Print

Redactie: Claire Robinson.

Nederlandse vertaling: Chris Hayes.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.

Website: http://www.gmwatch.org
Profielen: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal
Twitter: http://twitter.com/GMWatch
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

–––––––––––––––––––––––––––––-

INHOUD

–––––––––––––––––––––––––––––-

Het laatste nieuws over

- Lobbywatch
- Bijen
- Macht van Bedrijven
- Onderzoek
- Protesten
- Biobrandstoffen
- Mislukkingen
- Gentechconferentie

De rest van de maand in het kort:

* Lobbywatch: documentaire op Channel 4 "What the Green Movement got Wrong"
* Meer nieuws van Lobbywatch
* Protesten
* GG insecten
* GG veevoer

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Het laatste nieuws

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-

Lobbywatch

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Biotech-industrie geeft meer dan half miljard dollar uit aan lobby

De consumentenorganisatie Food & Water Watch heeft berekend dat de grote biotechbedrijven in de voedsel- en landbouwsector en hun handelspartners over de afgelopen tien jaar 572 miljoen USdollar hebben uitgegeven aan campagnes en aan het lobbyen bij het Amerikaanse Congres over controversiële onderwerpen zoals gg-landbouwhuisdieren.

"De mensen die zich zorgen maken over het eten van gentechvoedsel moeten weten dat er een machtige industrie achter zit die honderden miljoenen uitgeeft om producten zoals de gentech-zalm te promoten" zei directrice Wenonah Hauter van Food & Water Watch. "In de laatste maanden heeft onze coalitie meer dan 350.000 petities verzameld van consumenten die tegen de toelating van de gentech-zalm door het FDA zijn. Helaas zou deze ondertekenaars elk 1.500 dollar moeten betalen om aan hetzelfde bedrag te komen als de lobby voor de biotech industrie."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12673

–––––––––––––––––––––––––––––-

Bijen

–––––––––––––––––––––––––––––

+ Bestrijdingsmiddelenindustrie betrokken bij risicobeoordeling

'Experts' van de pesticide-producerende industrie ondermijnen een analyse door de EU van de regelgeving inzake pesticiden. Hierdoor brengen ze de Europese bijenpopulatie nog verder in gevaar, vinden Europese Imkers en Corporate Europe Observatory.

Volgens het onderzoek ontbreken in de voorgestelde EU-veiligheidstesten voor pesticiden methoden om te zien hoe systemische pesticiden zich opstapelen in bijen en in hun voedselplanten. Het aantal bijen in Europa is met 30 procent per jaar afgenomen, wat de voedselproductie in gevaar brengt omdat bijen nodig zijn voor de bestuiving. Men denkt dat hier meerdere factoren aan ten grondslag liggen.

Het blijkt dat er een aantal 'experts' van pesticide-producenten betrokken zijn bij het opstellen van de verplichte veiligheidstesten voor nieuwe pesticiden in de EU. Deze 'experts' hebben de tests zodanig opgesteld dat pesticiden die tot een derde van de bijen in een bijenvolk vernietigen als veilig beoordeeld worden: met zo'n sterke afname zou het houden van bijen niet meer haalbaar zijn.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12674

+ Verband tussen pesticiden en terugval insecten en vogels

Een nieuw boek wijst pesticidengebruik in de landbouw aan als de oorzaak voor de terugval in de aantallen vogels en bijen in Europa.

In 'The Systemic Insecticides: A Disaster in the Making' (Systemische Insecticiden: een Ramp in Wording) suggereert toxicoloog dr. Henk Tennekes dat gevaarlijke insecticiden van de groep die neonicotinoiden genoemd wordt ernstige effecten hebben op vogels en insecten, en dat het nog langer gebruiken ervan kan leiden tot een milieuramp. Een bekend middel uit deze groep is Imidacloprid.

Neonicotinoiden worden vaak gebruikt om een beschermend omhulsel rond de zaden van mais, zonnebloem en koolzaad mee maken. Tennekes zegt dat de insecticiden zich niet alleen door de hele plant verspreiden maar ook in de nectar en in het stuifmeel terecht komen, en ze lekken ook de bodem in waar ze doordat ze slecht afbreken in het grond- en oppervlaktewater terecht komen.

In een onderzoek dat eerder dit jaar is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Toxicology oppert Tennekes dat dit achter de grote afname van bijen door heel Europa kan zitten. Hij denkt dat de bijen niet de enige slachtoffers zijn.

"Elk insect dat het gewas consumeert gaat dood. Elke bij of vlinder die stuifmeelpollen of nectar van het gewas eet wordt vergiftigd."

"Neonicotinoiden zijn carcinogeen (kankerverwekkend) en besmetten gemakkelijk de bodem en het oppervlaktewater. Ze kunnen vreselijke langetermijn-consequenties hebben en ik vrees dat mijn angsten bevestigd zijn door uitvoerig onderzoek."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12674

Nederlandstalige informatie:

http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

+ Britse imkers stoppen betaalde steun voor pesticiden

De Britse vereniging van Bijenhouders (BBKA) gaat stoppen met de controversiële steun voor pesticiden. Ze kregen geld van chemicaliëproducenten als ze hun pesticiden "bij-vriendelijk" noemen. Voor het steunen van vier producten vingen ze 17.500 pond per jaar (ca 20.500 Euro). Veel bijenhouders waren hier woedend over omdat een van de bedrijven, Bayer Crop Science, pesticiden maakt die gelinkt worden aan de wereldwijde instorting van bijenpopulaties.

Imker Graham White, die zich twee jaar geleden uit protest terugtrok uit de BBKA, noemt het een "geheime deal met de makers van pesticiden wiens producten dodelijk zijn voor bijen". Hij vindt dat alle banden onmiddellijk verbroken moeten worden. "Iedereen die dit beleid voerde of gedoogde moet uit de BBKA gegooid worden en vervangen worden door échte bijenhouders. De BBKA is hier niet voor bedoeld en de morele integriteit zal pas weer herstellen als het weer een pure organisatie van imkers wordt die bereid is om actie te voeren tegen elk gebruik van systemische pesticiden op Britse boerderijen."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12674

–––––––––––––––––––––––––––––-

De macht van bedrijven

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ VS: agentschappen weigeren te publiceren over gg-bentgras

Het ministerie van landbouw (ODA) van de staat Oregon (VS) en het federale ministerie van landbouw van de VS (USDA) weigeren om bekend te maken dat gg-bentgras zich buiten het proefveld heeft verspreid. Het proefveld was in het westen van de staat Idaho, en het gras is inmiddels gevonden in irrigatiesloten in het oosten van de [aan die kant van Idaho gelegen] staat Oregon. Carol Mallory-Smith, onkruidonderzoekster aan de Oregon State University, ontdekte dit nadat ze het gras toegestuurd kreeg van boeren in Malhuer County. Het Kruipend bentgras is resistent tegen Roundup, wordt ontwikkeld door Scott's Co., en is nog niet toegelaten voor commerciële teelt. Carol Mallory-Smith vroeg de ODA en de inspectiedienst van het USDA, dat verantwoordelijk is voor de regelgeving over het gewas, om de ontdekking publiek te maken. Beiden weigerden dat.

Mallory-Smith oordeelde dat deze informatie relevant is voor een lopende rechtszaak aan het districtsgerechtshof in San Francisco. In deze zaak moet rechter Jeffrey White oordelen of de productie van gg-suikerbiet moet worden toegestaan.

Mallory-Smith besloot zelf in actie te komen: "Ik stelde Scotts Co. op de hoogte, en het ministerie van landbouw voor Oregon, en de mensen die betrokken zijn bij de suikerbietenrechtzaal."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12669

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12664

+ BioWatch bezorgd over monopolievorming op de zaadmarkt van Zuid Afrika

Biowatch South Africa, die biodiversiteit en duurzaam leven propageert, maakt zich ernstig zorgen over alle zaadbedrijven die opgeslokt worden, en de daardoor ontwikkelende monopolies van zaadproducenten van Zuid Afrika. De NGO gaf haar zorgen aan bij de mededingingsautoriteit van het land. Die zette hoorzittingen op om te kijken of er reden tot zorg is bij de voorgestelde fusie tussen Pannar Seeds, het grootste overgebleven Zuid-Afrikaanse zaadbedrijf, en Pioneer Hi-Bred, een bedrijf uit de VS dat deel uitmaakt van DuPont.

De poging van Pioneer om Pannar te komen is zorgelijk omdat de boeren hierdoor afhankelijk worden van twee buitenlandse bedrijven die vrijwel de hele lokale zaadmarkt in handen krijgen. Het andere buitenlandse bedrijf heet Monsanto, en kocht enkele jaren geleden al de twee grote Zuid-Afrikaanse zaadbedrijven Sensako en Carnia en is nu 's werelds grootste zaadbedrijf.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12675

[Noot vertaler: een overzicht van de door Monsanto opgekochte zaadbedrijven staat op: http://www.mdpi.com/2071-1050/1/4/1266/pdf p. 1275]

–––––––––––––––––––––––––––––-

Onderzoek

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Problemen met Monsanto's Nieuwe Generatie RR2-soja

De nieuwe generatie gg-soja met de handelsnaam RR2 Yield, dat ook resistent is tegen Roundup, schijnt geel te kleuren op de velden. Een onderzoek dat eerder dit jaar werd gepubliceerd geeft als reden dat bespuiting met Roundup (glyfosaat) de fotosynthese verstoort. Fotosynthese is het proces waarmee planten zonne-energie opslaan in chemische stoffen zoals suiker.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12692

Dat komt bovenop de andere problemen die glyfosaat veroorzaakt aan de gezondheid van de plant en aan het bodemleven. Zie de samenvatting van studies hiernaar op

http://www.gmwatch.eu/images/pdf/gmsoy_sust_respons_full_eng_v12.pdf

Ander onderzoek geeft aan dat RR2 Yield teleurstellend lage opbrengsten hebben, lager dan wat Monsanto beloofde:

http://www.reuters.com/article/idUSN2515475920100625

+ Onthulling: de RR-soja lobby wil niet dat je dit weet

Artikel voor The Ecologist door Claire Robinson van GMWatch over de problemen met glyfosaatbespuiting op RR-soja in Argentinië:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12691

Goed artikel van 'truthout' over soortgelijke problemen:

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12653

Veel van het onderzoek waar het artikel naar verwijst kan gevonden worden op:

http://www.gmwatch.org/component/content/article/12479-reports-reports

–––––––––––––––––––––––––––––-

Verzet

––––––––––––––––––––––––––––-

+ India: boeren vernielen proefvelden gg-rijst van DuPont

Een genetisch gemanipuleerde rijstvariëteit die getest werd door de Landbouwuniversiteit nabij Bangalore (India) is door boeren vernietigd.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12676

Video: http://qik.com/video/19140535/i-say-no-to-gm-rice

+ India: aktiekaravaan wil einde 'Project Golden Days'

New Delhi/Bhubaneswar, 16 november 2010

De door India trekkende protestkaravaan Kisan Swaraj Yatra die aandacht vraagt voor de voortdurende landbouwcrisis in India en die oproept om een nieuwe weg in te slaan, bereikte op de 46e dag Bhubaneswar. De hele toer duurt 71 dagen en doet 20 Indiase deelstaten aan.

In Orissa eiste de karavaan het beëindigen van de samenwerking tussen de staatsoverheid met Monsanto in het programma 'Project Golden Days', dat de dorpsboeren in de staat oproept over te gaan op hybride mais. Dit zou alleen maar een steun zijn van zaadmonopolies en schade aan het milieu, en zou negatieve gevolgen hebben op de socioculturele en economische omstandigheden van tribale boeren. Aldus de leden van ASHA, de Alliantie voor Duurzame en Holistische Landbouw.

Bij deze gelegenheid werd een document verspreid dat op de problemen ingaat die gepaard gaan met publiek-private samenwerking met bedrijven zoals Monsanto, iets wat ze de "Monsanto-isering van de Indiase landbouw" noemen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12667

Lees het rapport "Monsanto-ising Indian Agriculture", op http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12667

Download als pdf: http://www.gmwatch.org/images/pdf/monsanto-ising_indian_agriculture.pdf

+ Brazilië lanceert programma voor gentechvrije soja

De Braziliaanse sojaproducenten die klaagden dat er maar weinig gentechvrije sojazaden te krijgen zijn op de Braziliaanse zadenmarkt rekenen er nu op dat de overheid het probleem oplost met het nieuwe project Soja Livre (Vrije Soja). Dit programma is het resultaat van een samenwerking tussen Embrapa (de Braziliaanse Corporatie voor Landbouwkundig Onderzoek, geleid door de staat), APROSOJA (verbond van sojaboeren uit de staat Mato Grosso) en ABRANGE (Braziliaanse Bond van Producenten van Niet Genetisch Gemodificeerde Zaden). De gentechvrije sojazaden zijn naar verwachting in het oogstseizoen 2011/2012 beschikbaar voor boeren.

Braziliaanse media meldden eerder dit jaar dat de zaaddistributeurs die opgekocht waren door biotech-corporaties zoals Monsanto voor 85% gentechzaden op de markt brachten.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12678

+ Wereldwijde aktie: vraag de USDA om gg-suikerbiet af te wijzen

In augustus dit jaar oordeelde een federaal gerechtshof dat de goedkeuring door de USDA (het Amerikaanse Federale ministerie van Landbouw) van een Roundup Ready suikerbiet onwettig was, en dat de USDA een inadequate analyse had gemaakt van de gevolgen van dit gewas op de boeren en op het milieu. Het gerechtshof maakte de verbouw en verkoop van de gg-suikerbiet illegaal tot de USDA een goed onderzoek hiernaar had gedaan.

Nu stelt het USDA onder druk van Monsanto en de suikerindustrie voor om de verbouw van gg-suikerbieten in de komende lente toe te staan, voordat de vereiste analyse af is. Dit voorstel maakt de verdere commercialisatie weer mogelijk als het maar 'veldproeven' genoemd wordt.

Wij vinden dat de USDA, de wet zo niet mag ontlopen. Zo worden de keuzes van boeren genegeerd, en de publieke opinie met voeten getreden. Vertel de USDA dat het illegale voorstel niet toegestaan mag worden! Reacties op het voorstel zijn mogelijk tot maandag 6 december 2010, dus stuur je commentaar vandaag nog! Dit staat ook open voor mensen buiten de VS! https://secure3.convio.net/cfs/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=349

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12680

+ VS: breed protest tegen gg-zalm

Een brede coalitie van consumentenbonden, milieuorganisaties, bedrijven en vissersgroepen roepen de US Food and Drug Administration (FDA) op om de voorstellen om genetisch gemanipuleerde zalm te kweken af te wijzen.

De coalitie overlaadde de FDA met meer dan 360.000 inspraakdocumenten. Het gaat om het voorstel van het bedrijf AquaBounty, dat in Maine gentech-zalm wil opkweken. Het bedrijf claimt dat de zalmkwekerij alleen op het land zal plaatsvinden, maar veel vis- en wildexperts geloven niet dat het mogelijk is om te garanderen dat de zalm binnen de kwekerijen zal blijven.

De gevolgen van ontsnappen van de zalm voor de Noord-Atlantische wilde zalm en voor de vangst ervan zijn niet bekend.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12677

+ Canada: waarom zo geheimzinnig over gentech-zalm?

Zowel AquaBounty als Environment Canada ('Milieu Canada' http://www.ec.gc.ca/) weigeren om bekend te maken of er überhaupt al begonnen is aan een milieu-effectrapportage voor gg-viseieren, zegt Leo van de Raad van Canadezen. Environment Canada weigerde aan Broderick te laten weten of ze al kijken naar een toepassing door AquaBounty. Die informatie zou namelijk vertrouwelijk zijn. Environment Canada zal de milieurisico's van het op commerciële schaal produceren van gg-zalm-eieren in een geheel geheim proces bepalen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12683

+ Nieuwe studie: onderzoek FDA naar gentech-zalm niet compleet

Het proces dat door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is toegepast om gg-zalm te beoordelen geeft "een incompleet beeld" van de risico's en voordelen van de toelating voor menselijke consumptie, volgens een onderzoek van de Duke universiteit. Deze zalm kan het eerste gg-dier worden dat vrijgegeven wordt voor consumptie.

"In de huidige richt men zich op de veiligheid van de consumptie van het voedsel met 1 portie per keer, en neemt daarin niet mee dat het geproduceerd is door middel van genetische modificatie in plaats van door klassieke veredeling. Een nuttiger benadering zou zijn om te evalueren of de maatschappij in zijn geheel beter af is met het nieuwe product, dan zonder." vindt co-auteur Jonathan B. Wiener.

De FDA beoordeelt de zalm, die extra genen heeft waardoor de vis sneller groeit en groter wordt, in de categorie "nieuw medicijn voor dieren".

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12690

+ Europeanen huiverig voor gg-voedsel

Er is weer een verslag van de Eurobarometer, een al 15 jaren lopend opinie-onderzoek door de Europese Commissie naar onder meer de acceptatie van genetisch gemodificeerd voedsel.

95 procent van de bevraagde Europeanen vinden dat gg-voedsel potentieel onveilig is, en geen echte voordelen biedt.

Dat zijn ermeer dan in voorgaande jaren. Zelfs Spanjaarden, die in het verleden meer voor GGO's waren, zagen de steun voor GGO's in de afgelopen 5 jaar met twintig procent dalen. Zeventig procent van de Europeanen gelooft dat GGO's fundamenteel onnatuurlijk zijn, en zestig procent vindt ze een bedreiging voor de gezondheid van zichzelf en hun gezin. Vijfentachtig procent meent dat GGO's niet veilig zijn voor toekomstige generaties.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12679

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12660

[Noot vertaler: lees het rapport eens door, ik krijg de indruk dat de vragenstellers liever een ander resultaat hadden gezien, ze lijken mij niet neutraal.]

+ Noorse landbouwminister vindt GGO's niet nodig

Lars Peder Brekk, de minister voor landbouw en voedsel van Noorwegen, zei op een seminar:

"Ik geloof op dit moment niet dat genetisch gemodificeerd voedsel nodig zal zijn om de voedselaanvoer veilig te stellen. Er dreigt een voedselcrisis aan te komen en dat moeten we oplossen, maar daarbij kunnen we ons beter richten op methoden waarvan we weten dat ze werken, en waarvan we weten dat ze veilig zijn."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12682

+ Duits Hof keurt beperkingen voor gentech-gewassen goed

Het Duitse Hooggerechtshof heeft ingestemd met 's werelds strengste beperkingen op gg-gewassen, omdat ze niet in strijd zijn met de grondwet. Saksen-Anhalt, een van de 16 Duitse deelstaten, was in beroep gegaan tegen een wet van de federale (landelijke) overheid die een boer dwingt om schade te vergoeden als bijen en wilde insecten stuifmeel overbrengen van een gg-gewas van die boer op gentechvrije gewassen van zijn buren. Maar het Hooggerechtshof keurde de wetgeving goed, die boeren ook dwingt om bekend te maken welke zaden ze gebruiken. Ook ging het Hof akkoord met een aansprakelijkheidsregeling waarin de boer zijn buren moet compenseren voor het verlies aan marktwaarde van hun gewassen door vermenging van hun conventionele gewassen met gentech-variëteiten.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12686

–––––––––––––––––––––––––––––-

Biobrandstoffen

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Biobrandstoffencorporatie vermoord 6 Hondurezen

Op 15 november werden zes Hondurese boeren vermoord op hun velden door gewapende beveiligers in dienst van biobrandstoffenbedrijf Dinant. Twee andere boeren raakten ernstig gewond.

Zes maanden geleden kregen de boeren de boerderij voorlopig toegewezen, in een langlopende onderhandeling met Dinant, Dinant had geprobeerd om het boerenland te claimen. Sinds de toewijzing bewerkten de boeren het land. In de afgelopen weken merkten ze dat Dinant's beveiligingsdienst hun land op ging. In november verlengde de Wereldbank de lening van 30 miljoen dollar aan Dinant voor de productie van biobrandstoffen in Honduras, ondanks dat de historie van het bedrijf vol geweld en corruptie is, en dat is gedocumenteerd.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12685

+ Landje-pik voor biobrandstoffen

De grootste corporaties op de wereld doen hun best om alle mogelijk levende planten ('biomassa') in handen te krijgen om het om te zetten in brandstof, chemicaliën en andere winstgevende producten.

Hiervoor is in het Zuiden een groot proces van landje-pik aan de gang, lees er alles over in het nieuwe rapport van de ETC Group:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12685

+ De Biobrandstof-flop

In de laatste jaren zijn biobrandstoffen nog eens goed aan de tand gevoeld, en de verwachtingen zijn niet positief, volgens een artikel voor News 24. Omdat de meeste biobrandstoffen gemaakt worden van voedselgewassen zoals mais en plantaardige oliën, wordt nu algemeen aanvaard dat ze significant bijdragen aan de stijgende voedselprijzen.

In Indonesië en Maleisië zijn gigantische palmolie-plantages aangelegd voor de productie van biodiesel, met als bijproduct ontbossing en verlies aan veengrond door ontwatering, vernietiging van waardevolle ecosystemen en biodiversiteit, en last but not least het vrijkomen van grote hoeveelheden broeikasgassen.

Was het niet de bedoeling van biobrandstoffen om juist de koolstofkringloop te sluiten?

Er werd veel verwacht van de Jatropha boom, geen voedselgewas, maar dat ging niet goed. De opbrengst was laag.

Er is nagegaan of er genoeg bebouwbaar oppervlak is om onze dorst naar brandstoffen met biobrandstoffen te lessen, maar die is er niet. Als de huidige biobrandstofdoelstellingen in eigen land voldaan moest worden, zou bijna alle soja en mais die in Noord Amerika verbouwd wordt daar aan opgaan, en Europa zou nog maar een derde van haar landbouwgrond overhouden om voedsel op te telen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12689

+ VS: grote oliebedrijven steken geld in onderzoek biobrandstoffen

Het Energy Biosciences Institute krijgt een subsidie van 500 miljoen US$, van de Britse oliegigant BP, in tien jaar te besteden. In 2007 betrokken ze hun kantoor op de campus van de universiteit van Berkeley (Californië, VS). Ze zoeken het in patenteerbare producten. Lawrence Busch, socioloog aan de Michigan State University, zei hierover: "Ik heb niets tegen patenteerbare producten." Maar, vraagt hij zich af, overschaduwt het bestaan van een groot door de industrie bekostigd instituut andere alternatieven om de emissie van broeikasgassen terug te brengen, zoals bijvoorbeeld besparingen door een lager gebruik, efficiënter transport of stedenplanning?

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12684

+ Al Gore: beleid VS om ethanol uit mais te stimuleren was niet goed

Al Gore, voormalig vice-president van de VS, komt terug op zijn steun voor mais-ethanol in de jaren negentig. Volgens een artikel van persbureau Reuters zei Gore: "Het is geen goed beleid om zulke hoge subsidies te geven voor de eerste generatie ethanol. [...] Het is moeilijk om een eenmaal lopend programma te wijzigen door het lobbywerk."

Hij legt een verband tussen zijn steun aan het oorspronkelijke programma en zijn presidentiële ambities in die tijd. "Eén van de redenen dat ik deze vergissing maakte is dat ik vooral aandacht had voor de boeren in mijn thuisstaat Tennessee, en ik wilde ook wat doen voor de boeren in Iowa omdat ik op het punt stond om de presidentsverkiezingen in te gaan."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12684

–––––––––––––––––––––––––––––-

GM FAILURES

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Succesverhaal van kleine Afrikaanse boer met gentechkatoen loopt toch niet goed af

De Zuid Afrikaanse boer T.J. Buthelezi heeft een langlopende relatie met Monsanto en de biotech-industrie. Met hun hulp vloog werd hij in 2002 en 2003 de wereld rondgevlogen om gg-voedsel te promoten. Hij vertelde over zijn positieve ervaringen bij het Bt-katoen project van Monsanto, dat volgens de presentatie liet zien hoe gg-gewassen ten goede konden komen aan kleine boeren in ontwikkelingslanden, in dit geval in het Makhatini laagland in Zuid Afrika.

We vroegen ons vaak af wat er gebeurd is met Buthelezi, met name gezien de mislukking van Monsanto's Bt-katoen project in Makhatini. We kregen een aanwijzing in een film uit 2007 gemaakt door boerinnen uit India, waarin de vrouw van Buthelezi aan het woord koopt en zegt dat haar gezin geen profijt heeft gehad van het gewas. T.J.Buthelezi zelf is terughoudend over Bt-katoen; het is volgens hem alleen geschikt voor grote bedrijven, en boeren hebben andere opties nodig.

Het boek 'Stuffed and Starved' van Raj Patel, over de corporatisering van onze voedselaanvoer, vult de gaten in het verhaal. We lezen Patel's verslag en het is moeilijk om geen medelijden te hebben met Buthelezi en zijn gezin, die gerekend kunnen worden onder de lange lijst van slachtoffers van de hebzucht van de gentechwereld. Lees een uittreksel op:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12693

–––––––––––––––––––––––––––––-

Conferentie over genetische modificatie

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Podcast van interviews met sprekers op de gg conferentie in Groot Brittannië

Een podcast met interviews met sprekers op de recent gehouden conferentie over genetische modificatie in Groot Brittannie is online gezet. Er zit een interessant interview bij met de Britse boer Michael Hart, die teleurgesteld is in gentech-gewassen. Hij zei: "Elke boer die ik sprak zei: 'Begin niet aan deze technologie.'"

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12672

Directe download van de podcast:

http://traffic.libsyn.com/biobees/GM_podcast_Oct_2010.mp3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

De rest van het nieuws in het kort

Dit heeft al in onze weekoverzichten gestaan

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

–––––––––––––––––––––––––––––-

Lobbywatch: over de Channel 4 TV documentaire "WHAT THE GREEN MOVEMENT GOT WRONG" ('waar de milieubeweging fout zit')

–––––––––––––––––––––––––––––-

Channel 4 heeft een documentaire uitgezonden waarin de milieubeweging flinke kritiek gekregen heeft.

+ Stemmen uit het zuiden tegen de documentaire

Er zijn veel protesten geweest tegen de vooringenomenheid van de op 4 november uitgezonden documentaire van Channel 4 TV, die heel negatief was over de milieubeweging. Groene mensen zouden in de weg staan van oplossingen voor milieuproblemen. Zo zou kernenergie goed zijn voor het milieu, net als gentech-gewassen. Als die nare milieu-organisaties van het noordelijk halfrond niet zo vervelend zouden zijn zouden gg-gewassen een eind kunnen maken aan de honger in de derde wereld, zo wil het verhaal.

In een reactie zei journalist George Monbiot dat de documentaire "een magisch wereldbeeld [oproept], waarin technologie alle politieke en economische problemen oplost."

Meer dan 50 organisaties en personen uit ontwikkelingslanden schreven een klacht aan Channel 4. Ze wijzen erop dat de makers maar twee personen uit het zuiden aan het woord hebben gelaten. En wel Florence Wambugu en Shanthu Shantharam. Deze zijn bekend en ontvangen geld van grote bedrijven die genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen maken. Ook zeiden de 50 zuiderlingen: "We worden zo moe van die campagnes van corporaties die claimen te spreken voor Het Zuiden."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12628

+ Afrikaans biodiversiteitsnetwerk veroordeelt Channel 4 documentaire

Een van de organisaties die bij Channel 4 geklaagd hebben is het Afrikaans Biodiversiteitsnetwerk (ABN). Ze citeren dr. Tewolde Berhan Egzhiaber, hoofd van het ministerie van milieu van Ethiopië en mede-oprichter van de ABN: "Als je een gentech-gewas verbouwd zal het onvermijdelijk uitkruisen met verwante gewassen en wilde planten in de buurt. De enorme biologische variatie van inheemse gewasvariëteiten is veel te waardevol om kwijt te raken door roekeloze genetische besmetting.

Onderzoekers hebben nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van deze aan de lokale situatie aangepaste variëteiten, waarmee je in diverse klimaten voedsel kan produceren. Er is geen bewijs, vooral niet voor de kleinschalige boeren, dat gg-gewassen de productie kunnen verhogen."

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12649

+ Channel 4 liegt over Zambia en DDT

De documentaire dist weer een oud en allang weerlegd verhaal op dat honderden NGO's waaronder Greenpeace de regering van Zambia hadden overtuigd om geen voedselhulp van de VS te accepteren waarin gentech-gewassen zaten. Hiervan zouden in 2002 hongerige Zambianen last hebben gehad.

De waarheid is dat Zambia haar eigen besluit genomen heeft over de voedselhulp, en dat er geen enkele Zambiaan aan de honger is doodgegaan.

Ook claimt het programma ten onrechte dat milieu-organisaties zoals Greenpeace een internationaal verbod op DDT hadden geregeld, waardoor miljoenen mensen in de derde wereld dood zijn gegaan aan malaria. In werkelijkheid is er nooit een wereldwijd verbod geweest op de toepassing van DDT voor de bestrijding van ziekte-verwekkers.

http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12646

+ Diverse analyses en commentaren op de documentaire

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12629

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12632

http://bit.ly/bmWSZQ

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12636

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12638

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12647

+ Klacht wegens misleiding

Adam Werbach komt in het programma aan het woord als vertegenwoordiger van de milieugroepen. hij voelt zich misleid over de inhoud en neemt stappen tegen Channel 4 en de producers van de documentaire.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12635

+ Lobbyisten doen alsof ze groen zijn

Patrick Moore werd in het programma gepresenteerd als vooraanstaand milieuvoorvechter. Maar hoewel hij ooit een prominente rol had bij Greenpeace, is Moore nu een betaalde woordvoerder voor de nucleaire industrie en voor houtkappers in Canada en de Verenigde Staten.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12635

http://www.powerbase.info/index.php?title=Patrick_Moore

http://www.pej.org/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5641

George Monbiot schreef aan Stewart Brand, "Net als Patrick Moore maak je goede sier met je verleden als oprichter van de vroege milieubeweging. Net als Patrick Moore werk je nu als consulent voor corporaties. Tussen haakjes, wie vertegenwoordigt je bedrijf nu? De lijst van SourceWatch noemde onder meer ExxonMobil, Saudi Aramco, Cargill, Dow Chemical, Shell en BP – daar gaan mijn haren van overeind staan."

http://www.monbiot.com/archives/2010/11/10/a-charming-falsehood/

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12635

http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/11843

http://www.grist.org/article/2009-10-13-stewart-brands-nuclear-enthusiasm-falls- short-on-facts-and-logic/

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12665

Profiel van Stewart Brand: http://www.powerbase.info/index.php?title=Stewart_Brand

–––––––––––––––––––––––––––––-

Ander nieuws van LobbyWatch

–––––––––––––––––––––––––––––

+ Debat van The Economist – 'Is biotechnologie verenigbaar met biologische landbouw?'

Het magazine The Economist hield een debat op haar site met de vraag of

"biotechnologie" verenigbaar is met duurzame landbouw. De woordkeuze leek al een poging om genetische manipulatie meer geaccepteerd te laten lijken onder de noemer biotechnologie. Biotechnologie is veel breder dan gentechnologie, eronder vallen ook brood maken, efficiëntere 'klassieke' veredeling door gebruikmaking van moderne analyse-technieken (zoals Marker Assisted Breeding), die veel meer geaccepteerd worden door het publiek en de meeste milieugroepen.

Pamela Ronald was voorstander van de stelling. Mevrouw Ronald is getrouwd met een biologische boer en wordt als zodanig veel naar voren gehaald om de link te leggen tussen gentech en biologische landbouw.

De tegenstander was Chuck Benbrook, wetenschapper bij het Organic Center.

Lezers werden uitgenodigd om voor of tegen de stelling te stemmen.

Uiteindelijk stemden meer mensen tégen de stelling, dus tegen het idee dat biotechnologie verenigbaar is met duurzame landbouw.

[Noot vertaler: de stemming was in eerste instantie bedoeld voor lezers van The Economist. Maar onvermijdelijk werden er oproepen gedaan om te stemmen door voorstanders, gevolgd door oproepen om te stemmen door tegenstanders van de stelling. In de eindbeoordeling noemde The Economist alleen de oproepen door de tegenstanders, met een woordkeuze alsof het om manipulatie ging. Door een slecht opgezet stemsysteem en meerdere websites waar apart gestemd kon worden is de uitslag overigens niet betrouwbaar.]

http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/11/economist_debates

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12626

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12655

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12656

–––––––––––––––––––––––––––––-

Verzet

–––––––––––––––––––––––––––––

+ India: weduwen van boeren verbranden pop van president VS

Een groep boerenweduwen hebben een pop van president Barack Obama van de VS verbrand uit protest tegen het landbouwbeleid van dat land, en tegen de promotie van gg-zaden in India. Ze deden dit toen Obama in Delhi was tijdens een bezoek aan India. De weduwen claimen dat de poging van de VS om de landbouwsector van India te globaliseren gericht is op de belangen van de Amerikaanse multinationals (MNC's). Amerikaanse MNC's zitten achter de crisis in Vidarbha, waar duizenden boeren zich in de schulden hadden gestoken voor de bij de gg-zaden behorende kosten voor zaad, technologiepremie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De oogsten vielen tegen waardoor ze de schulden niet konden aflossen. Daarom hebben duizenden boeren de laatste jaren zelfmoord gepleegd. De demonstranten eisten een verbod op Bt-katoen en het intrekken van de enorme subsidies die Amerikaanse katoenboeren krijgen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12650

+ Filipijnen gaan 'Gouden Rijst' uitproberen

De regering van de Filipijnen wil in december veldproeven gaan doen met een rijstvariëteit met extra genen voor de productie van bèta-caroteen [pro-vitamine A].

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12659

[Noot vertaler: ook het Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) is van plan een rijstsoort te introduceren. In India experimenteert DuPont aan 12 eigen genconstructen voor rijst, genoemd worden giftigheid voor insecten en bestendigheid tegen onkruidbestrijdingsmiddelen.]

+ Argentinië: een wet voor het behoud van het plattelandsleven

Stop met het ontruimen van boerderijen. Benoem de sociale functie van land. Dat zijn de twee belangrijkste onderdelen van een wetsvoorstel dat Argentijnse boerenorganisaties indienen. Dit zou de eerste belangrijke juridische barrière zijn tegen de uitbreiding van het landbouwfront van de agribusiness, met name voor gg-soja, die heeft geleid tot het verdrijven van meer dan 300.000 boeren en inheemse volkeren.

Spaanstalig artikel:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-156535-2010-11-09.html

+ Argentinië: hongerstaking tegen bespuitingen van gg-soja

Argentijnse bosingenieur Claudio Lowy is op 9 november begonnen aan een hongerstaking bij de ingang van het kantoor van de Ombudsman in Buenos Aires. Hiermee protesteert hij tegen het gedogen van het spuiten met landbouwchemicaliën op gg-soja in het land. Drie dagen later beëindigde Lowy zijn hongerstaking nadat de Ombudsman toegezegd had om het ministerie van landbouw te vragen om bepaalde chemicaliën een andere status te geven. Het voorgestelde nieuwe systeem houdt rekening met de hele reeks van gezondheidseffecten van agrochemicaliën, ook chronische en net-niet-dodelijke effecten. Nu tellen alleen de acute en de dodelijke effecten mee.

Spaanstalig artikel:

http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/anuncios/2010/11/09/p6099?printme= 1&skin=print

+ Oproep van GM Watch voor nieuws uit Zuid Amerika

In Zuid Amerika groeit het verzet tegen de macht van de agrobusiness, gg-soja, en het spuiten met glyfosaat en andere middelen. Veel van wat daar gebeurt bereikt Europa en het Engels sprekende deel van de wereld niet. Wij van GM Watch willen het belangrijkste nieuws over GM en glyfosaat/bulkchemicaliën graag rapporteren maar spreken de taal niet. Als iemand die Spaans of Portugees spreekt ons samenvattingen van het nieuws zou willen geven van belangrijk nieuws, compleet met een weblink naar het oorspronkelijke artikel of ander gedocumenteerd bewijs, dan zullen wij dat opnemen in ons nieuws. Als je kan helpen neem dan contact op met Claire [AT gmwatch.org]. Heel erg bedankt.

–––––––––––––––––––––––––––––-

GG insecten

–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Experts bezorgd over vrijlaten gentechmug

Deskundigen inzake de veiligheid van genetisch gemanipuleerde organismen hebben hun zorg uitgesproken over het vrijlaten van gg-muskieten in het wild op de Kaaimaneilanden, dat pas afgelopen maand internationaal bekend werd gemaakt – een jaar nadat de eerste muskieten verspreid waren.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12661

–––––––––––––––––––––––––––––-

GG veevoer

–––––––––––––––––––––––––––––

+ Britse supermarkten gevraagd om gentechvrije producten te labelen

De Franse supermarktgigant Carrefour vraagt van Britse supermarkten om de 70 procent van hun vlees en melk dat gevoerd is met gentechproducten bevattend veevoer als zodanig te etiketteren. Carrefour heeft zelf een nieuw logo gemaakt voor zulke producten. Carrefour etiketteert voedsel afkomstig van dieren die een gentechvrij dieet hebben gehad als "Zonder GM opgegroeid". Carrefour nam het besluit nadat onderzoek uitwees dat 96 procent van de klanten achter eerlijke etikettering staan en dat 63 procent geen producten zou eten van dieren die genetisch gemodificeerd voer te eten hebben gehad. Peter Melchett, beleidsdirecteur van Soil Association, de belangengroep voor de biologische sector, heeft de leiding van de supermarktketens Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, Waitrose en Marks & Spencer opgeroepen om het voorbeeld van Carrefour te volgen. Zijn brief is hier te lezen: http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12663

+ Studie: gg-DNA uit veevoer teruggevonden in melk en vlees

Volgens een man van het Britse Retail Consortium is er geen "wetenschappelijk advies" nodig voor producten van dieren die gg-veevoer krijgen, en dus ook niet voor het aangeven op het etiket dat dit voor afkomstig is van zulke dieren, omdat "genetisch materiaal niet overgebracht wordt op de melk en het vlees".

Maar dit advies is al jaren achterhaald. Studies laten zien dat gg-DNA uit het voedsel opgenomen is in de organen van de dieren en gevonden is in de melk, in vis, en het vlees:

http://gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12427