Print
Het nieuws van augustus 2010

Redactie: Claire Robinson.
Nederlandse vertaling: Chris Hayes. De vertalingen verschijnen ook op gentech.nl.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.

Website: http://www.gmwatch.org
Profiles: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal
Twitter: http://twitter.com/GMWatch
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf


–––––––––––––––––––––––––––––-  
Inhoud
–––––––––––––––––––––––––––––-  

Het laatste nieuws:
* Lobbywatch
* Genetische besmetting
* Gentechvrij voedsel
* De macht van corporaties
* GG zalm
* GG insecten

De rest van de maand in het kort:
* Klonen
* Onderzoek
* Lobbywatch
* Criminele corporaties
* Weerstand en verzet
* Nieuwe toelatingen
* Mislukkingen
* Genetische vervuiling
* Wereldvoedselprobleem
* Over bedrijven

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Het laatste nieuws
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


–––––––––––––––––––––––––––––-  
Lobbywatch
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Vrouwen bevrijd door gentechnologie?
In weer een typisch voorbeeld van schijnwetenschap door Monsanto c.s. heet het nu dat Bt-katoen de vrouwen van Vidharbha bevrijd zou hebben. Vidharbha, Maharashtra is de regio in India waar de meeste Bt-katoen staat, en volgens Vandana Shiva komen hier de meeste zelfmoorden onder boeren voor. Volgens een verslag van onderzoeker Matin Qaim -die positief staat tegenover Monsanto- en zijn collega's heeft Bt-katoen geleid tot meer werkgelegenheid voor de Indiase vrouwen.
Dit is niet het eerste stuk van Qaim, pro-GM landbouweconoom aan de universiteit van Göttingen, dat vanwege het bekrompen wereldbeeld overladen is met kritiek.
http://bit.ly/bJgRcY

Qaim stelt dat vrouwen er door de introductie van Bt-katoen op vooruit zijn gegaan want hun mannen hoeven minder vaak bespuitingen te doen en krijgen daardoor tijd om aan het huishouden te doen. Shiva hierover: "Mannen in de Bt-katoenstreek worden geen huisman. Ze plegen zelfmoord omdat ze zulke hoge schulden hebben... Hoge kosten van gg-zaden en pesticiden leiden tot schulden, schulden tot zelfmoorden, waardoor Bt-katoen-weduwen overbijven. Geen 'bevrijde huisvrouwen' dus."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12449

+ Greenwashing*) van biotechnologie
De ABIC conferentie over de biotech-industrie in de landbouwsector (12-15 september  in Canada) met het motto "de brug tussen biologie en bedrijf" begint met de publieksvriendelijke workshop "Flower Power Biodiesel". Deze conferentie zal zonder twijfel leiden tot prachtige verhalen over hoe noodzakelijk gentech-gewassen zijn om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, waaronder de voedsel- en de energiecrisis. Onder de sponsors van de conferentie zien we Bayer CropScience, het ministerie van landbouw van Saskatchewa (Canada), Genome British Columbia, Novozymes en Ag-West Bio Inc.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12448

*) Greenwashing is het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een bedrijf of organisatie dan dat deze daadwerkelijk is. Deze organisatie doet zich voor alsof zij weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema's omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan 'een likje verf'.  – bron: Wikipedia

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Genetische vervuiling
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Illegale gg-aardappel geplant in Zweden
De Europese Commissie heeft het Duitse chemicaliënproducent BASF gevraagd om een verklaring te geven hoe het kan dat er verboden gg-aardappels op hun velden gepoot zijn in Zweden. De Zweedse autoriteiten ontdekten dat op 11 juni de 'Amadea' variëteit op de velden was geplant terwijl die in de EU verboden is. De autoriteiten hebben opdracht gegeven de velden te ontruimen.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12460

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Gentechvrij voedsel
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Duitse supermarkt biedt gentechvrije melk
EDEKA, het grootste supermarktnetwerk van Duitsland, heeft laten weten dat ze haar afnemers zuivelproducten aanbiedt afkomstig van koeien die geen voer met gentech-gewassen krijgen.
http://bit.ly/aRnyxJ

–––––––––––––––––––––––––––––-  
De macht van corporaties
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Overheid West-Australië partner van Monsanto
Monsanto heeft een minderheidsaandeel van 19,9 procent genomen in de graanveredelaar InterGrain, dat eigendom is van de regering van West-Australië. InterGrain zegt dat het de intentie heeft om een onafhankelijke leverancier van graanvariëteiten te blijven voor alle Australische boeren.
Maar in een radio-interview gaf Brian Whan van InterGrain toe dat ze van plan zijn de beste variëteiten die ze hebben genetisch te manipuleren en dat de verkrijgbaarheid van de gentechvrije versies beperkt zal worden. Dit is in Canada al gebeurd bij Canola (gg-koolzaad). InterGrain richt zich bij de genetische manipulatie op tarwe en gerst.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12445

+ Monsanto voert pro-gentech campagne in Australië op
Monsanto wil met een voorlichtings- en promotiecampagne een eind maken aan de weerstand  die veel consumenten hebben tegen gg-voedsel. Peter O'Keefe, die aan het hoofd staat van de Australische tak van Monsanto, stelde dat biologische landbouw en permacultuur op grote schaal niet rendabel zijn, en dat Australië voor verbeteringen van de landbouwopbrengsten achter dreigt te gaan lopen bij andere landen, doordat ze weigeren om gentechnologie te omarmen.

O'Keefe zei dat er wat gedaan moet worden aan de relatief slechte prestaties van tarwe in vergelijking met andere gewassen. Volgens hem komt dit ten dele door de weerstand van het publiek tegen gg-gewassen en de verlammende regelgeving in Australië.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12446

+ Amerikaanse overheid en biotechbelangengroepen leren onderzoekers een mooie draai te geven aan GM
Onderzoekers op de Filipijnen hebben communicatietrainingen gekregen over bioveiligheid en biotechnologie, aangeboden door USAID en het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA in samenwerking met ondersteunende projecten voor biotechnologie in de landbouw ( ABSP II, ISAAA, en het biotechnologie centrum van de SEARCA).
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12446

+ Adviseur USAID omzeilt Afrikaanse regelgeving biotechnologie
Robert Paarlberg, adviseur van US AID en van de algemeen directeur van Monsanto, heeft "onderzoeken afgerond naar de harmonisatie van regionaal beleid inzake biotechnologie in oostelijk en zuidelijk Afrika, voor de Gemeenschappelijke Markt van Oostelijk en Zuidelijk Afrika (COMESA) over de houding tegenover het accepteren van bioverrijkte voedselgewassen in ontwikkelingslanden, opgedragen door de Stichting Bill and Melinda Gates."

De rol van Paarlberg als adviseur van de CEO van Monsanto sluit mooi aan op de gift van 5,4 miljoen US dollar die de stichting Bill en Melinda Gates schonk aan het stevig door Monsanto gesteunde Danforth onderzoekscentrum. In de St Louis-Post Dispatch, de lokale krant van St Louis (waar de hoofdvestiging van Monsanto is) staat onverbloemd dat het geld van Gates ten dele gebruikt zal worden om langs de Afrikaanse regels over genetische manipulatie te komen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12446

+ Stichting Gates zet deur open voor Cargill
De stichting Bill en Melinda Gates zal 8 miljoen US-dollar geven voor het ontwikkelen van een productieketen voor soja in Afrika, een samenwerkingsverband tussen de non-profit organisatie TechnoServe uit de VS en Cargill. Cargill is misschien wel de grootste handelaar in landbouwproducten ter wereld. Het project dat vier jaar moet duren zal beginnen in Mozambique en Zambia waar het zich richt op 37.000 kleine boeren, en daarna andere regio's toevoegen.

Het Afrikaans Centrum voor Bioveiligheid ACB heeft een rapport gepubliceerd "The Gates Foundation and Cargill push Soya onto Africa". Hierin argumenteen ze dat dat dit project erop gericht is om Cargill een voet aan de grond te laten krijgen op de tot nu toe nog niet aangeboorde Afrikaanse sojamarkt, en uiteindelijk gebruikt zal worden om gg-soja in Afrika te introduceren. Tot nu toe is Afrika kritisch over gentechgewassen.
Volgens het ACB is dit niet de eerste keer dat de stichting Gates ingezet wordt om markten open te breken voor de belangen van corporaties, met concrete producten maar ook voor wat betreft de regelgeving. Het ACB is bang dat boeren die eenmaal in de sojaketen terechtkomen daar moeilijk weer uitkomen, en dat dit ten koste zal gaan van de lokale Afrikaanse landbouwgewoonten en van traditionele gewassen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12452
Het rapport: http://www.biosafetyafrica.net/index.html/images/stories/dmdocuments/Soya_Push_in%20Africa.pdf

+ Uitspraak over het sojalandbouwmodel
“Het sojamodel is een oorlog tegen de bevolking, het ontvolkt het platteland, en het elimineert ons collectieve geheugen. Het doel ervan is dat mensen in steden terecht komen waar ze brave consumenten moeten worden, die consumeren wat de markt ze biedt. De resultaten van dit model gaan verder dan de grenzen van de nieuwe Sojarepublieken. De ontmenselijking van de landbouw en de ontvolking van het platteland ten voordele van de corporaties neemt toe in het Noorden en in het Zuiden.”
Javiera Rulli in United Soya Republics: The Truth about Soya Production in Latin America
('Verenigde Sojarepublieken: De waarheid over de sojaproductie in Zuid Amerika').

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Gentechzalm
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ FDA laat gentechzalm toe
Een gentech-zalm die twee keer zo snel groeit als normaal is volgens het oordeel van de Amerikaanse keuringsinstantie FDA veilig voor consumptie, en vormt nauwelijks risico voor het milieu.
Hun oordeel maakt de weg vrij voor het commerciële teelt van gg-dieren voor voedsel, mogelijk later deze maand. De ontwikkelaars van Aquabounty Technologies verwachten dat de zalm in de komende twee jaar op de schappen van de supermarkt zal verschijnen. De gepatenteerde AquAdvantage zalm bevat het gen van het groeihormoon van de sneller groeiende Atlantische chinookzalm, en DNA van een vraatzuchtige aalsoort.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12459

Reactie van GMWatch: Deze zalm bevat meer groeihormoon in zijn bloed dan normale vissen. Er is een helder verband tussen het functioneren van groeihormoon en kanker. Zou het FDA hier niet tenminste onderzoek naar moeten doen?
http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/7983700/Fast-growing-GM-salmon-safe-to-be-farmed-and-eaten.html

+ Geen veiligheidstesten gedaan op gg-zalm
Aqua Bounty, het bedrijf dat de gg-zalm samengesteld heeft, heeft alle door de FDA vereiste gegevens ingestuurd, zegt bestuursvoorzitter Ronald Stotish, maar er zijn geen klinische proeven gedaan bij dieren of mensen. De zalm heeft een aantal smaaktests gedaan en volgens Stotisch vinden mensen het "prima".
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12450

Interview over de gg-zalm: http://www.youtube.com/watch?v=bUVGFyaNuRI

+ FDA geeft incomplete dataset van de gentechzalm vrij
Een brede coalitie van consumenten- en milieugroepen, samen met commerciële en recreatieve vissersverbonden, koks en winkels, hebben kritiek op de beperkte hoeveelheid gegevens die de FDA heeft vrijgegeven over de gg-zalm. Ze noemen het ”onvoldoende en onacceptabel”.

"Voor de miljoenen consumenten, vissers en aandeelhouders die de gevolgen van dit FDA-besluit zullen ondervinden is de onvolledige informatie die er nu is gewoon te weinig, en te laat" aldus Andrew Kimbrell van het Centrum  voor Voedselveiligheid CFS. "Het fundamenteel ontoereikende proces bij de FDA gaat lijnrecht in tegen de opdracht van president Obama voor openheid en transparantie bij de overheid."

Er zijn onlangs stukken beschikbaar gekomen op de website van de FDA. De data die ze geven zijn nogal karig gezien het feit dat de FDA 10 jaar de tijd heeft gehad om het product te beoordelen. De studie naar wijzigingen in de morfologie omvat slechts 12 vissen. Bij de beperkte studie naar mogelijke allergische reacties zijn slechts 6 vruchtbare en 6 onvruchtbare vissen gebruikt.

Dat zijn niet voldoende exemplaren om een complete analyse te maken over hoe deze vissen in een commerciële kwekerij zullen opgroeien, en wat voor gevolgen ze hebben  voor gezondheid en veiligheid. In plaats van het bedrijf te vragen om nieuw onderzoek te doen met voldoende exemplaren, adviseert het FDA om de vis niet in de VS te kweken maar om de eieren in Canada te produceren en de vis te laten opgroeien in Panama. Daarna kan de vis in de VS geïmporteerd worden.

Onder het materiaal dat de FDA vrijgegeven heeft zijn stukken over de wijze van gen-overdracht en het gen-construct, en de chemische samenstelling van vlees van de gg-vissen in vergelijking met andere kweekzalmen. Maar het FDA heeft niet gevraagd om voedselproeven op de lange termijn.

"Zonder de vereiste testen en veiligheidsgegevens kunnen we niet bewijzen of de transgene zalm veilig is voor consumptie” zegt Michael Hansen, wetenschapper bij de consumentenorganisatie Consumers Union.
http://www.gmwatch.eu/latest-listing/1-news-items/12457-fda-releases-incomplete-data-on-gm-salmon

+ Protesteer tegen de gentechzalm
http://www.salem-news.com/articles/september062010/ge-salmon-as.php

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Gentech-insecten
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Gentechmuggen worden mogelijk vrijgelaten in Maleisië
Het Nationale Bioveiligheidsbestuur van Maleisië beoordeelt een aanvraag van het Instituut voor Medisch Onderzoek (IMR) Maleisië voor het verspreiden van transgene muggen in de strijd met de slaapziekte dengue. In het experiment worden mannetjesmuggen van de soort 'Aedes aegypti' vrijgelaten die een 'killer'-gen bevatten. Deze muggen zullen met wilde wijfjesmuggen paren en door het gen zal hun nageslacht  doodgaan.
De Consumentenbond van Penang (CAP) en Sahabat Alam Malaysia (SAM) roepen op om dit experiment en alle verwante experimenten te verbieden omdat de risico's niet goed zijn beoordeeld.
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12458-gm-mosquitoes-may-be-released-in-malaysia


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
De rest van het nieuws in het kort
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Voor diegenen die onze Engelstalige weekoverzichten niet volgen.

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Klonen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Vlees van gekloonde dieren komt de Europese voedselketen in
De Britse FSA zegt dat vlees van drie nakomelingen van een gekloonde koe in de Europese voedselketen zijn gebracht. De FSA kon niet met zekerheid zeggen of er ook melk van gekloonde nakomelingen is verkocht.
De FSA zei dit na een onderzoek dat geïnitieerd werd door een verslag in het dagblad de  International Herald Tribune van een maand geleden. In het artikel zei een anonieme Britse boer die koeien houdt voor de zuivel dat hij een koe heeft die een nakomeling is van een kloon uit de VS. Amerikaanse autoriteiten vinden dat voedsel van gekloond vee en andere gekloonde dieren veilig is voor consumptie.
http://www.nytimes.com/2010/08/14/business/global/14clone.html?src=busln
http://www.bbc.co.uk/news/uk-10942050
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12401
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12403

+ De gevolgen van klonen op de gezondheid van dieren
In verslagen van klonen bij schapen, koeien en muizen werden de volgende problemen gemeld:
* abnormale placenta,
* te sterk gegroeide foetus, langere dracht,
* dood geboren baby's, hypoxie, problemen met de bloedcirculatie en ademhaling, postnatale zwakheid,
* verhoogde lichaamstemperatuur bij de geboorte,
* misvormingen van de urineleiders en genitaliën,
* misvormingen in de lever en de hersenen,
* slecht functioneren van het immuunsysteem, misvormingen van gerelateerde organen,
* infecties met bacteriën en virussen.
(Uit het TestBiotech rapport: “Cloned farm animals – a 'killing application'?”
http://bit.ly/a8y047 (PDF))

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Onderzoek
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Argentinië: geweld tegen voorlichting glyfosaat
In 2009 werden de onderzoeksresulaten van de Argentijnse onderzoeker Dr. Andres Carrasco bekendgemaakt. Hij vond zelfs bij zeer lage concentraties glyfosaat (dat is de werkzame stof in Roundup) geboorteafwijkingen bij kikkers. Op 7 augustus dit jaar zou Carrasco een lezing geven over zijn onderzoek in La Leonesa (Argentinië), waar veel activisme is tegen het gebruik van glyfosaat op rijst en gg-soja. Maar activisten, belangstellenden en ambtenaren werden aangevallen door een georganiseerde gewelddadige groep. Drie mensen raakten ernstig gewond. Carrasco en zijn collega sloten zichzelf op in een auto en werden omsingeld door mensen die met geweld dreigden, en twee uur lang op de auto sloegen. Getuigen herkenden locale ambtenaren en een locale rijstproducent tussen de aanvallers. Het vermoeden is dat de aanval georganiseerd was door de machtige economische belangen achter de locale agro-industrie.

Amnesty International verzoekt mensen om de regering van Argentinië te vragen om een onafhankelijk onderzoek naar dit incident, en om te vragen naar onderzoek naar de gezondheidseffecten van de bespuitingen op de locale bevolking.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12418
[Opmerking van de vertaler: excuses, deze oproep is inmiddels verlopen.]
Meer over het onderzoek van Carrasco: http://bit.ly/ZsLBV

+ GG-tarwe vatbaar voor ziekten
Eerder meldden we al het Zwitserse onderzoek waaruit bleek dat gg-tarwe variëteiten in de kas goed resistent zijn tegen schimmel, maar buiten de kas erg vatbaar bleken te zijn voor de giftige schimmel moederkoren, en ook daalde de opbrengst buiten de kas soms met 50%. Testbiotech roept op tot verplichte stress-testen voordat gg-planten worden toegelaten.
Christoph Then van de Duitse deskundigengroep Testbiotech: "De Zwitserse resultaten laten zien dat er een groot manco is in de manier waarop risico's worden beoordeeld bij genetisch gemanipuleerde planten. Tot nu toe weten we niet genoeg over hoe de planten reageren op milieuomstandigheden zoals klimaatswijzigingen.
De door gentechnologie ingebrachte gensequenties worden niet gereguleerd door het plantengenoom. Hun stabiliteit moet systematisch onderzocht worden onder verschillende omstandigheden."
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12402

Interessante uitspraak uit een bericht over gg-tarwe waarvoor Syngenta de belangrijkste bron is: "De meeste mensen in de industrie verwachten dat gg-tarwe niet op de markt komt voor 2024."
http://greenbio.checkbiotech.org/news/syngenta_wheat_breeding_program_takes_many_faceted_approach

–––––––––––––––––––––––––––––-  
LOBBYWATCH
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Stichting Gates koopt aandelen Goldman Sachs en Monsanto
De Stichting Bill en Melinda Gates profiteerde van lage aandelenprijzen in het tweede kwartaal om een half miljoen aandelen Goldman Sachs Group Inc. aan haar portfolio toe te voegen.
In de top vijf van de aandelenportefeuille van de Stichting Gates staan McDonald's, Coca Cola, en Waste Management Inc, een vervuilende bedrijf dat handelt in chemisch afval. Dat zijn vreemde keuzen voor een stichting die het verbeteren van de gezondheid als belangrijkste del heeft. Ze hebben ook aandelen van Exxon Mobil.
Opmerking: banken zoals Goldman Sachs maken grote winsten door te speculeren met de prijzen van belangrijke gewassen als koffie, cacao en tarwe, volgens het rapport van de World Development Movement: "De Grote Hongerloterij: hoe de speculaties van banken leiden tot voedselcrisis." Volgens dit rapport heeft Goldman Sachs niet alleen de honger verergerd, maar ook lange-termijn schade veroorzaakt aan de strijd tegen armoede in de wereld. Ze noemen ook de Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley en JP Morgan.
http://www.wdm.org.uk/food-speculation/great-hunger-lottery-how-banking-speculation-causes-food-crises
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12421
http://www.gurufocus.com/news.php?id=104835

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Criminele corporaties
–––––––––––––––––––––––––––––-

+ Menselijke proefkonijnen in het biotech-lab in de kou gezet
David Bell werkte bij Agraquest, een biotechnologiebedrijf in Californië. Hij kreeg in de tijd dat hij daar werkte een aantal aandoeningen aan het luchtwegstelsel, waaronder de longziekte histoplasmose. Hij wijt zijn slechte gezondheid aan de blootstelling aan de bacterien, schimmels en insecten waar hij in 1998 mee werkte. Maar een rechter bepaalde dat het niet door het werk kwam, zodat David Bell de enorme medische kosten zelf moet betalen. “Het is nogal wat om een klein inkomen te hebben en dan rekeningen te krijgen van 12.000 tot 17.000 US dollar,” legt Bell uit.

Naast hem zijn er vele werkers uit de biotechnologie in het land die ziek zijn geworden maar niet beschermd worden door de ARBO-wetten en vergoedingsregelingen.

In de afgelopen 12 jaar kreeg Bell vier operaties aan de sinussen, en maandelijks krijgt hij infusen met immunoglobuline om zijn verzwakte afweersysteem te ondersteunen.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12414

+ Monsanto beperkt toegang tot gentechvrije sojazaden
Brazilië exporteert gentechvrije sojabonen en sojaproducten naar Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot Brittannië en Japan. Veel daarvan, met name de sojameel, wordt gebruikt in diervoeder. Ricardo Tatesuzi de Sousa, directeur van de Braziliaanse associatie van producenten van gentechvrije granen ABRANGE, zegt dat de export van gentechvrije soja toeneemt en dat de scheiding van de soja's nooit een probleem was: “Wij hebben alle logistiek zo georganiseerd dat de scheiding gegarandeerd is. Het is niet moeilijk om te doen voor ons, je moet gewoon de boeren organiseren, en afzetmarkten die een meerprijs aan de boeren willen betalen.”
De uitdaging is nu dat Monsanto haar macht over de zaadmarkt misbruikt door de toegang tot gentechvrij sojazaad te beperken. Tatesuzi de Sousa zegt dat daardoor het marktaandeel gentechvrije soja gezakt is van 45% naar 40%.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12404

+ 25 jaar na Bhopal
25 jaar na de giframp in Bhopal (India) heeft de premier van India gevraagd om de uitlevering van de toenmalige manager van Union Carbide.
Artikel in het Duits: http://taz.de/1/politik/asien/artikel/1/die-unendliche-katastrophe/

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Verzet
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Overwinning in de VS: rechter draait toelating gg-suikerbieten terug
Een rechter in het noorden van Californië heeft de vergunning van het Amerikaanse ministerie van landbouw USDA voor Roundup Ready suikerbieten ingetrokken. Daar hadden het centrum voor voedselveiligheid CFS, de Alliantie voor Biologische Zaden, High Mowing Biologische Zaden en de natuurbeschermingsorganisatie Sierra Club om gevraagd.
In september 2009 bepaalde de rechter dat de USDA de Nationale Milieubeschermingswet NEPA had overtreden door dit door Monsanto gemaakte gentechgewas toe te laten zonder een milieu-effect-rapportage te maken. Het gewas is resistent gemaakt tegen Monsanto's onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, die de boeren moeten kopen bij de gepatenteerde bietenzaden.
De rechter maakte de toelating ongedaan en verbood aanplant en verkoop totdat er voldaan is aan de NEPA en alle andere wetten die van toepassing zijn. USDA schat dat de MER in 2012 af is.
Paul Achitoff van Earthjustice, hoofd van de aanklagers, zei: “Telkens weer negeert de USDA de wet en voldoet ze niet aan haar plicht om het milieu te beschermen en om de Amerikaanse landbouw te beschermen tegen gentechgewassen die ontworpen zijn om giftige chemicaliën te verkopen. Telkens weer zijn het burgers die de USDA daar via de rechter aan moeten herinneren.”
In de uitspraak staat dat “de fouten van de USDA niet triviaal zijn” en dat “er zorgen zijn dat de verdediging het proces niet serieus nemen” en “hoewel de regelgeving gericht is op de bescherming van het milieu ” de USDA en de suikerbietenindustrie zich meer zorgen maken over de economische consequenties voor henzelf maar “er niet in slagen om duidelijk te maken dat ze ernstige economische schade leiden voor een volledig economische analyse is gemaakt.”
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12417-judges-ruling-uproots-u se-of-gm-beets

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Toelatingen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Filipijnse boeren protesteren tegen test Bt-aubergine
Boerengroepen protesteerden bij de veldproeven met Bt-aubergine op de Filipijnen.
Kom in actie en teken de petitie om de boeren te steunen:
http://bit.ly/9tXwEe
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12413

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Mislukkingen
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Monsanto stopt met gg-Canola in Zuid Afrika
Monsanto heeft de aanvraag voor veldproeven met gg-Canola in Zuid Afrika ingetrokken. Het Afrikaanse Centrum voor Bioveiligheid ACB is blij met het nieuws. Het ACB maakte in september 2009 bezwaar tegen de proeven vanwege onacceptabele gevaren voor het milieu, waaronder genen die in wilde planten terecht zouden komen. De toelatingsautoriteiten in Zuid Afrika deelden die zorg en vroegen Monsanto twee keer om aanvullende informatie over de bioveiligheid. Monsanto besloot daarop om de aanvraag terug te trekken, wat er op wijst dat ze niet in staat waren de veiligheid aan te tonen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12423

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Genetische vervuiling
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ GG-gewassen in de VS in het wild terecht gekomen
Onderzoekers in de VS hebben nieuw bewijs gevonden dat gg-gewassen kunnen overleven en voortplanten in het wild, mogelijk decennia lang. Een team van de universiteit van Arkansas zocht op het platteland van de staat Noord Dakota naar verwilderde Canola (koolzaad). In 80% van de verwilderde Canolaplanten vonden ze transgenen. Ze denken dat deze genen de planten helpen om onkruidbestrijdingsmiddelen te overleven.
http://www.gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=12408

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Het werelvoedselprobleem
–––––––––––––––––––––––––––––-  

Twee stukken in de media laten zonder het zo te bedoelen zien dat de biotech-industrie liegt als ze zeggen dat genetische manipulatie nodig is om veel meer voedsel te produceren om de wereld te voeden. Het is duidelijk dat het voeden van de wereld draait om politieke wil:

+ Armen verhongeren tussen overvloed
Volgens een recent onderzoek wordt jaarlijks 40% van het in Amerika geproduceerde voedsel weggegooid, en slechts 2% van dit afval wordt gecomposteerd. Voedselafval is nu de tweede grootste afvalstroom die op de vuilnisbelten terecht komt waar het methaan produceert, een sterk broeikasgas dat klimaatsverandering verergert. Die klimaatsverandering is weer funest voor de voedselproductie.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12415

+ Armen van India verhongeren terwijl graan rot in de silo's
In India woont een kwart van de hongerende wereldbevolking en een derde van de ondervoede kinderen. Tegelijkertijd heeft de overheid een overschot aan granen in voorraad.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12415

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Bedrijfsnieuws
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Monsanto verlaagt technologietoeslag op zaad
Monsanto zal de toeslagen op SmartStax mais met 67% verlagen vergeleken met de prijzen in 2010 en met 75& voor Roundup Ready 2 Yield sojabonenzaaigoed.
Het is onduidelijk of dit te maken heeft met een anti-kartel onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, naar monopolie-praktijken bij Monsanto en andere zaadgiganten.
http://www.businessweek.com/news/2010-08-12/monsanto-cuts-seed-premiums-up-to-75-jpmorgan-says.html