Print

Redactie: Claire Robinson.
Nederlandse vertaling: Chris Hayes.

Beste mensen,
er is een nieuw rapport waarin honderden peer reviewed artikelen zijn verzameld dat aantoont dat gg-soja en de glyfosaat die er op gespoten wordt leiden tot ernstige gezondheids- en milieurisico's.

Dit gaat tegen de mooie verhalen van bedrijven en NGO's in die claimen dat gg-Roundup Ready soja duurzaam zou zijn.
Verderop meer hierover.

Er zijn interviews gehouden met Argentijnen die persoonlijk schade opliepen door de bespuitingen met glyfosaat op gg-soja. Hun verhalen zijn het zeker waard om helemaal te lezen. Het is moeilijk om je voor te stellen dat deze ellendige situatie door mag gaan. Maar ja, het is ver van ons bed en de meeste media negeren het.

In India probeerde de gentechlobby om Bt-aubergine geaccepteerd te krijgen door het nieuwe door de minister gevraagde rapport te baseren op een pro-biotech nieuwsbrief. En dat terwijl prestigieuze academies er hun naam aan verbonden.
Ook hierover meer in dit maandoverzicht.

Claire
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GMWatch: http://www.gmwatch.org / http://www.lobbywatch.org

Profielen: http://bit.ly/12UAI2

Twitter: http://twitter.com/GMWatch

Facebook: http://bit.ly/c6OnaX

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
INHOUD
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

GG Roundup Ready soja: giftig, gevaarlijk, niet duurzaam
Plagiaat en lobby door wetenschappelijke academies: schandaal bij onderzoek naar Bt-aubergine
Genetische vervuiling
Mislukt
Lobbywatch
GG insecten
De macht van bedrijven
Energie
GG-zalm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

GG Roundup Ready soja: giftig, gevaarlijk, niet duurzaam
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Nieuw rapport: gg-soja is niet duurzaam
Een internationale groep wetenschappers heeft wetenschappelijke artikelen verzameld in een rapport over de risico's voor gezondheid en milieu door de verbouw van het gentechgewas Roundup Ready soja, en het daaraan gekoppelde gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, waar glyfosaat in zit. Het rapport met de titel "GM Soy: Sustainable? Responsible?" verwijst naar meer dan honderd peer-reviewed wetenschappelijke studies en is het eerste complete wetenschappelijke overzicht hierover. De studies laten zien dat deze soja ook voor boeren niet duurzaam is, dat het op de lange termijn economisch niet te handhaven is, en dat het sociaal onverantwoordelijk is.

Onderzoek van de Argentijnse wetenschapper professor Andres Carrasco, die in dienst is van de Argentijnse overheid, toont dat glyfosaat misvormingen veroorzaakt bij embryo's van kippen en kikkers bij hoeveelheden die veel lager liggen dan de verdunningen zoals die bij normale bespuitingen worden gebruikt. Carrasco noemt de misvormingen vergelijkbaar met de misvormingen die gevonden zijn bij mensen die zijn blootgesteld aan glyfosaat in de regio's waar RR soja wordt verbouwd.

Een van de auteurs van het nieuwe rapport is prof. Carrasco, directeur van het Laboratorium voor Moleculaire Embryologie van de Medische School aan de Universiteit van Buenos Aires (Argentinië) en onderzoeksleider van de Nationale Raad van Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek (CONICET) van Argentinië.
Er staan ook getuigenverklaringen in van Argentijnse dorpelingen wiens levens radicaal verstoord zijn door de teelt van gentech-soja.

In Argentinië en Paraguay rapporteerden artsen en bewoners van regio's waar gg-soja wordt verbouwd ernstige gezondheidsproblemen door de bespuitingen met glyfosaat, waaronder hoge aantallen aangeboren afwijkingen en onvruchtbaarheid, dood-geborenen, miskramen en kankers. In het rapport zijn wetenschappelijke studies bekeken die het verband bevestigen tussen de blootstelling aan glyfosaat en te vroege geboortes, miskramen, kanker en schade aan het DNA en aan cellen van de voortplantingsorganen.

Volgens Carrasco begonnen de bewoners van de soja-proderende gebieden van Argentinië zich vanaf 2002 te melden, twee jaar na de eerste grote oogsten met GG Roundup Ready soja. Hij zei: "Ik denk dat glyfosaat als te milde toxische stof te boek staat… het kan in sommige gevallen erg toxisch zijn."

Bewoners melden ook milieuschade door glyfosaat, inclusief schade aan voedselgewassen en milieuschade in waterstromen, die bezaaid zijn met dode vis. Deze meldingen worden gesteund door onderzoek dat aangehaald word waaruit blijkt dat glyfosaat toxisch is in het milieu.

Wetenschappers en anderen die zich uitspraken tegen het Argentijnse gg-soja landbouwmodel zeggen censuur ervaren te hebben en te zijn lastiggevallen. In augustus 2010 riep Amnesty International op tot onderzoek naar een gewelddadige aanval in het dorp La Leonesa door een georganiseerde groep op het publiek dat wilde luisteren naar een lezing van Carrasco over zijn onderzoek.

Lees het complete rapport in het Engels:
http://www.gmwatch.eu/files/GMsoy_Sust_Respons_FULL_ENG_v9.pdf

Lees de Engelstalige samenvatting:
http://www.gmwatch.eu/files/GMsoy_Sust_Respons_SUMMARY_ENG_v6.pdf

Lees het complete rapport in het Portugees:
http://www.gmwatch.org/files/GMsoy_Sust_Respons_FULL_POR_v2.pdf

Het rapport wordt ook vertaald naar het Frans, Duits, en Spaans.
http://bit.ly/9D9J2k

+ RONDE TAFEL OVER ON-VERANTWOORDE SOJA
In 2011 zal de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), waarin meerdere belanghebbenden zitten, een vrijwillig keurmerk uitgeven voor "verantwoorde" soja met als doel om ethische handelaars en consumenten ervan te overtuigen dat de soja is geproduceerd met respect voor mens en milieu. Dit keurmerk zal ook toegekend worden aan soja die met glyfosaat bespoten is.

Een andere ronde tafel, "GM Soy: Sustainable? Responsible?" ('Gentech soja: Duurzaam? Verantwoord?'), bestrijdt de commerciële claims dat de verbouw van gg-soja duurzaam is en dat het herbicide glyfosaat dat erop gespoten wordt veilig zou zijn.

Onder de leden van de RTRS zijn multinationale ondernemingen zoals ADM, BP, Bunge, Cargill, Monsanto, Shell, en Syngenta, en NGO's zoals het Wereldnatuurfonds en de Nederlandse kerkelijke organisatie Solidaridad.

Claire Robinson van GMWatch: "Het is een wrede grap om gg-soja met glyfosaatgebruik duurzaam en verantwoord te noemen."

"De criteria van de RTRS zijn zo zwak dat ze mensen niet beschermen tegen de bekende gezondheidsrisico's van gg-soja en glyfosaat die in het nieuwe rapport aangetoond zijn.

Het RTRS negeert ook de ernstige sociale problemen die het gevolg zijn van de grootschalige monoculturen met gg-soja. Inkomens en voedselzekerheid zijn verloren gegaan omdat land waar mensen hun eigen voedsel op verbouwden nu vol staat met toxische gg-soja.

Meer dan 200 maatschappelijke organisaties hebben de criteria van de RTRS bestempeld als groene leugen. Het is tijd dat verantwoordelijke leden van de RTRS dit besmette initiatief verlaten."

Europa importeert 38 miljoen ton soja per jaar, dat grotendeels wordt gebruikt voor veevoer. Op het vlees en de andere producten van de hiermee gevoede dieren hoeft niet te worden aangegeven dat er transgenen in het voer zaten.

In soja mag in de EU maximaal 20 mg/kg glyfosaat zitten. Carrasco vond dat er misvormingen bij embryo's gevonden worden als ze geïnjecteerd worden met 2,03 mg/kg glyfosaat, bijna tien keer zo weinig. In sojabonen is tot 17 g/kg aangetroffen.
Meer over de RTRS: http://bit.ly/aegWCx
[Opmerking vertaler: het lijkt me niet juist om de concentratie glyfosaat in sojabonen te vergelijken met de concentratie van in het embryo ingespoten glyfosaat.]

+ Klachten door glyfosaatbespuitingen
GMWatch heeft een aantal interviews gepubliceerd met Argentijnen wiens levens ernstig te lijden hebben door glyfosaatbespuitingen op gg-soja. Hieronder een paar citaten uit de interviews. Het is ook zeer de moeite waard om de complete interviews te lezen!

***Dr. Dario Gianfelici, Argentijnse huisarts:
"Ons stadje is drastisch veranderd door de soja. Ik heb mensen van 30 zien sterven aan kanker. Ik heb problemen bij de zwangerschap gezien en een significante toename van vruchtbaarheidsproblemen. Ik zag een toename van ademhalingsziekten, die zijn er nu meer dan ooit...
GG-soja is de doodstraf geweest voor mensen en het milieu. Geen geld kan de veroorzaakte schade goedmaken – de vervuiling, de doden, de kanker en de misvormingen."

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12484:reports-dario-gianfelici-interview

***Angel Strapazzon, lid van een Argentijnse boerenorganisatie en voorlichter:
"Agribusiness bedrijven hebben veel macht en de meeste media staan hen ten dienste. Soms horen we hun liegen. Zo absurd dat we er om moeten lachen. Ze zeggen dat het 'duurzaam en verantwoord' is maar in werkelijkheid is het alleen duurzaam voor hun portemonnee. Hun landbouwmodel is een model van dood, van uitsluiting, van de ontkenning van toekomstige generaties, van honger en van het plunderen van onze natuurlijke hulpbronnen. Het model streeft naar een monopolie op de welvaart, naar manipulatie van de natuur, en het gaat in tegen de rechten van Moeder Aarde. Dit is het model van heffingen, onteigening en onderdrukking.”

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12483:reports-angel-strapazzon-interview

***Viviana Peralta is een Argentijnse huisvrouw.
Haar gezin moest in het ziekenhuis worden opgenomen na bespuitingen met glyfosaat en agrochemicaliën op gg RR-soja. Ze won een rechtszaak waardoor glyfosaat en andere agrochemicaliën niet meer in de buurt van woonhuizen gespoten mogen worden:

"Ik ben geen scheikundige, ik heb niet doorgeleerd maar ik weet wat mijn familie ondergaan heeft. Tegen mensen die dit landbouwmodel niet kennen zeg ik: 'Geloof de bedrijven niet. Weiger agrochemicaliën. Doe het voor het leven van je kinderen.'"

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12486:reports-viviana-peralta-interview

Tenslotte een wetenschapper:

***Professor Andres Carrasco, die misvormingen door glyfosaat vond bij kikkers en kuikenembryo's:
"Ik heb niets nieuws ontdekt. Ik heb alleen maar bevestigd wat andere wetenschappers al ontdekt hadden. Hoewel ik bewijzen had probeerden ze toch mijn in dertig jaar opgebouwde wetenschappelijke reputatie af te breken. Het zijn hypocrieten, lakeien van de grote corporaties, maar ze zijn bang.
In de provincies zijn veel slachtoffers van de pesticiden maar de kranten willen de mensen niet helpen, en de verantwoordelijke bedrijven al helemaal niet. Ik begrijp niet waarom mijn woord belangrijker is dan dat van de Moeders van Ituzaingó (een aktiegroep in de provincie Cordoba die vecht tegen de chemicaliën die op gg-soja gespoten worden). Waarom? Op geen enkele manier ben ik belangrijker."
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12509-interview-with-prof-andres-carrasco-on-his-research-showing-roundup-link-with-birth-defects

***Uit het rapport "GM Soy: Sustainable? Responsible?":
"De teelt van RR soja brengt de gezondheid van mens en dier in gevaar, verhoogt het gebruik van herbiciden, schaadt het milieu, vermindert de biodiversiteit, en heeft negatieve effecten op de bewoners van het plattelands. De monopoly, de controle door agribusinessbedrijven over RR-soja en de sojaproductie brengt markten in gevaar, destabiliseert de boereneconomie en bedreigt de voedselveiligheid."

http://bit.ly/9D9J2k

+ GMWatch op U.S. RADIO

Beluister hier Claire van GMWatch op de Gary Null Show, waarin ze het heeft over gg-soja met Roundup, en aangeboren afwijkingen:

http://bit.ly/dafA85 09/27/10 start op 42:00 minuten.

En hier hoor je Claire over hetzelfde onderwerp, en over teelt zonder herbiciden, op de dr. Katherine Albrecht show:
http://media.katherinealbrecht.com/archives/1009/20100930_Thu_Albrecht2.mp3

+ Aandelen Monsanto zakten toen de verhalen over Roundup en aangeboren afwijkingen bekend werden:

http://www.streetinsider.com/Rumors/Study+Shows+Round-Up+Could+Be+Linked+to+Animal+Birth+Defects%3B+Monsanto+%28MON%29+Shares+Falling/6006292.html

(Je moet ingelogd zijn om het hele artikel te lezen. Dat kost geld.)

http://blogs.barrons.com/stockstowatchtoday/2010/09/30/monsantos-tough-week-now-its-birth-defects/?mod=rss_BOLBlog

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Plagiaat en lobbywerk bij wetenschappelijke academies: het Indiase Bt-aubergine schandaal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ India: academies kopieerden teksten van de industrieel lobby voor toelating Bt-aubergine
Topacademies in India hebben het ondenkbare gedaan. Ze hebben uitgebreid teksten gekopieerd en aangehaald uit een lobbydocument van de industrie om het te laten lijken alsof de gentech aubergine, waarin genen voor Bt-gif zijn ingebracht, een schoon product is.

Belangrijke delen in het met vele tamtam bekend gemaakte inter-universitaire rapport over genetische gemodificeerde gewassen zijn rechtstreeks overgenomen uit een document van een lobbygroep die betaald is door de zaadbedrijven, waaronder Monsanto en Mahyco.

In maart gaf minister van milieu Jairam Ramesh opdracht aan zes academies: de Indiase Academie van Wetenschappen, de Nationale Indische Academie van Ingenieurs, de Indiase Nationale Wetenschapsacademie, de Nationale Academie van Landbouwwetenschappen, de Nationale Academie van Medische Wetenschappen en de Nationale Academie van Wetenschappen (India) om een onbevooroordeelde wetenschappelijke analyse te maken van de haalbaarheid van transgene gewassen en de voorgestelde toelatingsprocedures voor gentechvoedsel. Ze leverden het rapport deze week in bij de minister, en gaven daarbij de aanbeveling om Bt-aubergine toe te laten voor commerciële teelt. En dus ook om het moratorium op de toelating ervan op te heffen.

Maar nu blijkt dat de academies hun conclusies voor een belangrijk deel hebben gevormd op basis van data afkomstig van de in de VS gevestigde lobby “Internationale Service voor de Verwerving van Agro-biotech Toepassingen” (ISAAA).

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12513

+ Milieuminister India verwijst rapport Academies naar de prullenbak
Met zijn opmerking dat het rapport geen breder wetenschappelijk beeld geeft over de gentech-aubergine dan dat van één wetenschapper verwijst milieu Jairam Ramesh het rapport van zes wetenschappelijke academies naar de prullenbak.

Met die éne wetenschapper wordt P. Anand Kumar bedoelt. Deze man is de directeur van het Nationaal Onderzoeksinstituut voor Plantenbiologie en lid van de toelatingscommissie GEAC die in de eerste omstreden toelating voor deze aubergine had gegeven, voordat de minister een moratorium uitriep over de commerciële introductie ervan.

In december 2009 had Kumar zijn mening opgeschreven in een niet peer-reviewed artikel in “Biotech News“, een pro-gentech nieuwsbrief van het departement voor biotechnologie.
De mening van Kumar is kennelijk gekopieerd naar het rapport van de academies. Een sectie claimt: "Bt-aubergine EE-1 is onderworpen aan een rigoreus bioveiligheidsonderzoek dat alle aspecten omvat zoals toxiciteit, allergene werking, milieuveiligheid, sociaal-economische analyses enzovoort.”

Ramesh onderschrijft de mening van actiegroepen dat het rapport plagiaat was: “Ik heb de academies gevraagd een bredere wetenschappelijke visie te geven. Maar het is niets anders dan de visie van één wetenschapper, Anand Kumar, wiens mening ik al kende lang voordat het moratorium op de toelating van deze Bt-aubergine werd uitgevaardigd.”
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12520

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12526

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12528

+ Academie distantieert zich van het rapport
De Nationale Academie van Medische Wetenschappen heeft zich gedistantieerd van het controversiële pro-Bt-aubergine rapport dat mede geschreven is namens vijf andere vooraanstaande nationale wetenschappelijke academies. Deze academie is voorstander van een nieuw strikt wetenschappelijk rapport dat niet zomaar herhaald wat er in het huidige rapport staat en gebaseerd wordt van na te trekken bronnen. Deze stap werd genomen door de raad van deze academie nadat bekend werd dat belangrijke delen van het rapport gekopieerd waren uit een pro-GM nieuwsbrief.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12526

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12528

+ Nature over het schandaal
Een helder overzicht:

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12528

+ Milieuminister: geen sprake van opheffing van moratorium

De Indiase minister van milieu Jairam Ramesh zei dat de visie in het rapport niet in overeenstemming is met de visie van de grotere wetenschappelijke gemeenschap. Hij zei ook dat geen van de deelstaten van India GG gewassen wil: “Sinds februari heb ik niet één staat gehoord dat ze willen dat dit moratorium wordt opgeheven. Zelfs de meest rabiate anti-NGO staat van India, Gujarat, wil geen Bt- aubergine.”
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12522

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Onderzoek
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Onderzoek: Bt-mais heeft her en der in de VS het oppervlaktewater vervuild
Door genetische manipulatie maakt Bt-mais het Bt-toxine aan, waardoor bepaalde insecten overlijden na vraat aan de mais. Deze toxinen zijn gelekt naar het water van het omringende milieu en heeft rivieren door heel de VS vervuild, volgens nieuw onderzoek dat is gepubliceerd door PNAS. De onderzoekers vonden het Bt-toxine in bijna een kwart van het onderzochte oppervlaktewater. Ze keken in oppervlaktewater binnen een straal van 500 meter van maïsvelden. Bt-toxine komt in stromen en rivieren als het lekt uit gewasresten die op het veld achterblijven door de nu algemene industriële “no-till” landbouwmethode. Hierbij wordt het veld na de oogst niet geploegd om bodemerosie te voorkomen. De gewasresten worden niet ondergeploegd maar spoelen af door de afwateringskanalen.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12523

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12534

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Genetische vervuiling

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Australische babymelkpoeder bevat gg-soja – maar dat staat niet op het etiket

Eén van de populairste babymelkpoeders op de markt, 'S-26 Soy' gemaakt door Wyeth Nutrition van Pfizer, blijkt transgenen te bevatten. Hoewel er geen onderzoek bestaat naar de lange-termijn effecten op kinderen vinden de autoriteiten het veilig om dit product te verkopen zonder te vermelden dat er gg-soja in zit. Woordvoerder Julie Macken van Greenpeace: "Ik denk dat de meeste moeders uit hun vel springen als ze doorkrijgen dat ze belazerd zijn met dit spul. Ons grootste probleem hiermee is dat wij denken dat ouders het recht hebben om te weten dat er transgenen in zitten, en dat bedrijven de etiketteringsregels in Australië misbruiken. Transnationale ondernemingen zoals Pfizer en anderen zijn gek op Australië omdat de mazen in de etiketteringswetten zo wijd zijn dat je er een vrachtwagen doorheen kunt rijden. Wat heel fijn is voor hen maar niet voor onze baby's."

http://bit.ly/cu3taF
http://bit.ly/9piobV

http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12517

+ Aktivisten babymelkpoeder gearresteerd
Zes vrouwelijke activisten van Greenpeace zijn gearresteerd voor het protesteren tegen genetisch vervuild babymelkpoeder voor een supermarkt in Sydney (Australië).

http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12517

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Mislukkingen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Bankroet dreigt voor gg-maisboeren in Zuid Afrika
Monsanto en de aanhangers van Monsanto promoten het idee dat de overstap naar gg-gewassen de weg is naar grotere productiviteit en winstgevendheid. Maar de ervaring van gg-mais verbouwende boeren in Zuid Afrika wijst op een complexere en verwarrende realiteit. Nu net een jaar geleden ging het verhaal dat Zuid Afrikaanse boeren miljoenen dollars aan inkomen verloren nadat 82.000 hectare gg-mais geen zaad zette. Monsanto haastte zich om de boeren te compenseren met de bedoeling om dit geheim te houden.

http://www.foodfirst.org/en/node/2504

Nu, een jaar later, wordt bijna een derde van de Zuid Afrikaanse maisboeren weer met bankroet bedreigd, deze keer vanwege een overvloed aan mais. De effecten van de huidige crisis op het platteland van Zuid Afrika kan catastrofaal zijn, meldt het Afrikaans Centrum voor Bioveiligheid ACB. Lees hun rapport:

http://www.biosafetyafrica.net/index.
html/images/stories/dmdocuments/SA_GM_farmers_in_crisis.pdf

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12470

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Lobbywatch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Monsanto huurde Blackwater om activistensites in de gaten te houden
Interne bedrijfsdocumenten laten zien dat Monsanto geld uitgaf aan Total Intelligence, een aan Blackwater verbonden beveiligingsbedrijf. Ze gaven meer den 200.000 US dollar uit om blogs en websites van activisten in de gaten te houden. De documenten suggereren ook dat infiltratie door Total Intelligence besproken is. Blackwater wilde via Total Intelligence de 'geheime dienst' van Monsanto worden, en bood aan om activistengroepen te infiltreren.
Het nieuwe bewijs geeft een ander beeld op alle voormalige CIA-ers die bij Blackwater gingen werken. De coördinator van Blackwater's geheime CIA-werk, voormalig paramilitair Enrique "Ric" Prado, heeft een wereldwijd netwerk van buitenlandse werknemers opgezet en boden 'de mogelijkheid om verbanden te ontkennen' aan als een dikke plus voor potentiële klanten van Blackwater, zo blijkt uit bedrijfsdocumenten. Met andere woorden: de VS en de CIA konden betrokkenheid ontkennen bij allerlei activiteiten die ze uitbesteden aan Blackwater.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12490

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12495

Blackwater kreeg een slechte naam tijdens de oorlog in Irak, waar ze op uitnodiging van de regering Bush het land overspoelden met hun huurlingen. Blackwater raakte al snel betrokken bij vele gewelddadige incidenten, waaronder de moord op 17 onbewapende burgers in 2007.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12495

http://www.powerbase.info/index.php?title=Blackwater_USA

+ Voorzitter Europese voedselautoriteit EFSA in opspraak

De Franse Europarlementariër José Bové heeft gevraagd om het aftreden van Diana Banati, de voorzitter van het bestuur van de Europese voedselautoriteit (EFSA), vanwege een schandaal om belangenverstrengeling. De EFSA is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk beoordelen van GGO's. Dat wetenschappelijke advies is een [verplichte] stap in de toelatingsprocedure van de EU. Op de adviesen van de EFSA over GGO's is vaak kritiek gekomen. Volgens informatie die Bové boven water heeft gehaald was mevrouw Banati lid van het bestuur van het International Life Science Institute, een organisatie die een veelvoud aan bedrijven vertegenwoordigd waaronder Monsanto, Syngenta, Dupont, Nestlé en Kraft. Het ILSI heeft altijd gelobbyd voor de voedselindustrie.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO had al ernstige kritiek op het lobbyen door het ILSI en heeft hun toegang tot het WHO beperkt.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12527

+ Australië: valse beloften over gg-rijst onderzoek
Het Australische Centrum voor Functional Genomics bij Planten beweert dat hun genetisch gemanipuleerde zouttolerante rijst “hoop biedt voor het wereldwijde voedselaanbod” – maar heeft nog geen aanvraag bij de toelatingsinstantie gedaan voor veldproeven. Directeur Bob Phelps van Gene Ethics hierover: “De realiteit van de gebakken lucht van de GM wetenschappers die een graai doen in de publieke gelden moet gestopt worden zodat er een eind komt aan de verspilling van het schaarse publieke onderzoeksgeld aan mislukte gentechnologische projecten. Nergens heeft een gg-rijst een veiligheidstest voor de volksgezondheid doorstaan en het wordt ook niet commercieel verbouwd.”

Phelps zegt dat deze onderzoekers onlangs hebben gezegd dat onze verzilte grond nieuw leven ingeblazen kan worden. Volgens hen is bodembeheer te moeilijk, maar daarover is geen discussie geweest, en ze bieden vervolgens wel hun dure, patenteerbare, high-tech gentech-optie.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12476

+ Britse Food Standards Agency stopt pro-gentechnologie dialoog

De Food Standards Agency zal stoppen met de geplande GG dialoog. Het 'brede maatschappelijke debat' was geïnstigeerd door het vorige kabinet in samenwerking met ScienceWise en het Centraal Kantoor voor Informatie. In mei 2010 kwam de planning in de knoei toen twee leden van de onafhankelijke sturende commissie, professor Brian Wynne en dr. Helen Wallace, zich terugtrokken vanwege hun zorgen over de eenzijdige pro-gentech houding van de commissie.

Peter Melchett, beleidsvoorzitter van de organisatie voor biologische landbouw The Soil Association zei: "De vorige regering probeerde voortdurend om gg-voedsel aan een sceptisch publiek te voeren. Het was schandalig dat het FSA toeliet dat het werdegebruikt om gg-voedsel aan het Britse volk op te dringen, en daarmee namen ze alweer afstand van hun eigenlijke taak, namelijk het verdedigen van de belangen van de consument."

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12494

+ Lord Sainsbury weer bezig met gg-gewas promotie
Net nadat het 'maatschappelijk debat' van de FSA over GGO's was afgelast, vroeg voormalig wetenschapsminister Lord David Sainsbury om het debat te heropenen, nu onder leiding van de Royal Society en de Academy of Medical Sciences. Het is moeilijk om twee instituten te vinden met een dubieuzere historie inzake gentechnologie. Of instituten waarvan meer leidinggevenden belangen in de gentechwereld hebben.
http://www.powerbase.info/index.php?title=Peter_Lachmann

Ook David Sainsbury heeft een historie van misstappen. En nu alle macht die hij kocht van Blair en New Labour verspeeld is, is er geen goede reden dat zijn ongepaste invloed doorgaat, ondanks zijn enorme rijkdom en zijn investeringen in gentechnologie.

http://www.powerbase.info/index.php?title=David_Sainsbury

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12488

+ Roemeense NGO's willen minister ontslaan vanwege belangen in gentechnologie

Meer dan 70 milieuorganisaties, waaronder het Wereldnatuurfonds, hebben het ontslag gevraagd van de nieuwe minister van landbouw Valeriu Tabara. Dit vanwege zijn banden met de biotech-industrie.
Tabara vertelde de Roemeense krant ”Evenimentul Zilei” dat hij voor Monsanto had gewerkt.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12461

+ Roemeense vakbonden onderhandelen over genetische vervuiling in de landbouw
De grote boerenvakbonden FNPAR en AGROSTAR zijn voor GGO's in de Roemeense landbouw. Ze vragen Roemeense boeren om 2 september in Boekarest te demonstreren. In het eisenpakket van de bonden is de zevende eis "De introductie van de teelt van genetisch gemodificeerde planten, in het bijzonder genetisch gemodificeerde mais en soja."

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12461

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

GG-insecten

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ 'Vrijlaten van gentechmuskieten slecht idee'
De voorgestelde verspreiding van gg-muskieten door het Maleisische Instituut voor Medisch Onderzoek is een slecht idee, schrijft de directeur van het Pesticide Action Network voor Azië en de Pacific (PAN AP) in een officieel bezwaar. PAN AP zegt dat het genetisch bouwen van een muskiet, die een ziekte verspreid, kan leiden tot onverwachte negatieve effecten op de gezondheid van mensen en dieren. Het insect zou bijvoorbeeld schadelijker kunnen worden, agressiever, of de beet kan andere effecten op de gastheer hebben. Bij het plan voor het verspreiden van de muggen behoort ook het spuiten met het pesticide Resigen.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12472

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Verzet

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ USDA aangeklaagd wegens ontwijken verbod gg-suikerbiet
Op 13 augustus 2010 trok rechter Jeffrey White de toelating in van de gg-suikerbiet die door het USDA en de APHIS was afgegeven. Hierdoor werd het planten ervan illegaal. Het Hof vond dat de APHIS niet had voldaan aan de vereisten om te bepalen wat de verwachte milieueffecten zijn en eiste dat het APHIS een milieueffectrapportage zou indienen. Maar de APHIS sloeg de uitspraak bewust in de wind en geeft vergunningen af waarmee de gg-suikerbiet onmiddellijk geplant kan worden.
Nu hebben het Centrum voor Voedselveiligheid (CFA), de Biologische Zadenalliantie, en High Mowing Biologisch Zaad en de Sierra Club de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over die vergunningen.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12473

+ Illegale gg-mais vernietigd in Paraguay
De regering van Paraguay heeft meer dan 40 hectare illegale mais vernietigd. Hiermee is het debat over over gg-gewassen weer in volle gang. Paraguay staat midden in wat wel 'de sojaoorlog' genoemd wordt. Transnationale giganten zoals Cargill en Monsanto hebben jarenlang praktisch onbetwiste politieke invloed genoten, en grote gebieden werden platgebulldozerd voor de Roundup Ready gewassen. Paraguay staat wereldwijd op de 4e plaats van sojaproducerende langen.
Boeren en inheemse bewoners die probeerden hun land te behouden merkten dat hun levensstijl en overleving bedreigd werden door bespuitingen uit vliegtuigen met “agrotoxinen”, en dat ze door gewelddadige groepen werden belaagd die afwijkende meningen probeerden te onderdrukken door de lokale leiders lastig te vallen en zelfs, in een extreem geval, te vermoorden. Die oorlog heeft een nieuwe richting ingeslagen met de introductie van de eerste regering in de geschiedenis van Paraguay die naar de linkse kant neigt. In april 2008 werd de voormalige katholieke bisschop Fernando Lugo president, onder meer door beloften voor een lang verwachte landhervorming, en om de nationale soevereiniteit te heroveren op buitenlandse overheden en transnationale ondernemingen. Die verschuiving is het best zichtbaar geworden in de vernietiging van 44 hectare transgene mais in opdracht van de overheid.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12475

+ NGO's vragen Filipijnen om af te zien van gg-aubergine

Greenpeace en andere leden van het Netwerk tegen GGO's (NO2GMOs) hebben de Filipijnse overheid opgeroepen om alle veldproeven met Bt-aubergine te staken en het voorbeeld van de Indiase overheid te volgen, die een moratorium over de vermarkting van de groente heeft uitgeroepen.

http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12530

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Machtige bedrijven

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ 16 oktober aktiedag tegen agribusiness en Monsanto
Boerenorganisatie La Via Campesina roept op om zaterdag 16 oktober wereldwijd aktie te voeren tegen de rol van agribusinesses zoals Monsanto, en tegen hun vernietiging en inkapseling van de biodiversiteit en leven.

http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12535

+ De deal tussen BP en Berkeley na de olieramp
In 2007 doneerde British Petroleum (BP) 500 miljoen US dollar voor onderzoek aan de universiteit van Berkeley (Californië, VS). Hiermee moesten nieuwe bronnen van energie worden ontwikkeld, voornamelijk door met biotechnologie veredelde biobrandstof-gewassen. Voorzitter Robert A. Malone van BP America Inc. verklaarde dat BP “zich aansloot bij 's werelds beste wetenschappelijke en technologische talenten ter verbetering en bij de uitbreiding van de productie van schone, hernieuwbare energie door de ontwikkeling van nieuwe gewassen.” Met een voor BP kleine investering kocht het de expertise van Berkeley voor de privébelangen van het bedrijf. Expertise die mede is opgebouwd door decennia aan publieke steun.
Maar al het ingehuurde talent hielp BP niet bij het voorkomen van de olieramp, of bij het inperken ervan, er er stroomde meer dan 90 miljoen gallon ruwe olie in de Golf van Mexico, 87 dagen lang. De grootste ecologische ramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten. In een artikel voor de krant “The Daily Californian” vraagt Miguel Altieri: “Hoe kan de Berkeley universiteit haar relatie met BP verantwoorden aan de maatschappij?”

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12478

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Energie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Craig Venter's belooft algenbrandstof
J. Craig Venter, bekend van het Humaan Genoom Project, schept op over zijn plannen om “de hele petrochemische industrie te vervangen” door een brandstofproducerende synthetische alg, die hij zal maken. Maar het lijkt erop dat deze alg alweer een gouden berg is die van klatergoud blijkt te zijn.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12478

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Gentechzalm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Veel groeihormoon in gentechzalm
De Amerikaanse FDA heeft besloten dat gentechzalm eten veilig is. Maar de zalm bevat meer groeifactor IGF-1, en er is een verband tussen die stof en kanker. Een artikel in de Britse krant The Guardian meldt: "Het is niet de eerste keer dat we ons zorgen moeten maken over IGF-1. In de jaren negentig liet de FDA het groeihormoon voor koeien rBGH toe, dat een door gentechnologie gewijzigd groeihormoon is, hier beter bekend als BST. Hierdoor moesten de koeien meer melk geven.” De ondertitel onder een illustratie bij het artikel vraagt “Als zalm en melk en een heleboel andere voedingsmiddelen straks verhoogde concentraties IGF-1 bevatten, op welk moment, precies, moeten we ons daar zorgen over maken?”

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12469

+ Gentechzalm niet alleen een zaak van de VS
Het Canadese Biotechnologie Aktie Netwerk (CBAN) heeft zich bij een groep van 30 Amerikaanse groepen gevoegd, waaronder consumentenbonden, dierenwelzijnsgroepen en milieugroepen, visserij-verbonden en voedselverkopers. Ze eisen dat de FDA de gentechzalm weigert toe te laten. Het CBAN zegt dat de gentechzalm wereldwijde gevolgen heeft omdat er grensoverschrijdende bewegingen zullen zijn met Levende Gemodificeerde Organismen.
Aqua Bounty, het bedrijf dat de gentechzalm maakt, heeft een milieueffectrapportage ingeleverd bij de FDA dat gebaseerd is op het scenario dat zalm-eitjes in Canada geproduceerd worden, die in Panama opgekweekt worden en verwerkt, waarna het product naar de VS gaat. En hoewel het bedrijf claimt dat hun gg-vis onvruchtbaar is, blijkt dat [maar liefst] 5% van de eitjes niet steriel zijn, dus er is kans op ongelukken.

http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12471

+ Chefkoks weigeren gentechzalm
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12477

+ Zelfs als de FDA de zalm goedkeurt, moet Canada ook nog toestemming geven

http://bit.ly/9t6SHf

+ Videos over de gentechzalm

http://www.gmwatch.eu/gm-videosb/34-gm-animals

+ Kom in actie tegen de gentechzalm

http://www.salem-news.com/articles/september062010/ge-salmon-as.php