Print
Januari 2010

GMWatch heeft een fanpagina op Facebook (bedankt Annie!), kome er bij, en nodig al je vrienden uit! En vergeet niet om onze Twitter te volgen voor het laatste nieuws:

Claire Robinson, redactie maandelijks overzicht

Website: http://www.gmwatch.org
Profielen: http://www.spinprofiles.org/index.php/GM_Watch:_Portal
Twitter: http://twitter.com/GMWatch
Facebook: http://www.facebook.com/pages/GMWatch/276951472985?ref=nf

Je kunt nu ook een e-mail abonnement nemen op deze vertaling: stuur een mail aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met als bericht subscribe gmwatch-nl

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.
Vertaling: Chris Hayes.

–––––––––––––––––––––––––––––-  
INHOUD
–––––––––––––––––––––––––––––-  
10 redenen tegen gentechvoedsel
India: schandaal rond toelating Bt-brinjal
Wereldvoedselprobleem
Onderzoek
Overig nieuws

–––––––––––––––––––––––––––––-  
10 redenen tegen gentechvoedsel
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ 10 Redenen-folder vernieuwd
We hebben onze folder bijgewerkt waarin in goed leesbare en onderbouwde tekst "10 redenen waarom we geen gentechvoedsel nodig hebben" worden gegeven:
http://www.gmwatch.org/10-reasons-why-we-dont-need-gm-foods
Als je het wilt printen om het te verspreiden kun je hier een pdf vinden: http://www.gmwatch.org/images/stories/10reasons.pdf

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
India: reacties op de toelatingsprocedure van Bt-brinjal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

+ Meer dan honderdduizend IndiÎrs vasten tegen Bt-brinjal, voor voedselonafhankelijkheid
Op 30 januari, Martelarendag, hebben meer dan 100.000 IndiÎrs een dag gevast en een kaarsenwake gehouden om de te benadrukken dat de moeizaam verworven onafhankelijkheid, indertijd geleid door Mohandas 'Mahatma' Gandhi, nu niet verkwanseld moet worden aan agro-business multinationals, met hun technologieÎn zoals gentech-zaden. Hun boodschap: "Gedenk de Mahatma, stop Bt-brinjal en Bescherm India's zaad- en voedsel-onafhankelijkheid".
http://gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11901:more-than-100000-indians-fast-against-gm-crops
http://bit.ly/a55a7C

+ Burgers van India eisen democratisch proces terug inzake gg-Brinjal
Heb je wel eens het gevoel gehad dat de toelatingscommissies voor gentechgewassen wel eens een gebrek aan transparantie vertonen, en hun laars lappen aan de democratie en wetenschappelijke nauwkeurigheid?

Kijk dan eens hoe ze in India de macht terugnemen die was weggegeven aan corporaties, en de politici en wetenschappers die die corporaties in hun zak hebben.

We hebben een verzameling documenten op onze site geplaatst (http://www.gmwatch.org/ – Latest News) die geschreven zijn door onafhankelijke wetenschappers en andere experts om de Indiase overheid te laten weten wat er mis is met het recente advies voor Bt-brinjal (aubergine met ingebouwd insecticide). Verderop in dit overzicht staan ook links naar die documenten.

De toelatingsprocedure blijkt gebaseerd te zijn op broddelwetenschap afkomstig van gentech-bedrijf Mahyco (een dochterbedrijf van Monsanto), dat deze Bt-brinjal gemaakt heeft. De door Mahyco gevonden gegevens zijn niet volledig openbaar en werden niet beoordeeld door onafhankelijke experts.

In reactie op het verzet tegen de toelating heeft de Indiase minister voor Milieu en Bossen een inspraakprocedure en een analyse gestart.

Een groep van burgers, onafhankelijke wetenschappers en andere deskundigen hebben facetten van Bt-brinjal naar buiten gebracht die Mahyco en de vrienden van Mahyco bij de Indiase overheid niet in de openbaarheid wilden brengen.

Meer achtergronden over Aruna Rodrigues, de voornaamste vertegenwoordiger in de rechtzaak over GGO's bij het Indiase Hooggerechtshof:
http://gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11898:indias-citizens-reclaim-democratic-process-on-gmos
http://bit.ly/aTXCzH

+ De echte gegevens over Bt-brinjal
NIEUW: Prof. Seralini's antwoord op het rapport van ECII (de toelatingscommisse GGO's) aan het GEAC over Bt-brinjal ñ Deel 1 & 2
http://bit.ly/bt2l9H
http://bit.ly/d4h03W

Reactie op de conclusies van de Expertcommissie over Bt-brinjal door microbioloog dr. Johannes Manjrekar:
http://bit.ly/bzVN2V

Waarom Bt-brinjal niet in de voedselketen zou moeten komen, door immunoloog en bioloog dr. David Schubert:
http://bit.ly/c7cRjI

Gezondheidseffecten en de risico's van Bt-voedsel, en verstrengeling van belangen bij de toelating van Bt-brinjal ñ een brief van gezondheids-professionals aan de minister:
http://bit.ly/cIsaXN

Gezondheidseffecten van transgene Bt-brinjal ñ door CRIIGEN lid dr. JoÎl Spiroux de VendÙmois, MD
http://bit.ly/b7dXAd

Gezondheidsricico's van Bt-brinjal, door dr. Arpad Pusztai:
http://bit.ly/bFziyy

Geen lange-termijn veiligheidsonderzoek naar Bt-brinjal ñ brief aan de Indiase Raad van Medisch Onderzoek, door Aruna Rodrigues:
http://bit.ly/9lVs88

Nieuwe plaag (Mealy Bug) op Bt-katoen in India en Pakistan: het nieuwe gevaar dat kwam met Bt-katoen, door dr. Mae-Wan Ho:
http://bit.ly/cKJ5c8

Bt-katoen en landbouwhuisdieren: de gezondheidsgevolgen, door dr. Sagari R Ramdas:
http://bit.ly/aTL1ho

Bt-katoen en de dood van landbouwhuisdieren: de brief van Sagari R Ramdas aan de minister van milieu:
http://bit.ly/cWJcYf

Bt-brinjal en het ontbreken van veiligheidstesten – addendum door dr. Sagari R Ramdas:
http://bit.ly/bO1l4Q

Moleculaire karakterisering van Bt-brinjal "onvoldoende", resultaten "onvoorspelbaar" door genetisch ingenieur dr. David Williams:
http://bit.ly/bO2f9h

Reactie op de risico-analyse van Bt-brinjal, door dr. Doug Gurian-Sherman:
http://bit.ly/by1OFl

Analyse Bt-brinjal "te zwak uitgevoerd" om veiligheid aan te nemen, door prof. Jack Heinemann – deel I
http://bit.ly/ct9rPc

Analyse Bt-brinjal "te zwak uitgevoerd" om veiligheid aan te nemen, door prof. Jack Heinemann – deel II
http://bit.ly/cT2wrP

Risicobepaling van toxinen uit Bt ñ belangrijke peer-reviewed studie, door Christoph Then:
http://bit.ly/a3ngla

Moeten IndiÎrs hierop vertrouwen? Het verhaal van de expertcommissie die Bt-brinjal aanbeveelt, door Kavitha Kuruganti:
http://bit.ly/d1W17V

Antwoord op de expertcommissie over Bt-brinjal, door Kavitha Kuruganti ñ deel I
http://bit.ly/agV18j

Antwoord op de expertcommissie over Bt-brinjal, door Kavitha Kuruganti ñ deel II
http://bit.ly/9Nt3hN

Antwoord op de Expertcommissie over Bt-brinjal, door Kavitha Kuruganti ñ deel III
http://bit.ly/8XTbXN

Antwoord op de Expertcommissie over Bt-brinjal, door Kavitha Kuruganti ñ deel IV
http://bit.ly/aNMOD8

Beroep over Bt-brinjal, door vertegenwoordigers van boerengroepen  aan de minister:
http://bit.ly/9tyY5Q

"GM feiten" door een vertegenwoordiger van boerengroepen aan de minister van milieu:
http://bit.ly/duWjJR

Biologische katoen besmet door gg-katoen:
http://bit.ly/bEmete

Gentechvrije soja besmet door gg-katoen, en de invloed op de export:
http://bit.ly/c60XoZ

Er is een nog een goede verzameling van expert-reacties over Bt-brinjal en de toelating ervan op http://www.indiagminfo.org/four/experts-feedback.htm

+ "Vader van de Groene Revolutie" Swaminathan zegt Nee tegen gg-brinjal
Volgens een verslag van de Indiase dichter en milieuactivist  Smt Sugathakumari heeft de 'Vader van de Groene Revolutie', prof. M. S. Swaminathan, die niet tegen alle gg-gewassen is, gezegd dat Bt-brinjal niet geÔntroduceerd zou moeten worden om drie redenen:

* de tests zijn niet gedaan door een onafhankelijk instantie van de overheid, maar was slechts gebaseerd op in besloten kring gegenereerde data (dit deed Sugathakumari denken aan zijn eigen aanbevelingen in 2004 voor het opzetten van een internationaal gekwalificeerd laboratorium voor dit doel);
* de consumptie van grondig ongeteste Bt-brinjal is vergelijkbaar met tabak ñ een kwestie van chronische toediening;
* Bt-brinjal zou niet geÔntroduceerd moeten worden in hotspots van landbouw-biodiversiteit, aangezien het ten koste zal gaan van de inheemse variÎteiten.   
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11863:swaminathan-says-qnoq-to-bt-brinjal
http://bit.ly/8kbfjb

+ Kolonisatie door contaminatie
Indiase biotechnologen hebben gewaarschuwd dat gg-brinjal illegaal op de Indiase markt kan komen als de overheid de toelating uitstelt of afstelt.

"Er zijn meerdere voorbeelden bekend van transgene gewassen die in het open veld werden uitgeprobeerd of die nog in het lab waren hun weg vonden naar de boeren voordat ze formeel toegelaten waren en klaar waren voor commercialisatie.
De Indiase autoriteiten zouden de commercialisatie van transgene brinjal toe moeten staan voordat het illegaal op de boerderijen en op de markt komt," aldus dr. Shanthu Shantharam, voormalig gg-gewas-regulator bij het Amerikaanse ministerie van Landbouw(USDA).

Reactie van GM Watch: Dit lijkt wel afpersing, of kolonisatie door contaminatie: parafraserend ìje krijgt Bt-brinjal of je het wilt of niet, dus maak het maar legaal want dan lijkt het alsof je het onder controle hebt.î
Overigens, we hoorden van iemand die de publieke hoorzitting over Bt-brinjal in Andhra Pradesh (India) op TV zag, dat een boer geciteerd werd die beweerde dat hij het nog niet toegelaten Bt-brinjal al verbouwd.
http://gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11902:biotechs-colonisation-by-contamination
http://bit.ly/cVhWce

+ De chaos die Bt-brinjal heet
In Noord-Gujarat (India) klagen boeren dat enkelen van hen hybride zaden hebben gekregen van de Maharashtra Hybride Zaad Compagnie (Mahyco) 'om uit te proberen' op hun land.
http://gmwatch.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11902:biotechs-colonisation-by-contamination
http://bit.ly/cVhWce
Soortgelijke verslagen uit Maharashtra (India)
http://bit.ly/c33zww

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Het Wereldvoedselprobleem
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Voedselhulp Groot BrittanniÎ negeert kleinschalige landbouw
Parlementsleden hebben kritiek geuit op het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking DfID wegens het over het hoofd zien van een afname van de steun voor landbouw in internationale ontwikkeling en het negeren van de belangen van kleinschalige boeren die het grootste aandeel hebben in de voedselproductie in de minder geÔndustrialiseerde landen.
Een nieuw rapport van de partij-onafhankelijke groep APPG ìWhy no thought for food?î over landbouw en voedsel voor ontwikkeling, onthult dat de uitgaven voor landbouwprogramma's slechts 3 procent uitmaken van de jaarlijkse uitgaven van de DfID.

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11905:uk-overseas-aid-ignoring-small-scale-agriculture
http://bit.ly/aulh7c

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Onderzoek
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Dieren die opgroeien met gg-voedsel zijn anders
Dieren die gg-voedsel krijgen ZIJN anders dan dieren met een gentechvrij dieet, volgens een belangrijke wetenschappelijke literatuurstudie door prof. Jack Heinemann. Dit is een directe uitdaging voor de Europese voedselautoriteit EFSA en de FSA, die altijd hebben volgehouden dat er geen verschillen zijn tussen deze dieren en dat er dus geen reden is om de verzoeken van consumenten te honoreren om de aanvoer van gg- en gg-vrij diervoeder te scheiden en te labelen.

Een samenvatting van de bevindingen:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11841:are-animals-fed-gm-feed-different
http://bit.ly/7URhyQ
De complete studie: http://bit.ly/4HcJuJ

+ GG-landbouw zonder mechanisch wieden legt niet meer koolstof vast
Bij het ploegen van landbouwgrond komt koolstofdioxide vrij, en Monsanto c.s. hebben lang volgehouden dat dit betekent dat bij het verbouwen van gg-gewassen zonder mechanische grondbewerking en ploegen (no-till agriculture of conservation tillage) klimaatvriendelijker is.

Monsanto probeert met deze redenering de no-till methode met gg-gewassen toegelaten te krijgen als erkend middel om de CO2 uitstoot te verminderen. Hiermee zou deze vorm van no-till gebruikt kunnen worden in de emissiehandel met grote inkomsten tot gevolg.

Maar volgens een bespreking door de Unie van Verontruste Wetenschappers (UCS)
staat in recente wetenschappelijke literatuur nergens dat no-till met gentech-gewassen beter koolstof in de bodem vastlegd dan een teeltwijze waarin ook geploegd wordt. De schijnbare voordelen van no-till in eerdere studies was een meetfout, veroorzaakt doordat bodemmonsters alleen aan de oppervlakte genomen werden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11874:gm-no-till-sequesters-no-more-carbon-than-ploughing
http://bit.ly/bddu6I

+ Biologische landbouw beter tegen klimaatsverandering
Biologische landbouw slaat meer koolstof op in de bodem dan de reguliere landbouw. Er worden minder broeikasgassen uitgestoten dan bij de conventionele landbouw omdat er geen op fossiele brandstoffen gebaseerde pesticiden en kunstmest gebruikt wordt. Door de combinatie van een hogere bodemvruchtbaarheid en een flexibele vruchtwisseling is biologische landbouw beter aan te passen aan de effecten van klimaatsverandering, en in ontwikkelingslanden beter geschikt om de voedselproductie te verhogen. Dat zijn de bevindingen van een nieuw verslag door de UN Voedsel en Landbouworganisatie (FOA) over biologische landbouw en koolstof-binding.
Download het FOA verslag van: http://ow.ly/YFSf

–––––––––––––––––––––––––––––-  
Overig nieuws
-voor wie de weekoverzichten gemist heeft-
–––––––––––––––––––––––––––––-  

+ Onderzoeker pharma-gewassen wordt nieuwe directeur Brits landbouwonderzoekscentrum
De nieuwe directeur van Rothamsted Research, een belangrijk landbouwkundig onderzoeksinstituut in Groot BrittanniÎ, is prof. Maurice Moloney, onderzoeker van genetisch gemanipuleerde pharmagewassen. Rothamsted wordt voornamelijk uit publiek geld gefinancierd.

Moloney stond aan het hoofd van de groep in CaliforniÎ die 's werelds eerste gg-oliezaden ontwikkelde, wat resulteerde in Roundup Ready Canola (koolzaad). Hij bezit meer dan 300 patenten over biotechnologie bij planten en is hoofd wetenschappelijk onderzoek bij SemBioSys Genetics, een bedrijf in Calgary (Canada).

In een reactie op zijn aanstelling wijst Emma Hockridge van de Soil Association (de Britse belangenorganisatie voor de biologische sector) het recente verslag van de IAASTD die concludeert dat gentechnologie weinig te bieden heeft bij het oplossen van de belangrijkste wereldwijde hordes voor voedsel en landbouw. "Rothamsted heeft iemand nodig die de onderzoeksagenda voor agro-ecologische landbouw behartigt, zoals de IAASTD dat wil".

GM Watch noemt de aanstelling ìniets anders dan een oorlogsverklaring aan zowel de bezorgde burgers inzake gg-gewassen, als aan de conclusies van het IAASTD rapport".

GM Freeze zegt dat de aanstelling îop een zeer duidelijke en betreurenswaardige wijze aangeeft welke richting de BBSRC op wil met landbouwkundig onderzoek".
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11862:anger-at-new-rothamsted-director
http://bit.ly/baJH4o
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11866:more-concern-over-new-rothamsted-ceo
http://bit.ly/bZIOsF

+ Hoofd Europese Voedselautoriteit verkast naar Syngenta
Suzy Renckens, het voormalig hoofd van het GGO-panel bij de Europese voedselautoriteit EFSA, is van dit regulerend instituut overgestapt naar de gentech-industrie, naar een post bij Syngenta. De EGSA heeft hier geen enkel bezwaar tegen gemaakt en ook geen beperkingen opgelegd.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11848:revolving-door-at-efsa
http://bit.ly/6jG7ix
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11858:close-efsas-open-doors-to-industry
http://bit.ly/5PkIzM

+ Bill Gates Stichting = Monsanto
De nieuwe directeur voor Landbouwkundige Ontwikkeling bij de Bill & Melinda Gates Foundation is Sam Dryden, van Union Carbide (het bedrijf dat de chemische ramp in Bhopal veroorzaakte) en Monsanto. Dryden heeft ook banden met de Wereldbank, de Rockefeller Foundation, het agrichemisch bedrijf Celgro en biotechbedrijf Emergent Genetics.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11842:gates-man-ex-monsanto-ex-union-carbide
http://bit.ly/7qaXb1

+ Voormalig Brits wetenschapsbeleidmaker: gebrek GGO's kost miljoenen levens
Hoofd Wetenschap van Groot BrittanniÎ Sir David King is weer bezig. In een eerdere zaak claimde hij dat een overstromingsresistente rijst met gentechnologie gemaakt was, terwijl dat niet zo was. Nu claimt King dat er miljoenen levens verloren zijn door de weerstand die sommige landen hebben tegen gg-gewassen.

Sprekend over overstromingsresistente rijst zei hij dat het veel sneller beschikbaar zou zijn geweest met gentechnologie. De waarheid is anders: er waren namelijk wel rijstonderzoekers die probeerden zulke rijst te maken met gentechnologie, maar dat lukte ze niet.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11857:lack-of-gmos-costs-lives-claims-leading-scientist
http://bit.ly/6fyG5W
http://gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11861:millions-have-died-over-gm-crops-king-
http://bit.ly/6cy6LL

+ Rapport VS over GGO's in ItaliÎ is desinformatie
Een rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) claimt dat ItaliÎ ìde achilleshiel is van de campagne voor het gesloten houden van Europa tegen gg-gewassenî. Volgens dit rapport steunt 65% van de Italianen biotechnologie en is het Vaticaan een verbale steun voor gg-gewassen voor de verlichting van de honger in Afrika. Beide claims zijn niet waar.
De volgende mensen en instituties hebben verklaard tegen ggo's te zijn: het Italiaanse ministerie van Landbouw, 16 van de 20 Italiaanse regionale overheden, de belangrijkste boerenvakbond Coldiretti, en veel belangrijke winkelketens in ItaliÎ.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11854:us-gm-report-an-insult-to-truth-and-democracy
http://bit.ly/4Hruay
En wat Paus Benedictus XVI heeft gezegd is geen expliciete steun van GGO's. Hij zei: ìDe campagne ter bevordering van het gebruik van gg-zaad, die het voor doet komen als het leidt tot voedselveiligheid [...] heeft het risico in zich dat kleine boeren failliet gaan en de traditionele gewassen verdrukt worden, waardoor men afhankelijk wordt van de GM productiebedrijven.î
Van de Italianen vindt volgens het meest recente onderzoek -in 2009 uitgevoerd door Coldiretti- bijna driekwart (72%) dat gg-voedsel minder gezond is dan gangbaar voedsel. Dat was 52% in 2003.
http://www.coldiretti.it/docindex/cncd/informazioni/047_10.htm

+ GG-rijst in China: dichter bij vermarkting?
Gentech-lobbyisten zeggen dat China de deur wagenwijd open heeft gezet voor gg-rijst. Maar dit is ver bezijden de waarheid volgens een artikel voor het Third World Network. http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11860:gm-rice-in-china-any-closer
http://bit.ly/7pfYZQ

+ Nachtmerrie in India door Bt -katoen en zelfmoord onder boeren
Nieuw rapport door dr. Mae-Wan Ho:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11838:farmer-suicides-and-bt-cotton-
http://bit.ly/7Wep7p
http://www.i-sis.org.uk/farmersSuicidesBtCottonIndia.php

+ Heeft Greenpeace de houding ten opzichte van GM verzwakt?
In tegenstelling tot recente claims van pro-gentech lobbyisten doet Greenpeace GEEN stapje terug inzake GGO's. Integendeel.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11844:greenpeace-qnot-backing-down-on-genetic-engineeringq
http://bit.ly/8yWYNv

+ SO MUCH FOR "SENSE" ABOUT SCIENCE
Om de paar maanden geeft de groep Sense About Science (SAS, 'zinnig over wetenschap') een pamflet uit waarin de draak wordt gestoken met beroemdheden die een blunder hebben begaan.
Kranten dienen dat weer op aan hun lezers. Het probleem is, zo zegt Zac Goldsmith in een artikel voor de Britse krant The Guardian, dat de kranten in een val trappen.
De organisatie heeft een vreemde voorgeschiedenis, als aftakking van een bizar politiek netwerk dat haar leven begon als de ultra-linkse Revolutionary Communist Party en later overschakelde op standpunten die extreem libertair en pro-corporaties zijn. http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11829:so-much-for-qsenseq-about-science
http://bit.ly/75HHPx
Veel meer over Sense About Science: http://www.spinprofiles.org/index.php/Sense_About_Science

+ Canadese vlasindustrie mogelijk 3-5 jaar dicht wegens genetische besmetting
Het ergst denkbare voor Canadese vlasproducenten, samen goed voor een jaaromzet van 320 miljoen dollar,  is dat de industrie 3-5 jaar dicht zal moeten om de velden vrij te maken van de daar voorkomende gg-zaden. Dat zegt de directeur van de Canadese Vlasraad, Barry Hall. De Canadese vlas is besmet door de niet meer toegelaten gg-variÎteit Triffid. Dit leidde tot enorme verliezen aan afzetmarkten.
http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2010/01/20/mb-flax-triffid-manitoba.html

+ GG-katoen in de VS waardeloos
GG-katoen in de VS wordt waardeloos nu onkruiden resistent worden tegen het bestrijdingsmiddel glyphosaat, waar de katoen resistent tegen is gemaakt. Dit blijkt uit een rapport voor ABC News. In het zuiden worden de onkruiden zo sterk dat de mechanische oogstmachines beschadigd raken, en onkruidbestrijding wordt daarom met de hand gedaan. Ook geeft een nieuw wetenschappelijk onderzoek, waar onderzoekers van Monsanto aan meewerkten, aan dat de resistente onkruiden een bedreiging kunnen vormen voor de gg-gewastechnologie.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11847:gm-cotton-crops-in-us-useless
http://bit.ly/8IYIQI
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11851:study-explains-development-of-superweeds
http://bit.ly/6XupLG
Video van het handmatig wieden:
http://abcnews.go.com/Video/playerIndex?id=8767877
Meer over het nieuwe onderzoek:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11855:monsanto-funded-study-backs-pesticide-report
http://bit.ly/8ApJma

+ Nog hogere kosten Bt-katoen door falende plaagbestrijding
De boll weevil, een kever die een plaag vormt op katoen,  en de tobacco budworm, een mot op tabak, vormen niet langer een economische plaag in de meeste gebieden van de katoenproducerende streek in de VS. Maar ze zijn vervangen door andere plagen zoals de 'tarnished plant bug' waarvan de plaagbeheersingskosten hoog zijn.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11852:failing-insect-control-pushes-bt-cotton-costs-higher
http://bit.ly/72fCAo

+ USDA wil studies die negatief zijn over Roundup niet bekendmaken
Robert Kremer is microbioloog bij een landbouwkundig onderzoeksinsituut dat onder het Amerikaanse ministerie van Landbouw valt, en adjunctprofessor aan de afdeling voor Plantkundig onderzoek aan de Universiteit van Missouri (VS). Onderzoek van hem en andere wetenschappers gaf aan dat Roundup (glyfosaat):
+ een probleem van wortelschimmels verergert waardoor soja en maisplanten plotseling kunnen afsterven (sudden death syndrome);
+ toxisch is voor micro-organismen en ze kan stimuleren om sporen te laten ontkiemen en om wortelsystemen te koloniseren;
 + mangaan, een stof die essentieel is voor plantengroei, in de bodem kan vastleggen zodat planten het niet meer kunnen opnemen;
+ toxisch kan zijn voor rhizobia, belangrijke stikstofbindende bacteriÎn;
+ de infectie met Fusarium schimmels verergert. Sommige Fusarium soorten produceren mycotoxinen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren;
+ persistent kan zijn in de bodem, en grondwater kan vervuilen;
+ de ontwikkeling van glyfosaat-resistente onkruiden stimuleert;
+ een verandering in de microbiÎle bodemgemeenschap bevordert in de richting van schadelijker soorten.

Waarom bereikt deze informatie de boeren en het publiek niet? Kremer: "Ik werkte aan een persbericht over deze studies, en deed alles wat ik kon om de bestuurders ter wille te zijn. Maar ze willen niet dat het naar buiten komt. Ze denken dat als er boeren zijn die Roundup Ready gg-gewassen gebruiken, de USDA niet wil dat er negatieve informatie over bekend wordt. Zo is het nou eenmaal. Ik denk dat het persbericht nog steeds bij iemand onder in de la ligt.î

Volgens Kremer wordt er gepoogd om een technische oplossing te vinden voor de problemen die Roundup veroorzaakt, zoals toediening van nutriÎnten op de bladeren.
Kremer ziet meer in duurzame landbouw.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11840:scientist-finding-many-negative-impacts-of-roundup-ready-gm-crops
http://bit.ly/8TUKgK

+ Verkoop aandelen Monsanto! Dat adviseert Forbes:
http://bit.ly/7Hsqwt

+ MONSANTO'S "CORRUPT SCIENCE" IN GM ASSESSMENT
Een rapport door Madeleine Love van MADGE AustraliÎ dat is toegestuurd aan de politici van West-AustraliÎ en Zuid-AustraliÎ heeft onthuld dat ìbewijsî gebaseerd op corrupte wetenschap wereldwijd kritiekloos is geaccepteerd door de regulatoren, voorafgaand aan de toelatingen als voedsel en veevoer van Roundup Ready koolzaad (Canola).
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11849:monsantos-qcorrupt-scienceq-in-gm-assessment
http://bit.ly/8gP04U


WOORDENLIJST
Verklaring van enkele veelgebruikte termen (toegevoegd door de vertalers)

Agrochemische industrie – producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Bt-gewassen – planten waarin genen gebaseerd op genen uit de bacterie 'Bacillus thuringiensis' zijn ingebouwd waardoor deze planten continu gif aanmaken die ze beschermd tegen insectenvraat.

Co-existentie – het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemanipuleerde gewassen

Contaminatie of besmetting – in deze context het in andere producten terechtkomen van genetisch gemanipuleerd materiaal, bijvoorbeeld de genen door het bestuiven van andere planten, of variÎteiten doordat GGO's terechtkomen tussen gangbaar zaad, of gewoon gg-producten tussen geoogste gangbare producten.
Bij het vertalen is gekozen voor het woord besmetting.

GG, GGO, gg- en GM – Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerd Organisme en Genetische Modificatie. Genetische manipulatie is het actief wijzigen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Het is onder voorstanders van GM gebruikelijk om de term "genetische modificatie" te gebruiken, wij kiezen voor "genetische manipulatie", dat is duidelijk.
Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd, of recombinant.

Gemodificeerd zetmeel – als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediÎntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische manipulatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GGO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.

Hybriden ñ variÎteit waarbij de zaden gewonnen worden door kruising van twee verschillende ouderrassen. Doorgaans is hierdoor de productie hoger. Nadeel voor de boer is dat hij het zaad niet kan bewaren omdat het zaad in de volgende generatie niet meer dezelfde eigenschappen heeft. En dat is tegelijk het voordeel voor de zaadleverancier.

Marker Assisted Breeding – bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.

Pharma / Pharming – het in GG gewassen produceren van stoffen voor medisch gebruik. Samentrekking van de woorden PHARMaceuticals en fARMING.

Synthetische biologie – het imiteren van leven door in het laboratorium samengestelde genomen in cellen tot 'leven' te brengen.