat er zaailingen zullen ontsnappen. In april openbaarde persbureau Reuters een rapport waaruit op te maken is dat de regulatoren in de VS dit bij de afweging van de mogelijke risico's van GGO's niet meegenomen hebben. Reuters gaf aandacht aan de zorgen dat "de Amerikaanse overheid geen onafhankelijk onderzoek doet naar deze biotech-gewassen voor ze worden goedgekeurd, en ook weinig doet om de gevolgen van introductie te onderzoeken." Het rapport stelde zelfs: "Sterker nog, veel expert zeggen dat de overheid van de VS meer doet aan het promoten van de wereldwijde acceptatie van biotech-gewassen dan aan het beschermen van het publiek tegen de mogelijke schadelijke consequenties."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12195
Luister naar Jim Hightower die praat over gg-bomen:
http://www.jimhightower.com/sites/jimhightower.civicactions.net/files/28_17_rnc.mp3
Toelating gg-bomen zal "schande brengen" over Nieuw Zeeland:
http://www.organicnz.org/soil-and-health-press/ge-negative-for-nz/

–––––––––––––––––––––––––––––-
Superonkruid
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Superonkruid: gentechnologie zet boeren tientallen jaren terug in de tijd
Volgens een artikel van the New York Times heeft Roundup Ready gentechnologie zulke grote problemen veroorzaakt met glyfosaat-resistente onkruiden dat boeren in de VS niet meer door kunnen gaan met de technieken zonder grondbewerking ('no-till'), en weer gaan ploegen, meer toxische herbiciden gebruiken en zelfs met de hand wieden. Bill Freese, een analist wetenschapsbeleid voor het Centrum voor Voedselveiligheid in Washington, zegt: "Door de biotech-industrie gaat onze landbouw terug naar een hoge afhankelijkheid van pesticiden, terwijl ze altijd beloofden ons in de andere richting te brengen, de richting waarvan ik ook vind dat we die in moeten gaan."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12193

+ Marion Nestle: superonkruiden extra reden voor biologische landbouw
Professor in de voedingswetenschap Marion Nestle reageert op het stuk over superonkruiden in de New York Times (zie hierboven) in een stuk in The Atlantic. Ze wijst erop dat toen wetenschappers in 1996 voorspelden dat er problemen zouden komen met Roundup-resistente onkruiden, hun zorgen door Monsanto werden afgewimpeld als absurd, en dat het bedrijf sindsdien heeft volgehouden dat het een "hypothetisch" probleem is. Het New York Times artikel merkt op dat dit "hypothetische" probleem nu 10 resistente onkruidsoorten in ten minste 22 staten omvat, die miljoenen acres beslaan, vooral bij soja, katoen en mais." Nestle concludeert: "Als je het artikel leest lijkt het alsof Roundupresistentie het einde van de wereld naderbij brengt. Het is ook wel slecht nieuws voor gg-gewassen maar het lijkt mij nòg een goede reden om voor meer duurzame biologische landbouw te kiezen."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12197

+ Video's tonen strijd boeren VS met superonkruiden
Arkansas Farm Bureau – Pigweed bestrijding:
http://www.youtube.com/watch?v=hVxqOK7J7Ak
(halverwege de video valt het geluid weg maar je krijgt een goede indruk.)
ABC News: Super Weed Can't Be Killed:
http://www.youtube.com/watch?v=B-cka5s4AqE&NR=1
Boer heeft in 30 jaar niet zo'n onkruidprobleem meegemaakt. Monsanto geeft boeren de schuld wegens "te veel toepassing" van Roundup Ready gentechnologie!

+ Wetenschappers waarschuwen voor ernstige gevolgen van wijdverbreide toepassing glyfosaat
De wetenschapper Don Huber, die onlangs met pensioen ging bij de Purdue Universiteit, vertelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat het wijdverbreide gebruik van glyfosaat negatieve effecten heeft op de bodem, de planten, gezondheid van dieren en de gezondheid van mensen. Hij vond een stelselmatige toename van een bepaalde schimmel op tarwe waarop glyfosaat was gebruikt. Glyfosaat blijkt ook te leiden tot minder mangaan, wat essentieel is voor de afweer van de plant tegen ziekten en milieu-stress. Huber: "glyfosaat kan voedingsstoffen zoals mangaan, koper, kalium, ijzer, magnesium, kalk en zink in planten vastleggen zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Glyfosaat doodt onkruid door essentiële nutriënten voor de afweer van planten te binden. Glyfosaat doodt onkruiden niet direct maar blokkeert hun afweer zodat pathogenen in de bodem in actie kunnen komen en de onkruiden doden. Glyfosaat verzwakt de plant dusdanig dat het vatbaar wordt voor schadelijke bodemschimmels."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12196

–––––––––––––––––––––––––––––-
Verzet
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Monsanto in Nederland geblokkeerd
Veertig leden van de aktiegroep Roundup Monsanto blokkeerden de hekken van De Ruiter Zaden nabij Rotterdam, dat nu eigendom is van Monsanto. Ze slaagden erin het bedrijf voor een dag te sluiten. De aktiegroep wil dat Monsanto zich terugtrekt van de zadenmarkt en een eind maakt aan patenten op zaden en levende organismen. Monsanto en andere multinationals in de agrochemie-sector lobbyen bij de Nederlandse overheid en de EU voor wijzigingen in de wetgeving zodat het eenvoudiger wordt voor grote bedrijven om de zaadmarkt en de voedselproductie te monopoliseren.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12217
Bekijk de video:
http://www.youtube.com/watch?v=tU7NFz7VEvE&feature=player_embedded

Noot vertaler: zie ook het artikel “Succesvolle blokkade Monsanto-vestiging Bergschenhoek” op
http://gentech.nl/alle_berichten/economie/succesvolle_blokkade_monsanto_vestiging_bergschenhoek

–––––––––––––––––––––––––––––-
Etikettering
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ U.S. URGED TO BACK GM LABELING AGREEMENT
De consumentenbond 'Consumers Union' vraagt de regering van Obama om een compromis te steunen over de etikettering van gg-voedsel waarover een brede consensus is in de internationale gemeenschap. De VS lobbyt bij een commissie voor de etikettering van voedsel, een onderdeel van de Codex Alimentarius -een onderdeel van de Verenigde Naties dat zich buigt over voedselregelgeving- voor een richtlijn dat de Codex "niet zal suggereren of impliciet aannemen dat gg-voedsel op welke manier dan ook afwijken van ander voedsel," en weigerde om in te stemmen met teksten dat :"elk land zijn eigen benadering mag hebben over etiketteringsregels" voor gg-voedsel. Alleen Mexico, Costa Rica en Argentinië steunen deze positie van de VS. De Consumers Union was een van de 80 groepen die vorige maand een brief stuurden aan het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) waarin ze hun ernstige zorg uitten over de positie die de VS inneemt inzake etikettering, die "serieuze problemen" kan veroorzaken voor binnen- en buitenlandse producenten die hun producten een gentechvrij keur willen geven.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12206

–––––––––––––––––––––––––––––-
Misdadige corporaties
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Werk in biotechsector riskant
Wetenschapper en klokkenluider Becky McClain zegt dat werknemers in de biotechnologiesector extreem risico lopen door genetische gewijzigd infectueuze stoffen in onderzoekslaboratoria.
McClain werd ziek na werkgerelateerde blootstelling aan een gentechvirus bij Pfizer en is momenteel bezig met een juridische strijd voor compensatie. McClain is niet de enige, ze citeert de situatie van dr. Malcolm Casadaban, hoogleraar moleculaire genetica van de Universiteit van Chicago (VS) die overleed na een op zijn werk opgelopen infectie met Yersinia pestis – een bacterie die verband houdt met de pest, waarvan de capaciteit om ziekte te veroorzaken onschadelijk zou zijn gemaakt. "Helaas bleek dit niet te kloppen. Dr. Casadaban's dood brengt de nieuwe, niet eerder voorgekomen gevaren aan het licht waar werknemers in de biotechnologie aan bloot staan en waar het publiek van op de hoogte zou moeten zijn."

Reactie GMWatch: verzwakte virussen worden algemeen gebruikt in vaccins.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12205

+ GG-katoen in India – de zelfmoordzone
In de Columbia City Paper is een heel goed artikel geplaatst over Bt-katoen en zelfmoord onder boeren in India. De journalist die het schreef reisde zelf door de aangedane streken, en noteerde: "Monsanto heeft drie studies betaald in een poging om te bewijzen dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de zelfmoorden. … Ondanks de studies die Monsanto betaalde, is het duidelijk dat als de Indiase katoensector niet zo snel richting genetisch gemodificeerd zaad had bewogen, en in plaats daarvan de technologie had beperkt tot de grotere, geïrrigeerde velden waar het voor ontworpen was, de agrarische suïcide-crisis niet op dezelfde schaal zou hebben bestaan. Critici van Monsanto in India stellen dat dit ongehoorde agrarische beleid het resultaat is van corruptie bij de overheid en de Amerikaanse bedrijven die het systeem bespelen."
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12221

–––––––––––––––––––––––––––––-
Nieuwe GGO's
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Franse wijn zal genetisch gemodificeerd worden
Het Franse ministerie van Landbouw kondigde 18 mei aan dat het toestemming zou geven voor een experimentele gg-wijngaard in de Elzas. Duurzaamheidsactivist en Europees parlementariër José Bové vindt dat het besluit de verkeerde richting in gaat “Ik denk dat het een slecht besluit is. In de hele wijnproducerende industrie wil niemand gg-wijngaarden. Het is daarom een erg slecht idee om veldproeven in de Elzas toe te staan.”
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35781/

–––––––––––––––––––––––––––––-
Synthetische biologie
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Synthetisch leven moet onder publieke controle komen te staan
De aankondiging van het Craig Venter Institute dat het met succes en GM een geheel kunstmatig organisme heeft gemaakt dat zichzelf kan vermenigvuldigen roept vele ethische, wetenschappelijke, economische en veiligheidsvragen op.
De nieuwe 'doorbraak' in genetische manipulatie, gepubliceerd in het blad Science, is het maken van een eenvoudige bacterie met een geheel synthetisch genoom. Voorstanders van synthetische biologie claimen dat de technologie het mogelijk zal maken om nieuwe organismen te maken die kunstmatig brandstoffen en chemicaliën maken van plantaardig materiaal. Met andere woorden, het is gemaakt voor de “biobrandstof” industrie. De organisatie GM Freeze zegt dat de nieuwe technologie doorgegaan is tot het punt waarop een nieuwe levensvorm is gemaakt zonder adequate regulering of publiek toezicht, en dat het erg onverantwoordelijk is.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12229

[Opmerking vertaler: Craig Venter wekt de indruk de hele cel synthetisch gemaakt te hebben, maar het gaat alleen om het kern-DNA dat is ingebracht in een bestaande cel. Dit 'synthetische' DNA is geïnspireerd op bestaand DNA van een bacterie die uierontsteking veroorzaakt bij geiten, al is het wel verrijkt met synthetisch DNA waarin het volgende te vinden is:
a) een codetabel voor het hele alfabet, compleet met leestekens,
b) de namen van 46 wetenschappers die er aan werkten,
c) drie citaten en
d) het webadres van de cel.
De voorgestelde naam voor het organisme is Mycoplasma laboratorium.
]

Craig Venter is niet alleen een flamboyante Amerikaanse moleculair bioloog, maar ook ondernemer. Hij werd beroemd door het Human Genome Project (HGP) en deed dat toen al als hoofd van een particuliere onderneming – Celera Genomics. Het HGP was gericht op het vergroten van de publieke kennis, die gratis ter beschikking is gekomen voor alle onderzoekers. Celera Genomics daarentegen patenteerde alles wat eruitzag alsof het commercieel potentieel had. Venter's huidige bedrijf, Synthetic Genomics, is samengegaan met farmareus Novartis en oliegigant Exxon Mobil, die er honderdduizenden dollars in gestoken heeft. Ook BP investeert veel in de synthetische biologie (via de universiteit van Berkeley, Californië). Deze bedrijven staan nou niet echt bekend om hun zorg voor de planeet.
http://www.gmwatch.eu/latest-listing/1-news-items/12231

+ Supergoede samenvatting van de reacties op Venter's bekendmaking
http://www.biopoliticaltimes.org/article.php?id=5220

+ Nieuwe Facebook pagina tegen synthetisch leven:
http://www.facebook.com/StopSyntheticLife

................................................................

WOORDENLIJST
Verklaring van enkele veelgebruikte termen (toegevoegd door de vertalers)

Agrochemische industrie – producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Bt-gewassen – planten waarin genen gebaseerd op genen uit de bacterie 'Bacillus thuringiensis' zijn ingebouwd waardoor deze planten continu gif aanmaken die ze beschermd tegen insectenvraat.

Co-existentie – het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemanipuleerde gewassen

Contaminatie of besmetting – in deze context het in andere producten terechtkomen van genetisch gemanipuleerd materiaal, bijvoorbeeld de genen door het bestuiven van andere planten, of variëteiten doordat GGO's terechtkomen tussen gangbaar zaad, of gewoon gg-producten tussen geoogste gangbare producten.
Bij het vertalen is gekozen voor het woord besmetting.

GG, GGO, gg- en GM – Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerd Organisme en Genetische Modificatie. Genetische manipulatie is het actief wijzigen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Het is onder voorstanders van GM gebruikelijk om de term "genetische modificatie" te gebruiken, wij kiezen voor "genetische manipulatie", dat is duidelijk.
Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd, of recombinant.

Gemodificeerd zetmeel – als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediëntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische manipulatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GGO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.

Hybriden – variëteit waarbij de zaden gewonnen worden door kruising van twee verschillende ouderrassen. Doorgaans is hierdoor de productie hoger. Nadeel voor de boer is dat hij het zaad niet kan bewaren omdat het zaad in de volgende generatie niet meer dezelfde eigenschappen heeft. En dat is tegelijk het voordeel voor de zaadleverancier.

Marker Assisted Breeding – bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.

Pharma / Pharming – het in GG gewassen produceren van stoffen voor medisch gebruik. Samentrekking van de woorden PHARMaceuticals en fARMING.

Synthetische biologie – het imiteren van leven door in het laboratorium samengestelde genomen in cellen tot 'leven' te brengen.